-

Welado Design: Aina laadukasta suunnittelua

Vastuullisen suunnittelun prinsiipit #1

Aina laadukasta suunnittelua

Welado Design tarjoaa infrasuunnittelun palveluita ratahankkeisiin. Weladolaisen suunnittelun vahvuus on syvällinen ymmärrys infrahankkeiden toteutusketjusta.

Syksystä 2023 alkaen Weladolla on työstetty tiiviisti vastuullisen suunnittelun perusteita: riippumattomuuden pelisääntöjä rakennuttaja- ja suunnittelukollegoiden välillä, laatujärjestelmää, toimistoympäristöjen muutoksia, ICT-ympäristöä ja ohjelmistomäärityksiä. Lisäksi on mietitty yhdessä, mikä tekee Welado Designista erilaisen suunnittelumarkkinoilla sekä työnantajana että palveluntarjoajana.

”Meidät erottaa monista suunnittelutoimistoista perustavanlaatuinen ymmärryksemme rautatiejärjestelmästä, toteutusketjusta sekä ennen kaikkea tilaajan toiveista ja tarpeista. Taustamme ansiosta ymmärrämme myös rakennuttajakonsulttia ja heidän asemaansa toteutusketjussa”, sanoo Janne Takkinen.

Welado Designin suunnitteluyhteisöön kuuluu alkuvuodesta 2024 Jannen lisäksi neljä suunnittelun ammattilaista: Antti Kuusrainen, Iida Kivioja, Mikko Tuomikoski ja Marika Vihtonen.

”Pienenä ja ketteränä yksikkönä meillä on mahdollisuus toteuttaa yhteisöohjautuvuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassamme. Uskomme tämän lisäävän joustavuutta ja yhteistyötä ja takaavan siten asiakkaillemme parasta palvelua ja asiantuntijuutta. Vahvat weladolaiset arvot johdattavat myös meitä Designina kehitysmatkallamme”, Janne jatkaa.

Laadukas suunnittelu on palvelualttiutta ja kommunikointia

Kun hankkeen toteutusketju on kattavasti hallussa, pystyy suunnittelijatiimi palvelemaan asiakasta paremmin esimerkiksi aikataulutukselliset ja kustannuksiin liittyvät raamit huomioiden. Jannen vahva kokemus suunnitteluttamisesta auttaa kehittämään Welado Designin suunnitteluliiketoiminnasta paremmin asiakasarvoa tuottavaa.

”Rakennuttajien kanssa vuosia työskennelleenä näen tilaajan tarpeiden kokonaisuuden: mitä tehtäviä heidän on hoidettava ennen kuin urakka saadaan kilpailutukseen ja millä aikajänteellä asiat etenevät. Olen myös oppinut ymmärtämään entistä paremmin, miten suunnittelutoimeksianto kannattaa rajata tai pilkkoa, että se pystytään rakentamaan järkevästi”, Janne kertoo.

Näiden oppien avulla onkin hyvä lähteä sekä kehittämään asiakkaan tarpeeseen perustuvaa suunnitteluliiketoimintaa että suunnittelemaan hankekohtaisesti niin, että tilaajan näkökulma ymmärretään kokonaisvaltaisesti.

”Weladolaiset suunnittelijat hahmottavat mitä tilaaja tarvitsee sekä mikä tilaajaa suunnitteluprosessissa ja suunnittelussa kiinnostaa. Sujuvan yhteistyön peruskivi on toimivaksi mietityt prosessit vuoropuhelun, teknisen suunnittelun ja dokumentaation osalta. Kun jokaisella suunnittelemallamme projektilla noudatetaan yhteneviä toimintamalleja, niin suunnittelumme ja toimintamme laatu on tasaista ja helposti varmistettavissa”, kuvailee Antti Kuusrainen.

Paras tulos syntyy yhdessä tekemällä

Suunnitelma syntyy pääsääntöisesti useamman asiantuntijan yhteistyönä. Yhdessä tekeminen ja yhteydenpito eivät ole joka hankkeessa samanlaista, sillä suunnittelutiimin lisäksi suunnittelutyöhön osallistetaan asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

”On hankkeita, jotka vaativat tilaajalta aktiivista linjausta asioihin ja istumista yhteisen pöydän ääressä. Toisinaan suunnittelutyöhön otetaan mukaan tilaajan lisäksi loppuasiakas. Joskus taas kyseessä on lähes täysin itsenäisesti alusta loppuun hoidettava projekti”, Janne kuvailee.

”Tärkeää on, että tilaaja ja muut sidosryhmät pidetään tietoisena suunnittelutyön etenemisestä. Projektipäällikkö aktiivisella kommunikoinnillaan torppaa tilanteet, että tilaajalle tulisi jokin asia yllätyksenä tai tietoon viime tipassa. Kommunikointi ei ole pelkkää tiedottamista. Pyrimme ratkaisukeskeiseen yhteydenpitoon, jossa tarjoamme tilaajalle ennakkoon pureskeltuja ratkaisuvaihtoehtoja”, projektipäällikkönä toimiva Antti lisää.

Yllättävien tilanteiden syntymistä ehkäisee myös suunnittelun käyttämä tilannekuvamalli.

Moderni suunnittelu on tietomallinnettua

”BIM on jo monissa projekteissa asiakirjaa määräävämpi ja uskomme, että siihen ollaan panostamassa yhä enemmän. Infrarakenteista ei vielä saa kaiken kattavaa mallia, mutta innolla olemme kehityksessä mukana. Seuraamme myös asiakkaidemme toiveita ja tahtotilaa tietomallinnukseen liittyen. Meillä on kaikki mahdollisuudet luoda omat käytäntömme nykyvaatimuksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja vastaaviksi”, kuvailee Antti.

“Uusilla menetelmillä saadaan tehokkuutta ja laatua suunnitteluun. Tavoitteena on, että muodostuva aineisto olisi entistä virheettömämpää ja ristiriidattomampaa”, Janne selventää.

Entäs sitten se riippumattomuus?

Suunnittelu- ja rakennuttajakollegoiden kesken on sovittu, että jaamme weladolaisten asiantuntijuutta avoimesti asiakkaidemme ja hankkeiden parhaaksi. Kunnioitamme asiakkaan toiveita suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin yhteistyöstä ja sen laajuudesta.

“Osalle asiakkaistamme konsernin laajat palvelut samalta luukulta tuovat lisäarvoa. Osa taas arvostaa riippumattomuutta rakennuttajien ja muiden sidosryhmien välillä. Tällöin emme työskentele rakennuttajina ja suunnittelijoina samoilla hankkeilla, ja olemme ehdottoman tarkkoja siitä, ettei riippumattomuus kärsi”, Janne Takkinen vakuuttaa.

Welado Oy on Suomen markkinajohtaja infrarakennuttamisessa erityisesti ratamaailmassa, mutta infra-alalla on silti erittäin paljon hankkeita, joilla Welado Design pystyy suunnittelemaan ilman haasteita riippumattomuudessa. Weladolaiset riippumattomuuden pelisäännöt on sovittu alan vakiintuneet käytännöt huomioiden.

Kiinnostuitko Welado Designin suunnittelupalveluista? Ota yhteyttä Janneen.

Janne Takkinen, janne.takkinen@welado.fi, 040 866 1866

Kuva koostettu tekoälyn avulla