Vastuullisuusbudjetti

Onko sinulla jokin projekti tai aloite, jota voisimme tukea?

-

Vastuullisuusbudjetti

Weladolla on vuosittainen vastuullisuusbudjetti, josta puolet jaetaan weladolaisten omiin aloitteisiin, kuten esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien tukemiseen. Toinen osa budjetista avataan avoimesti haettavaksi. Vuoden 2024 avoin vastuullisuusbudjetti on 10 000 €.

Haluamme jakaa avoimella hakumenettelyllä tukea aloitteille tai projekteille kahden vastuullisuuskärjen näkökulmasta: parempi tulevaisuuden työelämä ja rakennusalan kulttuurimuutos ja kehitys. Tulevaisuuden työelämän teeman alla haluamme tukea projekteja ja aloitteita, jotka edistävät luottamusta, yhteistyötä, tasa-arvoisia mahdollisuuksia, oppimista sekä hyvinvointia. Rakennusalan kulttuurinmuutoksen edistämiseksi tukea voivat saada hankkeet, jotka lisäävät kiinnostusta alaa kohtaan ja edistävät pehmeiden arvojen näkymistä rakennusalalla. Kehitysteemoja, joita haluamme edistää ovat vastuullisempi rakennettu ympäristö ja vastuulliset rakennushankkeet, näkökulmana esimerkiksi ympäristön, talouden, terveyden, eettisyyden, turvallisuuden tai sosiaalisen vastuullisuuden kannalta monimuotoisempi ja tasa-arvoisempi rakennusala. Valitsemme yhteistyökohteemme vastuullisuustavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti.

Meille voi ehdottaa myös erilaisia yhteistyömalleja, esimerkiksi asiantuntijoidemme puheenvuorot erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumien mahdollistaminen tai projektin kuluihin osallistuminen. Jaettavan tuen tavoite on vastuullisuuden edistäminen, eli emme ensisijaisesti tavoittele näkyvyyttä. Mielellemme kuitenkin ensi vuonna kerromme, millaisia kohteita olemme olleet mukana tukemassa nyt kuluvana vuonna.

Miten haet avustusta?

Voit hakea vuoden 2024 avustusta tällä lomakkeella. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa (kevät/syksy). Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse.