-

Riihimäki–Tampere-turvalaitehanke valmistui ennätysajassa saumattoman yhteistyön ansiosta (RITA hanke)

Projekti valmistui vuoden etuajassa

Väylävirastossa projektia lähes kolmen vuoden ajan vetäneen Juha Lehtolan mukaan hanke olisi normaalisti kestänyt vähintään vuoden pidempään. Nyt vauhtipaineita aiheutti hallituksen korjausvelkaohjelman takaraja, jonka mukaan hankkeen oli valmistuttava vuoden 2018 aikana. Kun 59 miljoonan euron hanke joulukuussa 2018 valmistui, saivat siihen osallistuneet weladolaiset Väyläviraston projektipäälliköltä isoilla kirjaimilla kirjoitetun kiitoksen.

”KIITOS! Siinä hyvin tiivistetysti fiilikseni 2018 Weladon RITA-porukalle. Olette tehneet mahtavaa työtä RITA-hankkeen eteen, ja päällimmäisenä fiiliksenä on kiitollisuus. On etuoikeutettua työskennellä näin hyvän porukan kanssa. Olen saanut RITA:sta paljon erittäin hyvää palautetta eri tahoilta; Väylävirastosta, VR:ltä ja Finraililta. Tahdon välittää nämä kiitokset teille, koska TE olette aivan avainasemassa tässä onnistuneessa hankkeessa. Olen näille tahoille myös korostanut teidän roolianne tässä onnistumisessa.'  Juha Lehtola, Projektipäällikkö, Väylävirasto, Hankkeet toimiala

”Kahden vuoden tiukan puristuksen jälkeen ja juuri joulun alla saatu sähköposti lämmitti mieltä”, muistelee Weladon projektipäällikkö Lauri Bois. ”Hankkeen rahoituksesta johtuva tiukka aikataulu hitsasi porukan yhteen, ja hankkeen ilmapiiri oli avoin ja aikaansaava. Hankintojen samanaikainen toteutus edellytti runsaasti yhteensovitusta ja panostamista tiedottamiseen. Projektiorganisaation johtamisen vaatimustaso kulkee usein lähes käsikädessä projektin vaatimustason kanssa, eikä hanke ollut poikkeus. Otimme käyttöön Last Plannerin helpottamaan monen eri toiminnon samanaikaista läpivientiä”, Lauri muistelee.

Hyvä suunnittelu varmistaa tekemisen tahdin

Hankkeen aikana Lauri Bois kouliintui projektipäälliköksi kokeneemman konkarin, Jouni Vidqvistin, mentoroimana. RITA-hanke olikin varsinainen ketterän projektijohtamisen korkeakoulu.

”Hankkeen rakentamissuunnittelu jaettiin kahden puitesopimuskumppanin kesken sen sijaan, että kokonaisuus olisi minikilpailutettu näiden välillä. Tämän ratkaisun avulla saatiin kahden arvostetun rakentamissuunnitteluorganisaation osaaminen poikkeuksellisesti yhdistettyä yhteen hankkeeseen, jossa haastavuutta aiheutti uuden asetinlaiteteknologian käyttöönotto Suomessa sekä työskentely pääradalla, jossa matkustajajunien nopeudet olivat 200 km/h. Töitä aikataulutettiin kokonaisaikatauluun sopivaksi”, Lauri Bois kertoo

Uuden turvalaitteen rakentaminen vanhan rinnalle ja käyttöönotto liikenteen käynnissä ollessa vaati vankkaa projektinhallintaosaamista ja minuutintarkkaa aikataulutusta.

”Tiukan aikarajan hankkeessa on tärkeää sitouttaa sidosryhmät hankkeen läpivientiin aikataulun mukaisesti, ja siitä huolehdimmekin alusta pitäen. Meillä oli myös ennakkoon laadittu, huolellinen käyttöönottosuunnitelma, jonka mukaisesti jokainen osasi tehdä työnsä ajallaan”, projektipäällikkö Bois sanoo. Samaan hengenvetoon hän korostaa asiansa osaavan asiakkaan roolia.

Onnistunut projekti vaatii jämäkkää päätöksentekoa, vahvaa teknistä osaamista ja ihmisläheistä johtamista

”Onnistunut projekti vaatii jämäkkää päätöksentekoa, vahvaa teknistä näkemystä ja erityisesti ihmisläheistä johtamista. Tästä kiitos kuuluu Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtolalle, joka omalla esimerkillään on tukenut vahvasti näiden tavoitteiden saavuttamista”, Lauri listaa. 

Hankkeessa oli mukana Siemensin ja VR Trackin konsortio. Väyläviraston mukaan keskeinen tekijä onnistumisessa oli kaikkien osapuolien vahva sitoutuminen tavoitteisiin ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö. Ongelmatilanteissa ratkaisut pystyttiin aina löytämään yhdessä.

"Yhteistyön merkitystä ei voi ylikorostaa näin suuressa hankkeessa. Työmaalla eri urakoitsijoiden väki teki yhdessä töitä hymyissä suin. Uskallan väittää, että vastaavaan suoritukseen ei ole kovin moni pystynyt missään päin maailmaa. Saimme luotua älyttömän hyvän yhteishengen ja kaikki asiat tehtiin hankkeen parhaaksi. Onnistumisessa suuri rooli oli myös Weladolla, joka toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina ja valvojana. Erinomaista rakennuttajatoimintaa ja laajojen asioiden hallintaa haastavassa projektissa", Väyläviraston Juha Lehtola toteaa.


Lisätietoja antaa