-

Turvallisen hankkeen säännöt

Hernesniemi Sonja
Hernesniemi Sonja
HRD-asiantuntija

Infra-alan yhteisperehdytyksen paneelikeskustelussa syntyi kolme ideaa, miten alan kulttuuria ja toimintatapoja voisi muuttaa vielä paremmin hyvinvointia ja työssä viihtymistä tukevaksi. Listalla ykkösenä oli varmistaa, että projektit ovat turvallisia ympäristöjä kaikille. Olemme nyt yhdessä weladolaisten kanssa luoneet säännöt esimerkiksi projektitoimistolla ja työmaalla läpikäytäviksi ja esille laitettaviksi.

1. Heivaa ennakkoluulot ja tutustu tiimiisi

Meillä kaikilla voi olla erilaisia ikään, sukupuoleen, rooleihin tai muihin näkymättömämpiin seikkoihin liittyviä oletuksia ja ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat asennoitumiseemme, käyttäytymiseemme tai puheisiimme, monesti vitsin verhoon piilotettuna. Tiedosta ennakkoluulosi, äläkä anna niiden määrittää asenteitasi tai käytöstäsi muita kohtaan.

Ethän myöskään tee johtopäätöksiä kenenkään osaamisesta jonkun yksittäisen ominaisuuden perusteella. Monimuotoinen porukka = monimuotoinen osaaminen ja parempi tuloksellisuus. Tutustu erilaisten ihmisten vahvuuksiin ja mieti, mitä voit heiltä oppia.

2. Tarkista ihmiskäsityksesi

Pidä mielessä, että lähtökohtaisesti ihmiset tekevät parhaansa niillä tiedoilla, osaamisella ja voimavaroilla, joita heillä sillä hetkellä on. Kaikki mokaavat joskus, ja edellä mainittu huomioon ottaen tärkein kysymys siinä tilanteessa on “Miksi näin kävi?”

Hankkeella tehdään töitä yhteisiä tavoitteita kohti. Tämä tarkoittaa, että myös hankkeen haasteet ovat yhteisiä, ja ne ratkaistaan yhdessä. Jos hankkeen tavoitteet eivät ole selvät, pyydä, että ne käydään kanssasi läpi.

3. Vaikeiden asioiden nostaminen esiin

Kaikki me tiedämme, että hanke, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja nostaa havaitsemiaan asioita esiin, on viihtyisämpi ja tuottavampi. Rakennetaan yhdessä kulttuuria, jossa näin voi tehdä. Jos havaitset syrjivää tai epäasiallista käyttäytymistä, puutu siihen heti, tai kerro tilanteesta työmaajohdolle tai rakennuttajakonsultille. Voitte myös valita hankkeelta häirintäyhdyshenkilön. Työmaapalavereissa on hyvä käsitellä mahdolliset tapaukset poikkeamina.

4. Kanna vastuusi

Ymmärrä, että käytökselläsi voi olla vaikutuksia muihin, vaikka et tarkoittaisikaan pahaa. Pyydä anteeksi, jos loukkaat jotakuta.

Miten säännöt sopivat projektiarkeen?

Selvitämme syksyllä mahdollisuutta tehdä sääntöjen noudattamisesti velvoittavaa kirjaamalla nollatoleranssi syrjinnälle jatkossa jopa sopimuksiin. Näin teemme rakennusalan arjesta monimuotoista ja turvallista ja sitä kautta myös vetovoimaista, innovatiivista ja tuottavaa inhimillisin keinoin.

Miltä säännöt sinun mielestäsi vaikuttavat? Voit kertoa kommenttisi minulle, Sonja Hernesniemi, tai Noora Haveriselle joko sähköpostilla (meiliosoitteen loppuosa on welado.fi) tai LinkedInin yksityisviestillä. Säännöt voi ladata omalle koneelle Weladon Canvasta ja hyödyntää projektipalaverissa tai tulostaa muistin virkistykseksi toimiston seinälle.