-

Kiinteistösijoittamisen asiantuntija Marja Törnroos

Marja Törnroos aloitti Weladolla kiinteistösijoittamisen asiantuntijana tammikuussa 2024. Hänen työhönsä kuuluu kiinteistöarvioinnin lisäksi muut kiinteistöjohtamisen palvelut. Marjan mukaan kiinteistöarviointi on matematiikkaa ja juridiikkaa – ja sisältää aina käynnin kohteessa. Kattavan kokemuksensa ansiosta Marja pystyy auttamaan Weladon asiakkaita monipuolisesti kiinteistöihin liittyvissä asioissa.

”Päätehtäväni on kiinteistöjen arviointi osto-, myynti-, tilinpäätös- tai jossain elämän muutokseen liittyvässä tilanteessa. Kohteiden skaala on laaja lähtien pienen yrityksen omistamasta kiinteistöstä aina instituutiosijoittajien kiinteistösalkkujen ja -kohteiden arviointiin. Arvioinnin lisäksi työhöni kuuluvat neuvonannot ja erilaiset kiinteistösijoittamiseen liittyvät järjestelyt.”

28 vuoden aikana on ehtinyt nähdä ja oppia monia asioita, kuten kohdekäynnin merkityksen.

”Käynti kohteessa on laadukkaan arviointityön edellytys, sillä mikä tahansa viritys saadaan Excelissä näyttämään hyvältä sijoituskohteelta. Minulle on merkityksellistä olla mukana auttamassa yrityksiä tekemään vastuullisia ratkaisuja niin rakennushankkeissa kuin kauppaneuvotteluissakin. On hienoa olla mukana antamassa kiinteistökaupoissa oikeita tietoja ja oikeanlaisia neuvoja, joiden perusteella tehtyjen päätösten jälkeen sekä kohteen myyjä että ostaja ovat tyytyväisiä tekemiinsä kauppoihin”, Marja kertoo.

Kiinteistösijoittaja vuosien kokemuksella

Marja valmistui diplomi-insinööriksi Otaniemen Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolta vuonna 1996. Kiinteistötalous vei naisen mennessään.

”Olen urallani päässyt seuraamaan kiinteistösijoittamista useasta eri näkökulmasta. Ensimmäinen työpaikkani oli Catella Property Finland Oy, jossa koordinoin Catellan Markkinakatsaus -julkaisun toimittamista ja tutkin kiinteistömarkkinoita tutkimus- ja kehitysyksikössä. Lisäksi sain ensimmäisen kosketukseni kiinteistöarviointiin Catellan arviointitiimissä. Markkinakatsauksia tehdessäni oli palkitsevaa saada koko maan markkinatilanne pakettiin ja jakaa hyödyllistä tietoa asiakkaille. Keskustelut ovat yhä tärkeitä ja tykkään tavata ihmisiä”, Marja sanoo.

Catellasta Marja siirtyi työeläkeyhtiö Varmaan, jossa hän työskenteli 13 vuotta Varman suoraan omistaman kiinteistösalkun sekä epäsuoran kiinteistösijoittamisen parissa. Varmasta hän siirtyi Investors House Oyj:n palvelukseen.

”Siellä työni oli vahvasti salkun kehittämistä ja kiinteistötransaktioiden tekemistä. Lisäksi toimin Investors House Oyj:n omistaman rahastoyhtiön riskienhallintavastaavana. Sen jälkeinen työni Northern Horizon Capital AIFM Oy:ssä opetti minulle kansainvälistä työkulttuuria. Työnantajani oli Pohjois-eurooppalainen hoivakohteisiin sijoittava rahasto, jolla oli sijoituksia Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa”, Marja luettelee.

Intohimona vastuullisuus

Marja nauttii tekemisestä. Kiirekin kelpaa paremmin kuin päivä ilman tehtäviä. Ilmankos hän vuonna 2021 aloitti työn ohella eMBA-opinnot Jyväskylän yliopistossa.

”Olen kiinnostunut kehittämään itseäni ja oppimaan lisää. Jyväskylässä olen opiskellut strategioita, markkinointia ja vastuullisuutta. Opintojen aikana ymmärsin, että vastuullisuus – ja ESG kaikkineen - on minulle hyvin tärkeää, ja haluan oppia aiheesta lisää. Ympäristövastuun lisäksi sosiaalinen ja hallintotapaan liittyvä vastuullisuus vaikuttavat kunkin toimijan imagoon ja sitä kautta menestykseen. Vastuullisuusraportointi kiinnostaa, etenkin sen teknisen ja laskennallisen puolen oppiminen. Tavoitteenani on täydentää akateemista osaamistani siten, että myös työnantajani hyötyy panoksestani.”

Yhteiset arvot: rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras

Marja on työskennellyt useissa työpaikoissa, mutta vasta Weladosta löytänyt työnantajan, jonka kanssa hän jakaa samat arvot.

”Weladon arvot tekivät vaikutuksen ja etenkin työsopimuksistamme löytyvä lause lämmittää mieltäni: Jokaisen weladolaisen tärkein työtehtävä on mahdollistaa muiden menestymisen ja työyhteisön hyvinvointi. Tuo lause on upea ja antaa luvan kannustaa ja sparrailla työkavereita. Psykologinen turvallisuus tarjoaa jokaiselle hyvän pohjan luoda ja ideoida, kysyä toisilta neuvoa ja olla oma itsensä”, Marja kuvailee.

Marjaa motivoi työ, jolla on merkitystä ja työkaverit, joiden kanssa voi yhdessä pohtia asioita ja löytää uusia ideoita.

”Opiskeluista olen ottanut arkeeni johtamisen psykodynamiikkaa. Hyvä ja kunnioittava käyttäytyminen ei ole pehmoilua, vaan tutkitusti sen ansiosta työn tekemiseen riittää enemmän voimavaroja. Kaikkia, myös tylyjä, kohtaan täytyy olla ystävällinen. Joskus se vaatii toisten ymmärtämistä ja tilanteiden lukemista. Kiivaassa tilanteessa hengitän syvään ja muistutan itseäni, että kaikkeen löytyy ratkaisu ja mikään ei ole mahdotonta.”

Kaipaatko kiinteistösijoittamisen asiantuntijan palveluita? Ota yhteyttä Marjaan:

Marja Törnroos, 044 767 8644, marja.tornroos@welado.fi