-

Vuorovaikutuksellinen, osallistava ja reagoiva strategiatyö

Haverinen Noora
Haverinen Noora
Toimitusjohtaja

Ketterä organisaatio vaatii vuorovaikutteisen ja reagoivan strategiaprosessin – näin se meillä tehtiin

Kehittäessämme strategiaprosessia ketteröitetylle organisaatiollemme sopivaksi oli selkeää, että haluamme tehdä strategiatyötä vuorovaikutuksessa henkilöstömme kanssa. Strategian tulisi tuntua arjessa ja ohjata sitä, ei jalkautua koulutuksilla tai muuten opeteltuna.

Palkkaamme Suomen fiksuimpia asiantuntijoita, ja heillä on paras näkemys siitä, missä mahdollisuudet ja riskit käytännön tasolla piilevät. Johdon tehtävä onkin mielestämme ennen kaikkea näyttää strateginen suunta, koota sitten parviäly kasaan, ja valmentaa tiimejä hahmottamaan iso kokonaisuus sekä oma roolinsa siinä. Miten vuorovaikutuksellinen ja ketterä strategityö käytännössä saataisiin hahmottumaan ja toteutumaan?

Strateginen pelikenttämme, ja tiimien toiminta sen pelaajina

Ketterän organisaation toimintaa on ollut havainnollistavaa verrata kehitystyön aikana johonkin kaikille tuttuun: joukkueurheiluun. Ajattelemme, että tiimimme ovat kuin pelaajia strategisella pelikentällämme. Tiimimme tekevät itseohjautuvia päätöksiä ymmärtäen pelin kokonaiskuvan, eli Weladon toimintaympäristön, aivan kuten pelaajat vaikkapa jalkapallossa tekevät.

Tiimimme, kuten jalkapalloilijatkin, tuntevat yhteisen tavoitteen ja tietävät, etteivät menesty yksin vaan osana kokonaisuutta. Tiimimme myös määrittelevät roolinsa isossa kuvassa, kuten jalkapalloilijat (puolustaja, hyökkääjä, maalivahti) – keskittyen omiin vahvuuksiinsa ja merkitykselliseen tekemiseensä ja suhteuttaen profiilinsa kanssapelaajien vastaaviin. Pelisääntöjä tiimeille tarvitaan mielestämme vain vähän, mutta toiminnan selkärankana niiden täytyy olla sitäkin paremmin perusteltuja, selkeitä ja järkeenkäypiä.

Johdon rooli puolestaan nähdään Weladolla ennen kaikkea valmentajina laidalla: Johdon tehtävä on sparrailla tiimejä, jotta he voivat tehdä parhaita päätöksiä hetkessä itsenäisesti mutta kokonaisuus huomioiden. Johto auttaa tiimejä miettimään menestyksellisiä pelitaktiikoita yhteisen strategian tukemiseksi, asettamaan tavoitteita, hahmottamaan ympäristöä sekä muita tiimejä ympärillään. Valmentajiensa kanssa tiimit miettivät, kenen kanssa juuri tämän tiimin olisi hyvä syötellä, ja miten tiimin vahvuudet saadaan loistamaan. Toisaalta Weladon johtajat saattavat välillä vetäistä myös piikkarit jalkaan ja käydä auttamassa kiperissä tilanteissa ekstratukena.

Kun tiimiperustainen organisaatiomalli oli luotu, ja valmennus sekä palveluajattelu oli kuvattu samaan kehykseen menestyksen työkaluiksi, huomasimme, että strateginen sisältö tässä kokonaisuudessa vaati vielä kirkastusta. Itseohjautuvat ihmiset ja yhteisöohjautuvat tiimi tarvitsevat todella selkeän strategisen raamituksen ja merkityksen: määrityksen siitä, mihin me yhdessä tähtäämme.

Tämä tarvitaan, jotta tiimit voivat märitellä itse tavoitteensa, prioriteettinsa ja tekemisensä säilyttäen samalla varmuuden siitä, että kokonaiskuva ja yhteinen suunta on huomioitu. Visio, missio, weladolainen toimintatapa ja muut perinteiset strategiset elementit oli kyllä olemassa, ja uskoimme niihin. Mutta olihan niitä paljon, ja siksi niitä oli vähän vaikea muistaa. Aloitimme siis strategisen karsinnan strategiamme selkeyttämiseksi.

Strategiakentästä strategiapalloon

Joukkuepelit olivat toimineet hyvänä havainnollistuksena vuorovaikutuksellisen ja ketterän organisaatiotoiminnan kokonaisuudesta. Olikin luonnollinen jatkumo, että kristallisoitu ja visualisoitu strategiakiteytyksemme olisi pallo – pallo, jota strategisella pelikentällä potkitaan ja heitellään. Pallo, jota jokainen tiimi pitää silmällä koko ajan. Toisaalta jokainen tiimi näkee kopin ottaessaan eri asioita samasta pallosta, vähän eri näkökulmasta. Palloa voi pyöritellä, ja siitä saa tehdä oman tulkinnan.

 

Strategiapalloa kannattelevat arvomme: rohkeasti avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras. Arvot ovat koko Weladon historian ajan olleet strategiamme pysyvät peruspilarit, joiden varaan yhteinen menestys ja hyvinvointi on rakennettu. Strategian toisena pysyvänä elementtinä on puolestaan merkityksemme: tavoite siitä, että Welado on halutuin alusta toteuttaa merkityksellistä asiantuntijuutta.

Merkitys on pohjantähtemme, joka johdattelee meitä pitkälle tulevaisuuteen muutoin nopeasti muuttuvassa maailmassa - silloinkin, kun suunta voi muuten tuntua hetkellisesti olevan hukassa. Viimeisenä ajavana ja pysyvänä voimana strategiassamme on ajatus siitä, että kaikesta tekemisestämme huokuu vakaa uskomme, että ainoa keino menestyä pitkäjänteisesti on ihmiset ja yhteistyö edellä.

Strategiapallo sisältää tärkeimmät tavoitteemme, KPI-mittarimme, kuvituksena. Nämä yhteiset tavoitteemme ovat sekä yritys- että tiimitasolla samat:

  • Haluamme säilyä kasvuyhtiönä (> 20 % kasvu)
  • Henkilöstötyytyväisyys on menestyksemme perusta (eNPS > 60)
  • Asiakkaidemme laatukokemus on ”aina helpon projektin” mittari (NPS > 50)
  • Terve, pitkäjänteinen liiketoiminta tarvitsee kannattavuutta (tulos 10 %)
  • Haluamme olla tunnettu ja haluttu toimija aloillamme (vaihtuvat mittarit)

Mitä haluamme, että henkilöstömme, asiakkaamme ja alamme näkevät meitä katsoessaan?

Määrittelimme valmiiksi myös muutaman näkökulman tai kopin strategiapalloomme.

Toivomme, että henkilöstömme näkee kopin ottaessaan tekijöilleen parhaan organisaatioon, jossa uskalletaan kokeilla, ja jossa kärsii myös epäonnistua. Haluamme, että kukin weladolainen toteuttaa arjessaan meidän kaikkien tärkeintä työtehtävää: muiden menetyksen ja työyhteisön hyvinvoinnin mahdollistamista. Lisäksi toivomme, että jokainen weladolainen tietää, että tuemme heitä heidän oman yksilöllisen, merkityksellisen asiantuntijuuden ja hyvinvoivan työelämän polulla.

Toisaalta asiakkaan kopitellessa strategiapallollamme toivomme asiakkaamme kokevan asiakaslupauksemme: aina helpon projektin, jonka artisaanimme tuottavat parhaalla asiantuntijuudella, laadukkaalla työskentelyllä ja edelläkävijyydellä. Toivomme, että asiakkaillemme tuntuu se, että kun tekijämme voivat hyvin, he huolehtivat asiakkaistamme hyvin, ja näin myös asiakkaamme saavat parasta palvelua. Näiden lisäksi haluamme asiakkaiden tietävän, että heillä on aina koko Weladon asiantuntemus käytössään. Tämän varmistamme muun muassa erilaisilla Lasse-palveluilla ja osaamistiimitoiminnalla.

Kumppaneiden ja alan haluamme näkevän Weladossa alaa kehittävän ja yhdistävän tiimipelurin, jonka kanssa yhteistyössä on mahdollista kehittää uutta. Haluamme olla luomassa rakennetun ympäristön verkostoa, jossa yhdessä tekemällä saavutamme enemmän. Haluamme, että he näkevät aidon halun löytää yhteistä synergiaa ja mahdollisuuksia. Ja olla edelläkävijöitä yhdessä.

Tiimien strategiset kopit ja vuorovaikutuksellinen arjen strateginen tekeminen

Nyt kun strategiamme pallona on määritelty ja kuvattu, on vuoro heittää pallo eri tiimeillemme ja kysyä: minkä kopin strategiapallosta te otatte?

Johtajuustiimit määrittelevät oman strategiakarttansa ja koppinsa puolivuosittain. Osaamistiimit muodostavat valmentajiensa avustuksella oman koppinsa: mitä tarkoittaa olla alamme paras, minkä kopin strategiasta otamme tästä omasta näkökulmastamme. Ja toisaalta projektitiimit ottavat koppinsa myös. Eri tiimeillä korostuvat eri tavoitteet ja näkökulmat: osa varmistaa asiakkaan laatukokemusta ensimmäisenä prioriteettinään, osa luo uutta tietoa ja edelläkävijyyttä alalle. Toiset huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista. Ja jotkut  - esimerkiksi mittaustiimimme - on ottanut oman koppinsa kasvustakin uusina palveluina, rekryinä ja myyntinä.

Kunhan ajan mittaan opimme tekemään reagoivaa, vuorovaikutuksellista strategiatyötä osana arkea, toivomme, että ihmisemme innostuvat ottamaan myös henkilökohtaista strategiakoppia – mikä sen hienompaa, kuin määritellä omaa rooliaan isossa kuvassa. Uskomme, että tämä lisää merkityksellisyyden tunnetta työuralla. 

Harjoittelemme vielä toki strategiakoppeja ja koko "strategiapeliä" käytännössä. Viilamme rooleja, taktiikoita ja tekemistä palautteen mukaan. Mutta olemme tässä vaiheessa kyllä jo kovin vakuuttuneita, että olemme oikealla tiellä. Toimimalla näin  ketterästi, vuorovaikutuksellisesti, ja ilman hierarkioita voimme kasvaa samalla pitäen lupauksemme henkilöstöllemme: Welado kasvaa vain niin isoksi, ettemme menetä pienen firman henkeä ja kulttuuria.

Haluatko kehittää oman yrityksesi strategiaprosessia? Tutustu liikkeenjohdon konsultointipalveluihimme

Haluatko jutella kanssani? Ota yhteyttä!

noora.haverinen@welado.fi, +358 40 760 6551

PS. Joukkueurheilua vertauskuvana on käytetty toki ennen Weladoakin. Ehkä juuri siksi, että se toimii hyvin - vaikkakin välillä se tuntuu myös vähän kulutetulta. Joukkueurheilu on kuitenkin asia, johon jokaisella on oma tatsi ja tuntuma. Jos haluat lukea aiheesta lisää, niin esimerkiksi Niklas Modig kertoo jalkapallovertausta Leanin näkökulmasta. Modigin havainnollistuksia olemmekin käyttäneet jo aiemmin muun muassa tiimien valmennuksissa. Ketteryys ja Lean kulkevatkin erinomaisesti käsikädessä.