-

Älykäs liikenne 2040 - Digirata vaatii digiloikan toteutuakseen

Älykäs raideliikenne

Raideliikenteen kapasiteetin lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista viedä Eurooppaa kohti hiilineutraalisuutta. Tulevaisuuden rautatiet lisäävätkin ympäristöystävällistä junaliikennettä, sen toimintavarmuutta ja liikkumisen turvallisuutta.

Liikenteessä testataan paraikaa itseohjautuvia autoja 5G-radioteknologiaan perustuen, videovalvontaa analytiikkaan ja tekoälyyn perustuen, kone- ja etäohjattavia lennokkeja, ja erilaisia ratkaisuja robotiikan etäohjauksen ja automaation yhdistelminä.

On helppo uskoa, että näistä aineksista voidaan rakentaa myös älykäs raideliikenne. Kuten itseohjautuvat autot myös tulevaisuuden junat ovat tietoisia toisista junista ja niiden sijainnista. Tulevaisuuden raideliikenteessä tekoäly (AI) ennakoi mahdollisia vaaratilanteita ja tekee mahdollisesti jopa korjaustoimia taustalle määriteltyjen mallien mukaisesti.

Helsingistä Välimerelle yhdellä junalla?

EU ajaa uutta Euroopan kattavaa junaliikenteen ohjausjärjestelmää, eli ERTMS-järjestelmää, osaksi jäsenmaiden raideliikenteen normia (ERTMS=The European Railway Traffic Management Systems). Mallissa kansalliset junanvalvontajärjestelmät korvataan yhteisellä ETCS-järjestelmällä (European Train Control System).

Junaliikenteen yhtenäistäminen Euroopan tasolla tulee lisäämään raideliikenteen kilpailukykyä sekä liikenteen tehokkuutta ja turvallisuutta. Juna voisi esimerkiksi kulkea Helsingistä Välimerelle katkeamattomana liikenteenä. Henkilöstö voisi tarvittaessa vaihtua raja-asemilla saumattomasti, koska ohjausjärjestelmät ovat samat kaikille.

Raideleveyksissä Euroopan maiden välillä on toki eroja, mutta tämäkin asia on ratkaistavissa. EU-sääntely edellyttää jo ERTMS-järjestelmän käyttöä Euroopan yhtenäisellä rautatiealueella, ja Suomi on päättänyt ottaa tässä kehityksessä edelläkävijän aseman.

Digirata tarvitsee digiloikan toteutuakseen – ja weldolaisten osaamista

Suomi toteuttaa ensimmäisten EU-maiden joukossa pitkän matkan ratayhteyksillä tulevaisuuden digitalisoituja järjestelmiä, jotka perustuvat 4G- ja 5G-teknologioihin. Digirata on Suomen mittakaavassa ennennäkemätön kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön moderni rautateiden kulunvalvontajärjestelmä. Hankkeessa huomioidaan ja ennakoidaan rautatiealan tulevaisuutta monta vuosikymmentä eteenpäin.

Hankkeena Digirata vaatii projektiorganisaatiolta monenlaista osaamista. Valtaosa Digiradan parissa työskentelevistä on rautatiealan rautaisia osaajia, mutta rautatieala tarvitsee asiantuntijuutta myös alan ulkopuolelta, kuten esimerkiksi kyberturvallisuus- ja 5G-teknologioiden osaamista.

Joka seitsemäs asiantuntija on weladolainen 

Digirata-hankkeessa on tässä vaiheessa mukana jo seitsemän weladolaista erilaisissa asiantuntijatehtävissä: vaatimusten määrittelyn ja riskienhallinnan työryhmissä, osaamisen kehittämisen työryhmässä, kyberturvallisuuden parissa sekä niin kutsutun digitaalisen varjon luomisessa

“Meillä on seitsemän Digiradalla työskentelevän asiantuntijan lisäksi myös 20:n henkilön osaamistiimi, joka kehittää organisaatiomme valmiuksia ja osaamista Suomen rautatiealan tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on auttaa Suomen rataverkon digitalisaatio sujuvasti maaliin yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Digiradassa on hienosti weladolaisille sopivaa henkeä: kukaan rautatiealan toimija ei pysty vaadittuun digimuutokseen yksin. Meidän on tehtävä se yhdessä, avoimesti, tietoa jakaen ja toisiamme auttaen. Digiradalla on perustettu todella hienot puitteet yhdessä onnistumiselle. On ilo työskennellä osana rautatiealan muutosta ajavaa voimaa”, kertoo Weladon kehitysjohtaja Noora Haverinen. Noora toimii itse hankkeella osaamisen kehittämisen työryhmässä.

Digirata-hankkeen tavoitteena on paitsi kehittää Suomelle parasta, mutta myös luoda kansainvälisestikin katsottuna vetovoimaista, uutta osaamista ja tietoa Suomeen, jolla olisi myös kansainvälistä kysyntää.

Lue lisää: Digirata jätti hanke etenee: Joka seitsemäs asiantuntija Digirata -hankkeella on weladolainen

Lue lisää weladolaisuudesta ja tavastamme toimia tästä

Lue lisää ratkaisuistamme