-

Hyvä perehdytys pohjustaa työssä menestymistä

Hernesniemi Sonja
Hernesniemi Sonja
HRD-asiantuntija

Selkeä perehdytyssuunnitelma helpottaa työn aloitusta, mutta toivomme sen myös viestivän aloittajalle, että hän on arvostettuja ja odotettu työyhteisömme jäsen. Hyvin jäsennelty prosessi tukee perehtyjän hallinnan tunnetta ja sitä kautta aloittavan työntekijän luottamusta omaan pärjäämiseensä sekä auttaa tätä pääsemään nopeammin ja varmemmin kiinni työtehtäviin.

Millaisista palikoista perehdytyksemme on rakennettu?

Aloittaessaan uudessa työssä työntekijä perehtyy uusiin toimintatapoihin ja työnkuvaan sekä vihkiytyy uuden työpaikkansa kulttuuriin. Lisäksi aloittaja ottaa haltuun uudet työvälineet ja sukkuloi tiensä uusille toimistoille, työmaille ja tietojärjestelmiin. Omaksuttavaa ja tehtävää on paljon.

Uuden tiedon sekamelskaa helpottamaan on meillä yksi tehokkaaksi havaittu työkalu: perehdytystaulu. Taulun tiedoilla aloittajat pääsevät kärryille Weladosta yrityksenä, toimialastamme sekä talon tavoista. Paljon kiitosta kerännyt taulu havainnollistaa koko perehtymisposessin ja siihen on kerätty ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana hoidettavat ja opiskeltavat asiat henkilökuvauksesta projektipäällikön tapaamisesta ja koeajan välikeskustelun buukkaamiseen. Aikanaan perusteellisesti työstetty materiaalikokonaisuus toimii edelleen, eikä materiaalia ole tarvinnut vuosien saatossa muuttaa pieniä päivityksiä lukuun ottamatta. Taulua täydentävät omassa verkko-oppimisympäristössämme olevat oppimateriaalit.

”Weladon perehdytys paras mitä olen ikinä saanut!”

”Erittäin monipuolinen ja hyvin suunniteltu kattava kokonaispaketti, joka vähentää myös esihenkilön kuormitusta, kun ei tarvitse joka niksauksesta soittaa ja kysyä.”

Alussa tarvitaan paitsi tietoa, myös tukea. Perehdytystaulu kertoo, ketkä kaikki osallistuvat uuden työntekijän perehdyttämiseen ja keihin aloittajan kannattaa olla yhteydessä ensimmäisinä työviikkoinaan. Useimmiten esihenkilö ottaa uudet työntekijät vastaan ensimmäisenä työpäivänä ja kertoo olennaisimmat perusasiat weladolaisuudesta. Jokaiselle aloittavalle työntekijälle nimetään myös Welado-kaveri – kollega, joka työskentelee samanlaisissa tehtävissä tai samalla toimistolla kuin uusi tulokas. Welado-kaveri on mahdollisimman matalan kynnyksen apuri uuden työpaikan käytäntöihin ja kulttuuriin tutustumisessa, eikä meidän empaattisessa organisaatiossamme ole ollut vaikeaa löytää vapaaehtoisia kyseiseen pestiin.

Aloittajan ensimmäisen työviikon päättää meidän HR:n vetämä ”Perehdytysshow”, jossa tutustutaan muihin samaan aikaan aloittaneisiin sekä käydään läpi meidän keskeisimmät yhteiset järjestelmämme sekä viestintäkanavamme. Weladolaiset arvot – empaattisuus, rohkeus ja tekijöilleen parhaus- muodostavat olemassaolomme peruskiven ja tavoitteemme on, että ne ovat jo näyttäytyneet aloittajalle rekryprosessista ja ensimmäisistä yhteydenotoista lähtien. Perehdytysshowssa kerrotaan käytännön esimerkkien kautta lisää siitä, miten arvot näkyvät käytännössä arjessamme ja miten odotamme kaikkien työntekijöidemme niihin sitoutuvan. Itseohjautuvien tiimien sekä palvelevan johtamisen toimintamalleihin tutustutaan myös.

Yleiseltä yksilölliselle polulle

Kun yhteiset perusasiat on käyty läpi, alkaa perehtyminen oman tehtävään, rooliin ja tavoitteisiin. Tästä eteenpäin jokaisen perehtymismatka kulkee enemmän omia polkujaan. Projektityöhön perehdyttämisessä voidaan hyödyntää yleisperehdytykseen luotua työkalua mukailevaa projektiperehdytystaulua tai muita perehdyttämisen tueksi luotuja resursseja. Tukimateriaalit on tehty siten, että niiden avulla tulee käytyä läpi kaikki projektityön kannalta tärkeät osa-alueet: tehtävät, roolinjako sekä järjestelmät. Työtehtäviin perehtymisessä voi olla tukena projektipäällikkö, Welado-kaveri tai joku muu projektilla perehdyttämisestä vastaava henkilö.

Perehdytysprosessi vaatii aikaa sekä sopivassa suhteessa itseohjautuvuutta ja tukea. Muistuttelemme prosessin edetessä aloittajaa etenemään maltilla ja perehdyttäjiä järjestämään perehdytyksen tsekkipalavereita vielä ensimmäisten viikkojen ja kuukausien jälkeenkin. Kun muodollinen perehdytys on ohi, jatkuu oppimisen tuki ja mahdollistaminen henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien, mahdollisen mentoroinnin ja osaamistiimien kautta.

Vaikka perehdytyksemme onkin kehuttu ja toimiva, kehitämme sitä toki edelleen. Juuri nyt meillä on suunnitelmissa lisätä perehdytysjaksolle hyvinvointikysely, jotta jokainen uusi weladolainen muistaa heti alusta lähtien pohtia omia vahvuuksiaan ja tarpeitaan sekä saa suosituksia palveluista, joita tarjoamme hyvinvoivan työelämän tueksi. Edellä mainittuun liittyen lisäsimme perehdytysohjelmaamme myös mahdollisuuden työhöntulocoaching-tapaamiseen Welado-walmentajan kanssa.