-

VT4 Kirri-Tikkakoski valmistui viisi kuukautta etuajassa

Joulukuun alla 2021 avattu moottoritie hanke avattiin lähes viisi kuukautta etuajassa ja se pysyi budjetissa. Väyläviraston mukaan töiden ripeä eteneminen varmistettiin muun muassa uudenlaisilla toimintatavoilla suunnittelussa, rakentamisessa ja laadunvalvonnassa sekä uusia teknologioita hyödyntämällä. Rakennuttajakonsulttina toimii Welado. 

“Tämä hanke on yksi Suomen suurimmista tiehankkeista, ja välitavoitteeseen pääsimme 22 viikkoa etuajassa sekä annetussa budjetissa. Weladon artisaanit toimivat Väyläviraston asiantuntijatukena läpi Kirri–Tikkakoski-hankkeen. Projektin läpiviennissä Welado valvoo edustajanamme, että urakka valmistuu aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti sekä valvoo ja varmistaa työnlaadun ja työmaaturvallisuuden”, Jarmo Niskanen Väylävirastosta kertoo.

Lue uusi referenssi, miten rakennuttajakonsultti varmistaa hankkeen onnistumisen weladolaisittain.