-

Welado ja MB Rahastot ne yhteen sopii – lupaamme kasvua, pehmeitä arvoja ja vaikuttavuutta rakennetun ympäristön asiantuntija-aloilla jatkossa yhdessä

Welado ja MB Rahastot ne yhteen sopii – lupaamme kasvua, pehmeitä arvoja ja vaikuttavuutta rakennetun ympäristön asiantuntija-aloilla jatkossa yhdessä

Welado perustettiin vuonna 2017 kesällä, kun reilu 30 asiantuntijaa lähti kehittämään rakennuttamisen edelläkävijäorganisaatiota ihmiskeskeisellä otteella, yhdessä tekemisellä ja pehmeillä arvoilla. Joukko on kasvanut pääosin orgaanisesti, ja tänä päivänä yhtiössä toimii yli 300 asiantuntijaa kahdessa eri maassa Weladon ja STHK AB:n riveissä.

Weladolaiset ovat yhdessä luoneet upean kasvun ja samalla saattaneet hienon tarinan alulle: On kehitetty arvoperusteisesti vetovoimainen alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle, tekijöilleen paras työyhteisö, jonne halutaan töihin ja jossa viihdytään. On saavutettu infrarakennuttamisen markkinajohtaja-asema, jossa saadaan luoda yhdessä asiakkaiden kanssa rohkean avoimella asenteella sekä rautaisella asiantuntijuudella rakennetun ympäristön ratkaisuja. Toisaalta tänä päivänä weladolaiset mahdollistavat myös kasvavilla kiinteistö-, teollisuus ja energia-alan liiketoiminta-aloilla asiakkaiden menestymistä. Weladolaiset ovat rakentaneet rakennusalan edelläkävijäorganisaation, joka haastaa koko rakennusalaa tekemään paremmin, inhimillisemmin ja tuottavammin yhdessä.

Weladon tarina on kuitenkin vielä ensimmäisissä kappaleissa, ja weladolaisilla on ehdottomasti enemmän annettavaa rakennusalalle, modernille työelämälle ja ihmisille. Uskomme, että Weladolla yhtiönä on vielä suurempi merkitys saavutettavana ja vaikutus tehtävänä. Seuraavalle etapille kaivattiin hieman lisäapua ja -harteita – vähän myös taloudellista satsausta ja selkärankaa. Niinpä nyt on päätetty ottaa mukaan tarinan seuraavaa vaihetta valmentamaan ja tukemaan MB Rahastot.

Tavoitteenamme olla Pohjoismaiden halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle

Welado on tähän asti ollut toimivan johdon omistuksessa. Yhtiön kehitys on kaikille henkilökohtainen ja tärkeä panostus. Päätös MB Rahastojen ja Weladon kumppauudesta ei ole syntynyt yhdessä yössä, joskin keskustelut ovat edenneet jouhevasti ja luontevasti.

Keskustelujen aikana haluttiin vastavuoroisesti varmistua yhteisistä arvoista ja aikeista. Weladon omistava johto haastoi uuden pääomistajan ”weladolaisuutta”, eritoten sen sitoutumista yhteiseen arvomaailmaan.

”Olemme kehittäneet Weladoa suurella sydämellä, ja weladolaisuus on meille henkilökohtainen ja tärkeä asia. Tämä ei ole meille pelkkä työ. Tärkeintä oli löytää kumppani, jolle weladolaisuus ja arvomaailmamme ovat yhtä tärkeitä ja itsestään selviä menestystekijöitä kuin ne meille ovat. MB Rahastoilla on hyvät näytöt kasvun, kansainvälistymisen ja kehityksen tukemisessa – ja he pystyivät myös jatkuvasti vakuuttamaan meidät arvomaailmojemme yhteensopivuudesta prosessin aikana. Toisaalta emme etsineet kumppania vain organisaationa, vaan luotettavaan yhteistyöhön sopivaa ihmistä. MB Rahastojen Kimmo Vanteen kanssa olemme pystyneet luomaan luottamuksen ja yhteisymmärryksen tulevasta ihmiskeskeisestä kasvumatkastamme”, toimitusjohtaja Matti Tervonen kertoo.

Yhteisesti todettiin, että luotetaan. Niinpä neuvottelujen lopputuloksena sovittiin kaupasta: Siitä, että inhimillisyys, merkityksellisyys ja kasvu ovat ensimmäisenä Weladosta mieleen tulevat adjektiivit jatkossakin. Ja että seuraavien vuosien aikana Weladosta kehittyisi paitsi Suomen myös Pohjoismaiden halutuin alusta merkitykselliselle asiantuntijuudelle.

MB Rahastojen Kimmo Vanne kertoo: ”Weladon kasvutarina ja konsepti oli jo ulkoapäin tarkastellessa mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen suhteessa alan muihin toimijoihin. Mitä enemmän pääsimme prosessin aikana tutustumaan Weladoon ja weladolaisiin, olimme entistä vakuuttuneempia yhtiön johdon ja henkilökunnan intohimosta ja vankkumattomasta sitoutumisesta weladolaisuuteen ja yhteiseen arvomaailmaan. Näiden tekijöiden päälle tulemme rakentamaan yhtiön kilpailuedun myös jatkossa.”

Mitä meiltä voi odottaa tästä eteenpäin yhdessä?

MB Rahastot ostaa siis enemmistöosuuden Weladosta, kuitenkin niin, että omistavien weladolaisten määrää saadaan samalla kasvatettua

Tulevaisuudessa olemme Weladona edelleen se sama toimija, joka on tunnettu avoimuudesta, yhteistyöstä, hyvinvoivista ihmisistä ja erinomaisesta asiantuntijuudesta jatkossakin, mutta yhä laajemmalla markkinalla. Olemme edelleen se rakennusalan erilainen ratkaisuntuottaja, jossa hyvinvoivat asiantuntijat tuottavat asiakkailleen laadukkaimmat ratkaisut. Ja tulevaisuudessakin, yhdessä asiakkaidemme ja verkostomme kanssa, muutamme maailmaa rakennuttamalla turvallisia ja kestäviä elinympäristöjä tuleville sukupolville.

Tulemme panostamaan jatkossakin vetovoimaisen alustan kehittämiseen: modernin, ketterän, hierarkiattoman ja arvoperusteisen organisaation kasvattamiseen, jokaisen yksilön potentiaalin ja merkityksellisen asiantuntijuuden panostuksiin. Welado on jo edelläkävijä työnantajana vastuullisuudessa, mutta vastuullisuusratkaisut tulevat korostumaan entisestään sekä palvelutarjoaman että organisaatiokehityksen näkökulmasta. Welado on siis sekä nyt että tulevaisuudessa toimialansa edelläkävijä, joka erottautuu kilpailijoistaan poikkeavan toimintamallinsa kautta.

Jatkamme inhimillisellä ja arvoperusteisella kasvustrategialla, jossa kaikki kasvun keinot ovat aidosti ja monipuolisesti käytössä. Kasvua Weladolla syntyy siis siitä, että ihmiset löytävät omat intohimonsa ja uusia palvelualoja syntyy orgaanisesti, olemme vetovoimainen toimija ja alojensa parhaat hakeutuvat meille töihin. Olemme vetovoimainen myös uusille avainhenkilöille uusia liiketoimintoja ajatellen. Lisäksi kasvupaletissa säilyy strategiset, arvoperusteiset yritysostot niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys saa kokonaisuudessa lisäpotkua. Menestyksemme mittarit löytyvät jo Weladon strategiapallosta:

  • Taloudellisilla mittareilla mitattuna tavoittelemme edelleen yli 20 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 %:n liikevoittotasoa. Näistä muodostuu terveen talouden perusta kasvussa.
  • Henkilöstön hyvinvointi on meillä elintärkeä mittari, jolla mittaamme alustamme toimivuutta ja vetovoimaa ihmisillemme. Tavoittelemme kunnianhimoista eNPS> 60 jatkossakin.
  • Asiakaskokemus >4/5 projekteilta kysyttynä, jonka avulla varmistamme weladolaisen lisäarvon tuntuvan myös asiakkaillemme.

Lisäksi kullekin strategiakaudelle valitaan yhdessä vuosittain vaihtuva tavoite johdattelemaan yhtiön yhteistä fokusta lähitulevaisuudelle. Tänä vuonna se on Pohjoismainen yhteistyö Welado-STHK-kollegoiden välillä.

Operatiivinen johto jatkaa laivan luotsaamista, isoja muutoksia firman toimintaan ei ole tulossa. MB Rahastot tuo ennen kaikkea tukea ja apua jo toimivaan konseptiin. MB Rahastojen mukaantulo antaa mahdollisuuksia weladolaisille: Haluamme antaa yhä useammalle mahdollisuuden omistajuuteen, ja yhtiön omistukseen on jätetty koko henkilöstölle avoin osuus. Toisaalta omistajuuteen jätetään myös pelivaraa tulevaisuuden avainhenkilöiden varalle.

Lisätietoja aiheesta antavat mieluusti Matti Tervonen, sekä MB Rahastojen puolelta Kimmo Vanne

In English here at MB Founds homepage.

Matti Tervonen

Toimitusjohtaja

Welado Oy

matti.tervonen@welado.fi

040 749 3065

Kimmo Vanne

Partneri

MB Rahastot

kimmo.vanne@mb.fi

040 552 8398