-

Rakennetaanko yhdessä tulevaisuutta? Welado kutsuu rakennusalan mukaan perehdytysyhteistyöhön

Hernesniemi Sonja
Hernesniemi Sonja
HRD-asiantuntija

Kuulkaahan Pirkanmaan ja lähialueiden infra-alan organisaatiot! Koottaisiinko yhdessä rakennusalan joukko, jolla edistetään rakennusalan kulttuurimuutosta tulevaisuuden rakentajien yhteisperehdytyksen kautta?

Welado etsii nyt yhteistyökumppaneita rakennusalan kesätyöntekijöille ja muutoin uusina alalle saapuville suunnattuun perehdytystyöpajaan. Suunnitteilla ei ole mikään aivan tavanomainen perehdytyspäivä – tämä on mahdollisuus vaikuttaa ja jakaa oppia yli organisaatiorajojen.

Meidän visiomme? Koota yhteen noin 100 innokasta rakennusalan tulevaisuuden ammattilaista. Päivän tavoitteena on perehdyttää työntekijät rakennusalaan ja -hankkeille, kertoa käytännön työstä ja arjesta. Samalla lisätä ymmärrystä siitä, miltä rakennushanke näyttää eri toimijoiden näkökulmasta. Yhteisperehdytyksellä pystymme edistämään vuoropuhelua ja ymmärrystä rakennushankkeiden eri osapuolten - suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajakonsulttien ja tilaajien - välillä.  Lisäksi haluamme mahdollistaa keskustelua rakennushankkeiden yhteisistä kulmakivistä - muun muassa jaetuista tavoitteista, turvallisuuden parantamisesta, vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Päivän aikana osallistuvat organisaatiot pääsevät kertomaan osaamisestaan ja samalla oppimaan muilta.

Uskomme, että avaamalla tulevaisuuden ammattilaisille laajemmin rakennushankkeiden eri sidosryhmien rooleja, vastuita ja näkökulmia, tuemme heidän urapolkuaan ja samalla vauhditamme rakennusalan kulttuurinmuutosta kohti avoimempaa vuoropuhelua ja entistä parempaa yhteistyötä.

Käytännössä?  Perehdytyspäivän ajankohta sijoittuisi luultavimmin toukokuulle ja näin pilottikerralla se voisi fokusoitua esimerkiksi Tampereen seudulle ja infra-alalle. Yksityiskohdat ovat toki sovittavissa tarkemmin yhteistyökumppanien löydyttyä. Mikäli pilotti onnistuisi, olisi tarkoitus laajentaa ajatusta eri paikkakunnille ja myös kiinteistörakentamisen näkökulmiin.

Sadan osallistujan tavoite täyttyy, jos saamme mukaan vaikkapa kymmenisen yritystä ja heidän rakennusalan perehtyjänsä. Olisiko yrityksenne yksi näistä? Ilmoittaudu mukaan helmikuun aikana Sonja Hernesniemelle sonja.hernesniemi@welado.fi / +358 40 128 7100. Mikäli kaipaatte lisätietoja, voitte kääntyä Noora Haverisen puoleen noora.haverinen@welado.fi / +358 40 760 6551.

Projekti etenee siten, että järjestämme maaliskuun alussa yhteisen suunnittelupalaverin Teamsin välityksellä organisaatioiden vastuuhenkilöiden kesken. Suunnitellaan palaverissa yksityiskohdat kuntoon perehdytyspäivän ja työpajojen sisällön sekä tehtävänjaon osalta.

PS. Kokeilimme yhteisperehdytystä viime vuonna UKI Arkkitehtien kanssa kolmen työpajan sarjana. Kokeilu oli menestys. Opiskelijat kuitenkin toivoivat entistä laajempia verkostoja ja keskusteluja, ja tällä tavalla mahdollistaisimme senkin.