-

Projektipäällikkö Sami Kosonen

Sami Kososella on kymmenen vuoden kokemus asiakastyöskentelystä niin perinteisen teollisuuden kuin uusiutuvan energian parissa

Sami Kosonen on toiminut Weladon energiatiimissä maaliskuusta 2023 alkaen. Sami toimii pääasiallisesti tuulivoimatoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, ja täydentää tiimiä lähes kymmenen vuoden kokemuksellaan asiakasrajapinnassa työskentelystä eri sektoreilla niin perinteisen teollisuuden kuin uusiutuvan energian parissa.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Työurani ensimmäisiä askelia ohjasivat paperitehtaan juurella Kemissä vietetyt nuoruusvuodet. Lapin Ammattikorkeakoulun tuotantotalouden insinööriopintojen valmistumisen sekä paperikoneella vietettyjen kesätöiden jatkoksi aloitin vuonna 2014 työt globaalisti toimivassa teollisuuskemikaaleja valmistavassa yrityksessä. Toimiessani lähes seitsemän vuotta kyseisen organisaation Pohjois-Suomen myyntitiimissä eri rooleissa, opin laaja-alaisesti asiakasrajapinnassa tarvittavia vuorovaikutus- ja projektitaitoja, joita olen pystynyt hyödyntämään aina uralla edetessäni.

Toimiessani perinteikkään teollisuuden ympärillä ajatukseni kääntyivät kuitenkin seitsemäntenä vuotena sen pohdiskelemiseen, että mitä muuta voisin työurallani tehdä. Vuoden 2021 alkupuolella sainkin mahdollisuuden päästä haastamaan itseäni uudessa organisaatiossa ja minulle uudella sektorilla eli tuulivoima-alalla uusiutuvan energian parissa. Perinteisten paperi-, sellu- ja kemianteollisuuksien parista siirtyminen uusiutuvan energian pariin osoittautuikin mielenkiintoinen haasteeksi, ja aivan ensimmäisistä hetkistä lähtien olin hämmästynyt, millainen ”boomi” alalla on käynnissä. Mikä parasta, kasvu alalla tulisi tulevina vuosina vielä entisestään kiihtymään.

Toimin kyseisessä energiayhtiössä kahden vuoden ajan käytönaikaisten tuulipuistojen tekniskaupallisesta hallinnoinnista vastaavana henkilönä tehtävänimikkeellä TCM-Engineer, vapaasti suomentaen tuotantoinsinööri. Vastasin tehtävässäni tuolloin vielä rakennusvaiheessa osittain olevan ja silloin Suomen suurimmaksi tituleeratun tuulipuiston päivittäisvelvoitteiden hoitamisesta. Tehtäviini kuului toimintaan liittyvää raportointia tuulipuiston omistavalle kansainväliselle investorille, tuotannollisten tekijöiden optimointia, osapuolivelvoitteiden kontrollointia, erinäisiä sidosryhmätoimintoja, omaisuuden arvon ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä HSE-koordinointia. Tekniskaupallisen hallinnoinnin ohella toimitin turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä rakenteilla olevissa tuulipuistohankkeissa sekä tuin laatujärjestelmien (ISO-standardit) sertifiointiprosessien suorittamista ja näiden laatujärjestelmien ylläpitoa.

Miten Welado alustana tukee sinulle merkityksellistä asiantuntijuutta?

Tärkein kumppanimme on asiakas, jonka luottamus saavutetaan toimimalla läpinäkyvästi ja vastaamalla henkilökohtaisesti työn tuloksesta. Haluan pystyä työssäni seisomaan ylpeästi tuotetun työn tuloksen takana. Asiakkaan arvostus ja positiivinen palaute tehtyä työtä kohtaan tuntuu aina hyvältä ja antaa aina lisäkipinää tehdä asioita vielä napsun verran laadukkaammin.

Urallani varsinainen osaaminen on syntynyt tekemisen kautta, jonka perustana on toiminut nöyrä ja periksiantamaton asenne. Weladolla on selkeästi tekemisen meininkiä, ja haluan pystyä antamaan kaikkeni toiminnan eteenpäin viemiseksi vastaavalla periksiantamattomalla asenteella kuin aikaisemminkin urallani.

Millaisena näet Weladon uusiutuvan energiasektorin tulevaisuudessa?

Weladon tuulivoimatiimillä on valmiudet ja resurssit toimittaa tuulivoimasektorille asiantuntijapalveluita tuulipuiston elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Lisäksi tuulivoimatiimillä on tukena yli 300 henkilön asiantuntijaorganisaatio, josta sovellettavissa olevaa osaamista löytyy erittäin laaja-alaisesti aina väyläosaamisesta kiinteistörakennuttamiseen. Weladon tuulivoimatiimin ja asiantuntijuuden kasvattaminen tapahtuu askel askeleelta laadusta tinkimättä. Tavoitteena on, että Weladolla pystytään vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin siten, että asiakas voi aina olla ylpeä tehdystä yhteistyöstä.

Kaipaatko Samin asiantuntemusta? Ota yhteyttä!

Sami Kosonen, projektipäällikkö

sami.kosonen@welado.fi, +358 40 621 4130