-

Viestintäasiantuntija Mari Kurkinen

Mari Kurkinen toimii viestinnän asiantuntijana Weladolla. Hän vetää viestintäasiantuntijoiden tiimiä ja työskentelee Weladon hankkeiden parissa. Lataa itsellesi Tuloksellisen hankeviestijän opas, niin tiedät tarkemmin, millaisia palveluita viestintätiimimme tarjoaa. Tällä hetkellä Mari on mukana muun muassa Tampereen henkilöratapiha -hankkeessa sekä Kotkassa jo käynnissä olevassa Valtatie 15:n Paimenportin eritasoliittymän tiehankkeessa. Kurkinen vastaa viestinnästä jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa, mutta myös rakentamisen aikana.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Olen uudehko weladolainen, sillä aloitin täällä tammikuussa 2021, mutta olen ns. pitkän linjan viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen. Olen työskennellyt teollisuuden ja rakennusalan yrityksissä erilaisissa viestinnän tehtävissä. Ennen Weladoa toimin viestintäkonsulttina viestintätoimistossa. Tuolloinkin minulla oli paljon asiakkaita rakennusalalta.

Olen opiskellut paljon työn ohessa. Viimeisimpänä suoritin Tampereen kesäyliopistolla vuoden kestävän ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutuksen. Luen myös paljon ammattikirjallisuutta. Tällä hetkellä erityisesti vastuullisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja valmentavaan johtajuuteen liittyvät teemat löytyvät kirjapinosta.  

Mitä sellaista osaamista sinulla on, josta muutkin weladolaiset voisivat hyötyä?

Erityisosaamiseni liittyy sisäiseen viestintään ja vuoropuheluun ja tämän osaamisen hyödyntämiseen hankkeilla. Weladolla on paljon isoja hankkeita, joissa ihmisten välisellä vuoropuhelulla on ratkaiseva merkitys. Esimerkiksi ratkaisukeskeisyyttä voi menetelmänä hyödyntää hyvin hankkeissa. Hyvällä hengellä hankkeet syntyvät ja etenevät paremmin maaliin.

Mitkä ovat suurimpia onnistumisiasi tai mistä olet erityisen ylpeä?

Weladolla olen erityisen ylpeä tiimistämme. Meistä on jo muutaman kuukauden aikana tullut todella toimiva ja osaavaa tiimi, joka hallitsee hankeviestinnän. Meidän vahvuutemme on laaja-alaisessa osaamisessa ja empaattisessa otteessa, jolla edistämme viestintää hankkeilla. 

Mikä on rakennuttamisen tilanne tällä hetkellä?

Tarkastelen rakennuttamista tietysti erityisesti viestinnän näkökulmasta ja näen siinä kyllä hurjasti potentiaalia. Hankkeita johdetaan viestinnällä ja viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa meistä kukaan ei koskaan tule valmiiksi. 

Mihin hankkeisiin olet päässyt jättämään kädenjälkesi?

Itse uskon siihen, että yhdessä tekemällä syntyy paras lopputulos. Oman kädenjäljen jättäminen ei saa olla päämäärä, sen sijaan pitäisi pyrkiä pääsemään yhdessä luotuihin tavoitteisiin yhteistyöllä ja auttaa muita tiimissä tai hankkeessa mukana olevia onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tietysti olen kuitenkin myös ylpeä työprojekteistani urani varrella. Tein reilun vuoden ajan Tampereen Ratikan viestintää ja olen siitä todella iloinen, että sain olla mukana sellaisessa hankkeessa. Tampereen henkilöratapiha -hanke on tällä hetkellä mielenkiintoisessa vaiheessa, siinä olen innoissani kyllä mukana. Olen tehnyt viestintää myös muutamalle muulle Tampereen Kannen alueen toimijalle ja niihin töihin palaan ajatuksissani aina vain uudelleen. 

Mitkä ovat mielestäsi hankkeen onnistumisen tärkeimmät tekijät?

Katson asioita aina ihmisten toiminnan näkökulmasta, jolloin tärkeimmät tekijät ovat mielestäni luottamus ja vuorovaikutus. Haluaisin lisätä tähän listaan myös eettisyyden, sillä se on hankkeiden onnistumisen näkökulmasta tärkeä jokaisen ihmisen henkilökohtaisen toiminnan kautta ja se liittyy vahvasti luottamukseen ja oikein toimimiseen.

Mikä takaa weladolaisten työssä parhaan laadun?

Tässä on paljon kyse tavastamme toimia ja kulttuurista, joka meillä on. Uskallamme kysyä, ehdottaa ja keskustella. Uskallamme myös tunnustaa,  jos emme tiedä tai osaa jotakin. Tällöin ryhmästä löytyy viisautta ja voimaa, eikä esimerkiksi asiakkaalle viedä liian keskeneräisiä asioita. Pyrimme siihen, että asiakkaalle projekti on aina helppo. Pyrimme siis ketteryyteen ja jatkuvaan parantamiseen. 

Mitä merkityksellinen asiantuntijuus sinulle tarkoittaa ja miten se näkyy työssäsi konkreettisesti asiakkaalle?

Haluan kohdata päivän aikana tulevat asiat avoimesti ja mielenkiinnolla. Pyrin aina ajattelemaan asioita asiakkaan näkökulmasta ja asetan hänen etunsa omani edelle. Asiakkaan tarve on aina se lähtökohta, josta lähdetään liikkeelle. 

Mitä edelläkävijyys sinulle merkitsee ja miten se näkyy omassa arjessasi?

Edelläkävijyys on minulle sitä, että saan koko ajan oppia uutta ja olen kiinnostunut uusista asioista sekä ilmiöistä. Henkilökohtaisella tasolla minulle on todella tärkeää, että saan tehdä tätä maailmaa tuleville sukupolville, minkä takia koen, että edelläkävijyyttä on erityisesti myös oman ajattelun kyseenalaistaminen.

Mitä haluaisit alallamme kehittää parempaan suuntaan?

Yritysten arvot on mahdollista saada näkymään yritysten toiminnassa ja viestinnässä vielä paremmin. Tätä työtä teen mielelläni. Kannustan myös kaikkia puolustamaan omia arvojaan rohkeasti julkisesti. Yrityksen integriteettiä kannattaa tarkastella tarkemmin, siis yrityksen ajattelun, sanojen ja tekojen johdonmukaisuutta. Tämä on supermielenkiintoista!

Missä haluat Welado-polkusi aikana kehittyä?

Haluan kehittyä ihmisenä ja olla aina vähän parempi versio itsestäni.

Millaisia kollegoja sinulla on Weladolla?

Olen tehnyt töitä pääsääntöisesti etänä. Tuntuu kuitenkin, että olen saanut hyvän yhteyden kollegoihini esimerkiksi Teams-palaverien kautta. Toki olemme nähneet muutamia kertoja myös kasvokkain, mikä on tärkeää. Kaikki ovat todella mukavia ja avuliaita. Vaikka aika ajoin on kiirekin, niin silti tuntuu, että jokaiselta löytyy aina toiselle hetki aikaa. Kiintein suhde minulle on luonnollisesti kehittynyt tiimiini, jonka kanssa voin keskustella ihan mistä vaan maan ja taivaan välillä. Ja välillä nauretaan oikein kunnolla.

Lue lisää viestintäpalveluistamme ja siitä, miten hanketta ja ihmisiä voidaan viestinnän avulla johtaa.

Mari Kurkinen

+358 401487222

mari.kurkinen@welado.fi