Ympäristöjohtaminen

-

Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalvelut varmistavat, että suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan ympäristöön liittyviä lakeja ja määräyksiä

Tutkimme asiakkaamme strategiset ympäristötavoitteet ja johdamme niistä käytännön toimenpiteitä ja ohjeita projekteille. Rakennushankkeilla ympäristöasiantuntijamme vastaavat niin luonnon ympäristön (esim. pohjavesialueet) kuin rakennetun ympäristön (esim. kulttuurihistorialliset kohteet) suojelemisen huomioinnista hankkeella. Ympäristöasiantuntija perehdyttää myös kaikki sidosryhmät hankkeeseen liittyviin ympäristövaatimuksiin ja vastaa usein myös hankkeen lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä asioista. 

Teollisuuden ympäristöpalvelut painottuvat puolestaan usein resurssitehokkuuteen (kiertotalous ja uusiomateriaalit) ja ympäristöriskienhallintaan sekä investointiprojektien että toiminnan kehityksen osalta.

Welado ARTISANit auttavat sinua jalkauttamaan vastuullisuustavoitteet käytäntöön

Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme myös kokonaisvaltaiset palvelut alkaen ympäristöjohtamisjärjestelmien laadinnasta, ympäristö- ja vastuullisuusviestintään sekä projektien ympäristösertifiointeihin. Näin jalkautamme strategisetkin vastuullisuustavoitteet toimintaan jokaiselle tekemisen tasolle.

  • Ilmastosuunnitelmien laadinta: Autamme  toteuttamaan ilmastolain vaatiman ilmastosuunnitelman ja vauhdittamaan ilmastotoimia konkreettisilla toimilla
  • Päästölaskennat: Selvitetään vaihtoehdot hiilijalanjäljen pienentämiseksi, lasketaan niiden kustannusvaikutukset sekä valitaan jatkotoimenpiteet
  • Monimuotoisuuden turvaaminen ja vieraslajit: Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen rakennushankkeessa, suojeltujen lajien uudelleen sijoitukset, lupamenettelyt
  • PIMA-selvitykset: Kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen hankealueella, uudelleen käyttö
  • Lupa-asiat ja viranomaisyhteistyö: tarvittavien lupien hakeminen hankkeille
  • EU-taksonomia
  • Ympräsitövaikutusten arviointien ohjaus (YVA) sekä luontoselvitykset

Lue lisää:

Blogi: Oletko varautunut yrityksessäsi energiakriisin tuomiin haasteisiin? Jutta Kanerva kertoo kysyntäjoustosta ja kuinka yritykset voivat hyödyntää sitä energian kulutuksen kasvun hillintään.

Referenssi: Tampereen ratapiha hankkeella ratkotaan ennennäkemättömiä suunnitteluhaasteita yhdessä ja pilotoidaan CO2 -päästölaskentaan ja elinkaarikustannuksiin liittyviä vastuullisuustekoja

Toteutuneet ympäristöteot:

Graaffinen kuva listaa esimerkkejä toteutuneista hankeselvityksistä

Ota yhteyttä

Pinja Kasvio, ympäristöpäällikkö