-

Aluepäällikkö Arto Hyvärinen

0 kommenttia

Kiinnostaako rakennuttaminen, mutta sinulla on kokemusta lähinnä urakointipuolen hommista? Meillä on muutamia uraloikkareita, jotka aikoinaan ottivat reippaan askeleen kohti uutta. Yksi heistä on Arto Hyvärinen. Hän oli työskennellyt koko uransa urakoinnin parissa, kunnes aloitti työt Weladolla syyskuussa 2018. Nykyään Hyvärinen paiskii hommia tiehankkeilla Jyväskylässä, ja toimii Weladon tierakennuttamisen Itä- ja Keski-Suomen aluepäällikkönä.

Millainen historia ja kokemus sinulla on urakoinnista?

Aloitin maarakennusalan työurani armeijan jälkeen asfalttitöissä, joissa työskentelin vuosina 2005-2007. Ensimmäisen asfalttikesän jälkeen hain Kuopioon opiskelemaan alaa ja olinkin seuraavat kaksi vuotta kesätöissä asfalttihommissa erilaisissa asfalttialan työtehtävissä ympäri Suomea.

Vuosina 2008-2018 toimin maarakennusalan työnjohto- ja projektijohtotehtävissä Keski-Suomessa pääasiassa tie- katurakentamisen parissa. Lisäksi kokemusta on kertynyt maa-ainesten ottoalueiden hallinnasta ja kiviainestuotannosta sekä maarakennusalan kuljetuspalveluista.

Urakkakohteet ja hankkeet ovat olleet pääasiassa ELY-keskuksen sekä kuntien ja kaupunkien monipuolisia tie- ja katuhankkeita Keski-Suomessa. Urakat ovat olleet pääsääntöisesti kokonaisurakoita (KU) sekä suunnittele-toteuta -urakoita (ST). Työtehtäviini on kuulunut kaikki eri vaiheet aina urakkalaskennasta urakan luovutukseen ja takuuaikaiseen toimintaan.

Millainen koulutus sinulla on?

  • Lukio
  • Savonia-amk Kuopio 2010 (yhdyskuntatuotantotekniikan insinööri)
  • Tamk Tampere 2014 (rakentamisen ylempi amk -tutkinto)
  • Infra-rakennuttaja 2018 (RAP).

Mikä sinut houkutteli rakennuttamisen maailmaan?

Väyläviraston suuret investoinnit Keski-Suomen tieverkkoon viime vuosina ovat olleet alueellisesti todella merkittäviä. Halu päästä mukaan näihin isoihin hankekokonaisuuksiin toi minulle mahdollisuuden lähteä mukaan rakennuttamisen ja valvonnan maailmaan.

Millaista alku Weladolla oli?

Alku Weladolla oli todella mielenkiintoinen ja haastavakin, koska kaikki oli tietysti uutta ja ihmeellistä. Perehdytyksen jälkeen heti toisena työpäivänä työmaavarustus kuntoon ja ei muuta kuin työmaalle haasteiden pariin.

Esimiehen ja organisaation tuki sekä tuttu työmaaympäristö ja osittain urakointimaailmasta tutut tekijät helpottivat minun ensi askeleitani. Muutoksessa pärjäämisen perusedellytys lähtee itsestä, itsensä haastamisesta ja halusta oppia ja opetella uutta. Avoin ja utelias mielentila sekä kollegoiden ja oman organisaation / esimiehen luottamus ja tuki ovat avainasemassa ensimmäisten työviikkojen aikana. Kaikki nämä olivat Weladolla kunnossa, ja kaikessa toiminnassa heijastui yrityksen arvot ja niiden mukainen toiminta. Tukea uuden oppimiseen tuli mm. erilaisten koulutusten muodossa, joihin työnantaja kannusti ja myötämielisesti suhtautui.

Miten työt tai työpäiväsi muuttuivat urakointiin verrattua?

Vastuu työmaalla muun muassa tuotannon suunnittelusta ja ohjauksesta sekä alihankintaketjujen hallinnasta, hankinnoista ja aikataulutuksesta poistuu. Näiden sijaan työn painopisteet kohdistuvat hankkeiden sopimuksenmukaiseen suorittamiseen ja töiden valvontaan niin turvallisuuden, laadun, aikataulun kuin kustannustenkin näkökulmasta.

Työpäivät ovat mielenkiintoisia ja vaihtelevia, kiitos haastavien hankekokonaisuuksien. Mutta edelleenkin osittain samojen, tuttujen asioiden parissa työskennellään sekä työmaalla että toimistolla ja samat tietyt lainalaisuudet pätevät hankkeilla, oli rooli sitten tilaaja tai urakoitsija. Pääasia on, että pyritään löytämään yhteinen ymmärrys asioihin hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Millaisia uusia asioita täytyi opetella?

Yrityksen sisäiset järjestelmät ja toimintatavat olivat uusia. Niiden opetteluun menee hetki aikaa. Varsinaisessa projektityössä oli ennestään tuttuja järjestelmiä, mikä helpotti aloittamista. Tietomallipohjaisen rakentamisen uusimpiin järjestelmiin ja ohjeistuksiin piti perehtyä. Myös alan vallitsevia ohjeistuksia ja normeja on niin valtava määrä, että niitä täytyy aina tarpeen mukaan kahlata läpi. Tilaajan hallinnolliset tehtävät ja niissä avustaminen projekteilla oli osittain uutta, mutta kaiken oppii tekemällä.

Mistä urakointipuolen osaamisesta on selkeää hyötyä?

Urakkalaskentaosaaminen ja eri työsuoritteiden hinnoittelun hallitseminen ovat auttaneet mm. kustannusten hallinnassa sekä lisä- ja muutostöiden tarkastamisessa. Erilaisten työtekniikoiden ja työtapojen hallinta helpottaa hankkeen läpiviennin ennustettavuutta ja aikataulullista ymmärrystä.

Perustason ymmärrys alan yleisistä laatuvaatimuksista sekä työmaan laadunhallinnan prosesseista helpottavat kommunikointia urakoisijan ja tilaajan välillä. Eri urakkamuotojen ominaispiirteiden tunnistaminen, erityisesti ST-urakoiden tuntemus, on helpottanut työtä suunnattomasti.

Miten olet nyt sopeutunut?

Olen sopeutunut Weladolle erittäin hyvin, kiitos mahtavien työkavereiden, asiakkaiden ja muun projektihenkilöstön sekä mielenkiintoisten hankkeiden.

Mikä rakennuttamisessa sinua kiehtoo?

Rakennuttamisessa kiehtoo erityisesti se, että saa olla mukana luomassa uutta ja yhteiskunnallisesti merkittävää infrastruktuuria meidän kaikkien hyväksi.

Millaiselle ihmiselle suosittelet rakennuttamisen maailmaa?

Ennakkoluulottomille, rohkeille, avoimille ja yhteistyökykyisille tiimipelaajille, joilla on halu ja tahtotila pyrkiä yhteiseen päämäärään sekä innokkuutta pysyä mukana alan jatkuvassa kehityksessä.

Haluatko kysellä tarkemmin, miten paljon vihreämpää ruoho on rakennuttajan laitumilla? Meilaa tai kilauta Artolle!

arto.hyvarinen@welado.fi, +358 40 057 1749


Kommentit

Ei kommentteja