-

Infra-alan uudistus: Yhteistyö, ymmärrys ja avoin viestintä avaimina menestykseen

Hernesniemi Sonja
Hernesniemi Sonja
HRD-asiantuntija

Kun infra-alan toimijat – tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajakonsultit – ymmärtävät toisiaan paremmin, he voivat toteuttaa hankkeita entistäkin menestyksekkäämmin. Alalla on kehittämiskohteita, jotka koskettavat kaikkia, mutta joihin kukaan ei pysty yksin. Ja koska alalle saapuvat inspiroivat ja pystyvät ajamaan hienosti kehitystä, organisoimme näiden asioiden edistämiseksi yhteisperehdytyksen alan kesäharjoittelijoille. Kuulutimme kiinnostuksesta osallistua tempaukseen, ja ideaan tarttui lisäksemme kuusi infra-alan organisaatiota: Infra Ry, Vision Infra, Tampereen Energia, Sitowise, Pictue ja Sihti.

Infra Ry:n Kari Muhonen aloitti toukokuussa 2024 pidetyn tilaisuuden käymällä läpi infra-alan yhteiskunnallista merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

“Suhdanneherkän rakennusalan sisällä infralla on hyvät näkymät työllisyyden suhteen, ja kunhan vuosikymmenien aikana kertynyttä kriittisen infran korjausvelkaa päästään taittamaan, näkymät yhä vain paranevat. Samaan aikaan alalle tarvitaan kuitenkin uusia tulijoita, sillä alalta poistuu tuplasti enemmän väkeä kuin sinne tulee. Tästä syystä alan vetovoimaisuudesta on pidettävä huolta parantamalla yhteistyötä ja hyvinvointia, sillä kaiken takana on ihminen – myös rakennusalalla”, Muhonen totesi.

“Inhimillisyys ja ihmislähtöisyys ovat ratkaisevia tekijöitä yhteistyössä”

Ohjelma alkoi rakennushankkeen vaiheiden ja eri roolien tehtävien ja vastuiden käsittelyllä. Rakennushankkeiden keskeiset roolit esiteltiin sen kautta, mitä kukin rooli tarvitsee muilta pystyäkseen suoriutumaan omasta työstään parhaalla mahdollisella tavalla.

Jokaisen roolin osalta keskiöön nousi viestintä, jossa on jo onneksi otettu viime vuosikymmeninä aimo harppauksia eteenpäin. Yhä selkeämpää viestintää kuitenkin tarvitaan, jotta voimme hankkeilla tehdä yhä ennakoivampaa ja sujuvampaa yhteistyötä keskittyen tärkeimpään, eli hankkeen jatkuvaan edistämiseen sopimuksen mukaisesti. Osa viestinnän kehitystä on digitalisaatio sekä siihen liittyvä avoin datan jakaminen ja liikkuvuus läpi hankkeen aina ajantasaisista lähtötiedoista kohteen luovutukseen saakka.

Paneelikeskustelussa käsiteltiin alan kehitystarpeita. Teemoina olivat alan monimuotoisuus, hyvinvointi ja jaksaminen sekä näiden suhde alan korkeaan kausivaihteluun. Keskustelun tiimellyksessä syntyi useita toteuttamiskypsiä ideoita alan kulttuurin ja toimintatapojen muuttamiseen vielä paremmin hyvinvointia ja työn sujuvuutta tukeviksi. Koostimme näistä kotiläksyksi to do -listan, jossa oli kolme selkeää askelta rakennusalan hankkeille:

  1. Tehdään projekteista turvallisia ympäristöjä kaikille. Luodaan säännöt, jotka näkyvät esimerkiksi projektitoimistolla ja työmaalla. Selvitetään mahdollisuutta tehdä sääntöjen noudattamisesti velvoittavaa kirjaamalla nollatoleranssi syrjinnälle jatkossa jopa sopimuksiin. Näin teemme rakennusalan arjesta monimuotoista ja turvallista ja sitä kautta myös vetovoimaista, innovatiivista ja tuottavaa inhimillisin keinoin.
  2. Mittaroidaan hankkeiden hyvinvointia ymmärrettävillä parametreillä. Vastataan avoimesti ja rehellisesti kun kysytään, jotta kyselytulosten perusteella myös osataan kehittää oikeita asioita.
  3. Aloitetaan hankkeet oikein. Jos ei kunnon kehitysvaiheella, niin ainakin laadukkaalla yhteisellä kick off -tilaisuudella siten, että jokaisella on sama ymmärrys hankkeen tavoitteista. Pyritään ulottamaan yhteiset säännöt myös hankkeen toimintatapoihin ja kulttuuriin vahvistaen siten projektin “me-henkeä” ja yhteenkuuluvuutta.

Lopuksi vielä työstimme tulevaisuuden tekijöiden kanssa kolmessa työpajassa päivän polttavia teemoja. Totesimme, että tilaisuus, jossa mietitään paitsi oikeaa konkreettista tekemistä eri näkökulmista, mutta myös rakennusalan kulttuuria, ihmiskäsitystä, johtamiskulttuuria, yhteistyötä, monimuotoisuutta ja vetovoimaa, ei ole tarpeellinen vain uusille tulokkaille vaan noista ajatuksista hyötyisivät alalla ihan kaikki:

“Mukaan myös vanhempaa työväkeä, jotta saadaan monenlaisia eri perspektiivejä asioihin”

Yhteisperehdytyspäivä oli askel kohti yhteistä tulevaisuutta, jossa yhteistyö, ymmärrys ja viestintä ovat avainasemassa. Kuten osallistujapalaute kiteyttää:

“Meillä on toivoa! On mukava kuulla, että haasteisiin on herätty ja alalla on motivoitunutta porukkaa miettimässä kehitysaskeleita ja ideoita.”

Konseptia on tarkoitus jatkaa ja laajentaa seuraavalle vuodelle, sillä se selkeästi toimii. Ideointi on vasta alussa, mutta ajatuksissamme laajentaminen voisi olla maantieteellista tai sisällöllistä siten, että perehdytys koskisi vaikka koko rakennusalaa. Pidämme haasteista, joten pitkän tähtäimen tavoitteemme voisi olla myös täyttää jonain vuotena vaikka kokonainen Tampere-talo rakennusalan yhteisperehdytyksen osallistujista.

Kiinnostaisiko teitä olla yrityksenä mukana seuraavassa, kevään 2025 yhteisperehdytyksessä? Ota yhteyttä Sonja Hernesniemeen tai Noora Haveriseen

Meiliosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@welado.fi

Yhteisperehdytys on yksi vuoden 2024 vastuullisuusteoistamme. Vuoden 2023 vastuullisuusraportti löytyy täältä