-

Weladolla osaaminen rakentuu yhdessä

palapelin palat tuotu yhteen ympyrään

Siinä missä Weladon viime vuosi oli omistettu ketteröitymiselle, on tänä vuonna uusien toimintamallien käyttöönottamisen aika. Tämä pätee myös osaamisen kehittämiseen, johon liittyvien lankojen käsissä pitäminen on minun hommaani. Käytännössä siis tuen ja mahdollistan weladolaisten työhön liittyvää oppimista. Tähän kuuluu esimerkiksi osaamisen tai osaamistarpeiden tunnistamiseen liittyvissä pohdinnoissa sparraaminen, pedagogisen tuen tarjoaminen, opiskelumateriaalin kuratoiminen tai toimittaminen sekä verkko-oppimisympäristömme Wopiston kehittäminen.

Weladolla työntekijöiden osaamisen kehittymiseen on pistetty paljon ajatusta ja siihen on resursoitu. Tavanomaisten työkalujen lisäksi organisaatiossamme on käytettävissä muutamia erityisiä jippoja, joiden avulla meillä on mahdollisuus viedä osaamistamme poikkeuksellisen täsmällisesti haluamaamme suuntaan.

Osaamistiimit yhteisöllisen oppimisen keihäänkärkenä

Organisaatiomme koostuu projekti- ja osaamistiimeistä. Vähitellen toimintaansa käynnistelevät osaamistiimit kehittävät Weladon laatua, asiantuntijuutta ja palveluita. Käytännössä siis esimerkiksi osaamistiimin jäsenten osaamista, prosesseja, toimintatapoja ja työkaluja. Osaamistiimeillä on substanssiosaamisensa ja projektiarjen kokemusten kautta paras näkemys osaamistarpeista niin nykyhetkessä kuin pidemmällä tähtäimellä, joten ne ovat myös merkittävässä roolissa oppimisen suunnan määrittämisessä. Näin pystymme organisaationa vastaamaan paremmin toimialan ja työelämän muutoksiin.

Edellä mainitun lisäksi osaamistiimit tietysti myös jakavat osaamista ja hyviä käytäntöjä keskenään, mikä takaa sen, että saamme organisaatiomme osaamista hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Viime vuosina satunnaiset kohtaamiset ja yhteiset kahvihetket ovat vähentyneet radikaalisti, mikä on vähentänyt myös mahdollisuuksia kehittää ja ideoita aiheita, jotka eivät liity suoraan käsillä oleviin työtehtäviin. Osaamistiimit paikkaavat osittain tätä yhteistyövajetta luomalla mahdollisuuden tarttua projektirajat ylittäviin kehittämiskohteisiin. Osaamistiimeissä osaaminen myös syntyy ja pysyy yhteisöissä, mikä suojaa esimerkiksi henkilöstövaihdosten yhteydessä tiedon katkeamiselta.

Oma roolini linkittyy osaamistiimeihin siten, että tuen ja mahdollistan oppimista ja osaamisen jakamista käytännössä. Autan tiimejä ottamaan konkreettisia askelia kohti haluttua osaamista. Pidän tätä huomattavasti mielekkäämpänä tehtävänä, kuin vaikkapa jonkin päälle liimatun koulutussuunnitelman läpi viemistä. Meillä kaikilla on vielä kysymysmerkkejä osaamistiimien roolin ja toiminnan muodon suhteen, mutta lähtökohta on erittäin lupaava.

Osaaminen näkyväksi Lassen avulla

Kun oma osaaminen tai tieto ei riitä, apu on meillä lähellä. Siitä pitää huolen LaaS-työkalu eli projekti- ja asiantuntijapalveluiden verkkokauppamme Lasse. Meillä on töissä suuri joukko asiantuntijoita, joiden osaamista on kuvattu edellisen vuoden ajan ahkerasti Lassen palvelukatalogiin ja uusia palveluja luodaan jatkuvasti lisää.

Niin yksittäiset työntekijät kuin projekti- ja osaamistiimit voivat löytää ja tilata Lassesta työnsä tueksi erilaisia palveluita, kuten työpajoja, sparrausta tai vaikkapa yhdessä johonkin järjestelmään tutustumista. Tarpeeseen ja tehokkaasti – ei tästä voi kuin tykätä! Yksi tärkeimmistä Lassen mahdollistamista oman osaamisen kehittymistä tukevista palveluista on jatkuva mahdollisuus kehityskeskusteluun. Lassen kautta tilaamalla oman osaamisen kehittymistä voi sparrailla sopivan henkilön kanssa silloin, kun sille on tarve. Ei vain kerran vuodessa ja keväisin.

Mentori-kisälli -malli

Ilahduin kuullessani, että Weladolla on mentori-kisälli-malli aktiivisessa käytössä. Arvostan kovasti tätä perinteikästä pedagogista mallia, jonka avulla on mahdollista oppia toisen kokemuksista! Mentori toimii myös peilinä vahvuuksien kehittymisessä ja voi antaa varmuutta ja rohkeutta uusiin askeliin työelämässä. Myös mentori itse oppii kuuntelemisen taitoja ja voi kehittää esimerkiksi valmentavan johtamisen osaamistaan. Kun on jo urallaan kartuttanut monenlaista työkokemusta ja osaamista, voi juuri osaamisen jakaminen antaa jopa uutta virtaa työhön.

Oppimista tukeva kulttuuri ja edellä mainitut työkalut varmistavat, että osaamisen kehittäminen ei ole Weladolla mikään irrallinen projekti. Osaamista kehitetään kiinteässä yhteydessä siihen, mitä organisaationa olemme ja haluamme tulevaisuudessa olla ja sille myös luodaan puitteita niin yksilöllisesti kuin tiimeinä. Erilaisia kokeiluja tehdään ketterästi ja tukipalveluita kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin kasvavan organisaation tarpeita. Osaamisen kehittäminen on Weladolla todella tiimityötä!

Jos haluat tutustua tarkemmin ketterään organisaatioomme, tutustu ketteröitymisestä kertovaan blogiartikkelisarjaamme täällä

Kerron mielelläni lisää weladolaisesta tavasta kehittää asiantuntijoidemme osaamista!

Sonja Hernesniemi

etunimi.sukunimi@welado.fi