-

Työnteon tavat Weladolla

Työnteko Weladolla

Lähden ens viikolla etätöihin Levin mökille”, ”Ihanaa olla välillä töissä toimistolla”, ”Teen loppupäivän kotoa käsin”, ”Lähden käymään asioilla ja jatkan tätä vielä illalla kotona”. Olen kuullut kaikki edelliset lausahdukset viimeisen viikon aikana weladolaisten suista. 

Tämä on meille arkipäivää ja Weladolla jokainen voi valita parhaan paikan ja ajan työllensä, omien työtehtäviensä ja hankkeidensa puitteissa. Tämä on yksi isoiten weladolaisten keskuudessa arvostettu asia ja homma on pelannut tähän tapaan jo ennen koronaa. Mutta mitä tässä pitää sitten ottaa huomioon?

Olemme todenneet, että koska porukka työskentelee hyvinkin eri paikoissa ja toimistoilla käydään eri syistä, meidän täytyy miettiä, miten varmistamme weladolaisten yhteisöllisyyden kehittymisen, sujuvan yhteistyön, toisiimme tutustumisen ja yksilöiden erilaisten tarpeiden huomioimisen.

Työnteon paketit tukevat erilaisia tarpeita

Yhteisöllisyys on meille tärkeä voimavara ja työn merkityksellisyys koostuu monelle weladolaiselle mielekkäiden työtehtävien lisäksi myös huipuista kollegoista ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan. Haluamme panostaa siihen, että Weladon toimisto olisi paras paikka työskennellä aina toisinaan niille, jotka asuvat Weladon toimistokaupungeissa. Eli että tasaisin väliajoin jokainen valitsisi toimiston työpisteekseen. Haluamme myös varmistaa hyvät työskentelyolosuhteet kaikille riippumatta siitä, missä kukin työskentelee.

Meillä jokainen miettii itse minkälaiset työskentelytavat auttavat häntä yhdistämään työn ja arjen parhaiten ja missä saa minkäkin työn tehtyä parhaiten. Tiimit taas miettivät keskenään, miten ne voisivat toimia paremmin, kun kaikki eivät ole aina toimistolla. Jos tiimiläiset ovat samalla paikkakunnalla, he funtsivat esimerkiksi hyötyisivätkö yhteisistä toimistopäivistä. Jos tiimiläiset työskentelevät ympäri Suomea, täytyy miettiä, miten tiimi voi kehittää virtuaalista yhdessäoloa. Toimiiko tähän esimerkiksi etäkahvit tai yhteiset työskentelyhetket Teamsissa, jolloin kaikki ovat linjoilla, mutta työstävät omia juttujaan ja voivat niiden lomassa sparrailla toisiaan tarvittaessa. Eli samaan tapaan kuin istuttaisiin toimistolla samassa tilassa. 

Jokaisen weladolaisen vastuulla on myös itse kertoa omalle esihenkilölleen ja muille tukihenkilöilleen (kuten osaamistiiminvetäjälle, projektipäällikölle tai Weladokaverille) millaista johtamista ja tukea työlleen kaipaa. Tätä helpottaa se, että meillä on kaikki johtamiseen ja arjen työn helpottamiseen liittyvät palvelut tuotu näkyviin jokaiselle weladolaiselle Lasse-verkkokaupan avulla. Lassessa weladolaiset voivat selata eri palveluita ja miettiä niiden avulla millainen tuki tai palvelu helpottaisi heidän arkeaan ja tukisi menestystään milläkin hetkellä. HR:ltä voi esimerkiksi tilata Lasse-palveluita tiimien yhteistyön tukemiseksi. Lassen kautta kyselemme myös kuukausittain weladolaisten työfiilistä sekä työkuormaa ja vastausten perusteella Lasse ehdottaa heille sopivia palveluita.

Weladolla on erilasia työnteon paketteja, riippuen siitä onko yksilö toimiston vakikäyttäjä, hybridityöläinen vai kokoaikainen etäilijä.  Toimiston vakikäyttäjille on nimetty oma työpiste toimistolta. Hybridityöläisellä ei ole omaa nimettyä työpistettä toimistolla. Hän työskentelee toimistolla ollessaan yhteiskäyttötyöpisteellä tai muissa tiloissa. Halutessaan hän voi tilata kotiin kotikonttorikalusteet (sähköpöydän, työtuolin ja tarvittavat IT-laitteet). Kokoaikainen etäilijä työskentelee kokonaan etänä, yleensä hän asuu jossain muualla kuin meidän toimistopaikkakunnallamme. Hänellä on käytössään budjetti oman kotikonttorin ergonomiseen kalustamiseen. Jokainen työntekijä valitsee tietenkin itse, millainen työnteon paketti on hänelle paras.

Weladolaiset toimistot ovat työyhteisön sydämiä ja tukikeskuksia

Entäs sitten weladolaiset toimistot - miten niitä kehitetään, jotta ne ovat työyhteisön sydämiä ja tukikeskuksia? Jotta ne ovat niin viihtyisiä ja mukavia tunnelmaltaan, että toimistolle halutaan mennä, vaikka työt hoituisivat sujuvasti myös kotona?

Olemme linjanneet, että weladolaisessa toimistossa täytyy olla erilaisia tiloja, joista löytyy kulloinkin käsillä olevalle työlle sopiva paikka. Tiloja, jotka joustavat kunkin yksilön tarpeisiin:

  • isoimmilla toimistoilla on hyvä olla vähintään kaksi avovyöhykettä, esim. toinen äänekkäimmille ja jutustelua työn lomassa kaipaaville ihmisille ja toinen hiljaisuutta preferoiville (nimettyjä, tiimikohtaisia sekä yhteiskäyttötyöpisteitä)
  • tarpeeksi vetäytymistiloja keskittymiseen
  • yhteistyöhön, ideointiin ja kommunikaatioon kannustavia vetäytymistiloja (varattavat tiimihuoneet/neuvottelutilat/muut innovaationurkkaukset)
  • houkuttelevat taukotilat, sillä vapaan olemisen lomassa syntyy weladohenki ja –kulttuuri. 

Tämän lisäksi haluamme, että jokainen tiimi ja toimisto miettivät itselleen parhaat käytännöt yhteisöllisyyden ja työntekemisen tukemiseen. Tätä varten olemme ottaneet käyttöön yhteisöllisyyttä tukevan toimistokohtaisen budjetin, jonka tarkoitus on houkutella niitäkin weladolaisia toimistolle tasaisin väliajoin, jotka eivät siellä päivittäin ole ja tukea yhteistyötä ja toisiimme tutustumista. Kenties yhteisöllisyyttä tukeva kokonaisuus on yhdistelmä erilaisia houkuttelevia tekijöitä taukotiloihin, mitä kotona ei välttämättä ole (esimerkiksi erikoiskahveja, aamupaloja, brunsseja, pitsaperjantaita, kuntoiluvälineitä, pelejä), ja toisaalta yhteistä tekemistä vapaa-ajalla. Etäpaikkakuntalaiset saavat tottakai vastaavasti myös resursseja, joiden avulla mietitään, miten heidän yhteisöllisyyttään tuetaan. Usea valitsee tulla toimistoille käymään aina joskus, vaikka “ilman syytä”.

Ajattelemme Weladolla laadukkaan johtamisen olevan palvelevaa ja yksilöllistä. Ajattelemme myös toimivien, hyvinvoinnin mahdollistavien työnteon tapojen olevan yksilöllisiä.  Meidän tehtävä organisaationa on tukea kehitystä jokaisen yksilön työnteon tapoja omaan “oikeaan suuntaan”. Toimistoja kehitetään jatkuvasti, jotta ne vastaavat weladolaisten tarpeisiin ja houkuttelevat meikäläisiä sinne töihin ja tapaamaan työkavereita. Uskomme, että kun tilat tukevat hyvin erilaisen työntekemisen tarpeita, siellä syntyy helpommin uusia ideoita, ajatuksia ja yhteistyötä - sekä sitä Weladofiilistä, mikä on meillä olemisen, ja viihtymisen liima.