-

Welado Design: Antti Kuusrainen

Welado Design esittäytyy: Antti Kuusrainen

Projektipäällikkö Antti Kuusrainen aloitti työskentelyn Welado Designilla sen ensimmäisenä työntekijänä marraskuussa 2023. Antti on ollut Welado Designin alkumetreistä lähtien mukana määrittämässä muun muassa suunnitteluprosessia, ICT-ympäristöä sekä ohjelmistomäärityksiä.

Antti valmistui yhdyskuntatekniikan insinööriksi Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2018, ja on siitä lähtien työskennellyt ratasuunnittelun tehtävissä. Hänelle on karttunut runsaasti arvokasta kokemusta erityisesti raidegeometriasuunnittelusta sekä tietomallintamisesta.

”Minulle ominaista on myös erilaiset ohjelmistokikkailut sekä uuden kehittäminen, jotka polttelevat jatkuvasti suunnittelutöiden ohessa. Poltteesta on ollut hyötyä varsinkin nyt uuden yrityksen aloitusvaiheessa, kun asioita on työstetty lähes tyhjälle kanvaasille”, Antti kertoo.

Perustaa ei valeta kiireellä eikä varsinkaan yksin

Alan koulutuksesta huolimatta suunnittelu-uran alkuvaiheessa tulee lähes poikkeuksetta hirvittävä määrä tietoa, järjestelmiä, käytäntöjä ja vaatimuksia, jotka tulisi ymmärtää ja omaksua.

”Olen ollut onnekas, kun olen saanut vuosien varrella työskennellä huippuammattilaisten kanssa kerryttäen omaa kokemustani ja osaamistani. Työn tahti on aika-ajoin ollut jopa kohtuuton varsinkin uusille, vasta alaa opetteleville tekijöille”, Antti kertoo.

Tähän nykytrendiin Welado Design hakeekin aktiivisesti muutosta panostamalla junioreiden mentorointiin.

”Jotta alalle saadaan uusia osaavia tekijöitä, täytyy ymmärtää, että ammatillisen perustan kehittyminen vie aikaa. Kokeneemman suunnittelijan tuki ja palaute ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta uusi työntekijä kokee tekevänsä asiat oikein ja saa apua tarvittaessa. Meillä Welado Designilla töitä tehdään yhdessä ja tietoa jaetaan kollegoiden kesken avoimesti. Ketään ei jätetä yksin”, Antti lupaa.

Kaipaatko Antin tai Welado Designin suunnittelutiimin osaamista? Ota yhteyttä Janne Takkiseen.

Janne Takkinen, janne.takkinen@welado.fi, 040 866 1866