-

Weladon Energiawoorumi 2022 toi alan osaajat yhteen - lue kooste ja lataa esitykset

Yllätyksettömyys on hyvä asia energiahankkeessa

Tuulivoimaa rakennetaan vauhdilla. Hankkeet ovat myös kasvaneet entistä suuremmiksi ja haasteellisemmiksi. Olemme nähneet, että nykyisessä maailmantilanteessa esimerkiksi komponenttipula voi pysäyttää kokonaisen työmaahankkeen, tai hankkeiden urakoitsijoilla ja aliurakoitsijoilla on ollut vaikeuksia resurssioida oikein. Kohteet ovat tuottanneet yllättäviä haasteita, ja kustannukset ovat nousseet. Miten voisit varautua ja välttää ikävät karikot?

Kokonaisvaltainen projektijohtaminen on avain parhaan hankekokonaisuuden toteuttamiseksi

Energiawoorumissa puhuimme rahasta ja kustannuksista. Siitä, että yhteinen tavoitteemme on toimittaa asiakkaillemme hanke sovitussa budjetissa ja aikataulussa. Kokemuksemme mukaan kymmenen prosentin säästö tuulivoimahankkeen infraosuudessa voi merkitä miljoonan euron säästöjä hankekokonaisuudessa. Asiantunteva projektinjohto pystyy ohjaamaan rakentamista siten, että se on laadukasta, kustannustehokasta ja turvallista.

Rakennuta laatua, jollaista tarvitset

Hankkeiden aikataululutus on tehtävä hankkeen vaikeusasteen ja koon perusteella. Asiantunteva aikataulutus varmistaa tarvittavat resurssit ja hankkeen etenemisen jouhevasti, jolloin vältytään yllätyksiltä. Yhdessä täsmällisesti määritellyt laatuvaatimukset ovat lähtökohtamme toteutettavaan laatutasoon. Laatukriteerit jalkautetaan jokapäiväiseen työhön läpi hankkeen. 

Asiantuntijuuden monistaminen ja helpon projektin toimittaminen 

Tuulivoimarakentamisen asiantuntijoista on pulaa, laatu on henkilöitynyt ja toimintamallit ovat tekijänsä näköisiä. Welado vastaa haasteeseen tuotteistamalla tuulivoimapalvelunsa ja monistamalla asiantuntijuutta systemaattisella tekemisellä. Näin prosessit ohjaavat tekemistä, toimintamallit on kuvattu ja dokumentoitu huolella, ja työkalut ovat kunnossa. 

Maalta merelle hankkeissa tarvitaan monenlaista rakentamisen osaamista ja osaamisen yhdistelemistä

Uudet hankkeet maalta merelle vaativat erilaisten osaamisten yhdistelemistä, erikoistyökaluja ja -menetelmiä. Weladolla hankkeiden tukena ovat joustavasti muun muassa silta-, satama-, sähkövoima- ja ympäristöasiantuntijoita.

Hankeviestintä auttaa projektia onnistumaan

Hankeviestinnän tehtävä on auttaa ihmisiä arjessa ja projektia onnistumaan. Hankeviestintä on parhaimmillaan vuoropuhelua. Projektin johtamisen ja hankkeen onnistumisen kannalta sisältöosaaminen, ei siis pelkkä tekninen viestinnän osaaminen, on tärkeää.

Osaamistiimit hankkeen onnistumisen takana 

Weladon 260 asiantuntijaa ovat joustavasti hankkeesi käytössä. Osaajatiimimme kehittävät säännöllisesti tietojaan ja taitojaan tavoitteenaan tarjota alan parasta asiantuntijuutta. 

 

Kiinnostuitko, tuliko mieleesi kysymyksiä? Ota yhteyttä

Juha Tantarimäki, +358 50 591 8319, juha.tantarimaki@welado.fi  

Janne Paaso, +358 400 224 024, janne.paaso@welado.fi