-

Projektipäällikkö Pasi Kråknäs

0 kommenttia

Weladolainen Pasi Kråknäs työskentelee ratarakennuttamisen projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Diplomi-insinöörin tutkinnon TTKK:lla suorittanut monialainen maastomittauksen pioneeri toimii myös Weladon opiston eli Wopiston rehtorina.


Mitkä ovat sinun näkökulmastasi hankkeen onnistumisen tärkeimmät tekijät?

Avainasemassa ovat hyvä aikataulusuunnittelu, järjestelmällinen eteneminen sekä tiivis ja avoin yhteistyö tilaajan kanssa. Tärkeitä ovat myös säännölliset kokoukset, joissa varmistetaan asioiden menevän oikeaan suuntaan. Oma-aloitteisuus, jolla tarkoitan sitä, että projektipäällikkö aktiivisesti miettii, etsii ja esittää tilaajalle vaihtoehtoja asioiden edistämiseksi. Vaihtoehtoja voidaan sitten sparrautella puolin ja toisin.

 

Mikä takaa weladolaisen tekemisen parhaan laadun?

Kyllä tässä täytyy nostaa ykköseksi weladolaisten ”joukkovoima", sillä Weladoon on keskittynyt runsaasti asiantuntijuutta. Yrityksessä on avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Aina voi kysyä, kun ei itse tiedä. Työtä helpottamaan on laadittu myös prosesseja, ohjeita ja koulutusmateriaaleja erilaisiin tarpeisiin. Myös sisäisillä viestintäkanavilla voi kysellä vinkkejä tai kilauttaa kaverille. Uutena asiana on käyttöönotettava LaaS-palvelukonsepti, joka tulee myös osaltaan auttamaan yrityksen henkilöstöä ongelmatilanteissa.


Millaisia kollegoja sinulla on Weladolla?

Meillä on töissä huippuporukkaa, josta löytyy runsaasti osaamista eri alueilta. Vuonna 2021 koottu mittausyksikkö pitää sisällään yli 100 vuotta mittausalan asiantuntijakokemusta!  


Mitä edelläkävijyys sinulle merkitsee?

Weladossa on ollut hienoa huomata, että halutaan mennä edelläkävijän polkuja, ja siihen myös kannustetaan. Meillä on vahva kokeilemisen kulttuuri. Täällä ei pelätä sitä, että kokeilut voivat joskus epäonnistua. Itse pienoisena propellihattuna koen tämän kaiken hyvänä asiana! Voidaan rohkeasti miettiä aivan uskomattomiltakin kuulostavia ideoita, ja kokeilla niiden toimivuutta. Näin löydetään projekteille ja asiakkaille aina parhaimmat ratkaisut!

 

Missä olet eripätevä asiantuntija? Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Syvin asiantuntijuuteni liittyy maastomittauksiin kattaen kaikki maastomittausten osa-alueet. Erityisesti runkoverkko/mittausperusta- ja raidemittausosaaminen on erittäin vahvaa osaamisaluettani. Runkoverkkojen suunnittelua olen tehnyt vuodesta 1989 lähtien, ja itse runkomittauksia vuodesta 1986 lähtien perinteisillä teodoliiteilla, takymetreillä sekä GPS/GNSS-laitteistoilla.

Erilaisia maastomittaustehtäviä olen suorittanut eri organisaatioissa, kuten Seinäjoen ja Tampereen kaupungit, Tielaitos, Tieliikelaitos, Destia ja VR Track. Olen myös ollut vahvasti mukana GPS-teknologian tunnetuksi tekemisessä 1980-luvun lopusta lähtien. Ensimmäisiä kosketuksia GPS-teknologian avulla suoritettaviin mittauksiin sain nuorena kesäharjoittelijana Seinäjoen kaupungilla 80-luvulla.

Asia alkoi kiinnostaa toden teolla ja ryhdyin tutkimaan asiaa tarkemmin. Tutustuin teknologiaan ulkomaisen kirjallisuuden avulla, sillä elimme aikaa ennen internettiä. Sain myös mahdollisuuden päästä tutustumaan teknologian käyttöön sekä kotimaassa että ulkomailla. Sen jälkeen GPS-teknologia (nyk. GNSS-teknologia) on aina ollut lähellä sydäntäni.

Teknologia oli Suomessa uutta, ja sen hyödyntäminen erilaisissa mittaussovelluksissa yleistyi nopeasti. Näistä asioista sain käydä luennoimassa eri tilaisuuksissa. Myös teknologian ympärillä oli vilkasta tuote- ja ohjelmistokehitystä. Teknologiaa ja ohjelmistoja räätälöitiin hyvin moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vuosien 1994-2006 aikana olin mukana lukuisissa asiakasprojekteissa, joihin kuului laitteisto- sekä ohjelmistokehitystä, laitteistojen sekä ohjelmistojen myyntiä, koulutusta ja tukipalveluita sekä mittauksia maalla, merellä ja ilmassa. Myös koneohjausasiat tulivat mukaan kuvioihin 1998, ja laitteistoja ruvettiin asentamaan erilaisiin työkoneisiin.

Kehittämisasiat ovat olleet jossain muodossa läsnä koko työurani ajan. Vuosien 2007-2016 aikana toimin eri organisaatioiden mittausyksiköiden yksikönpäällikkönä. Ennen Weladolle siirtymistä toukokuussa 2020 toimin VR Track Oy:n tuotekehityspäällikkönä ja koulutuspäällikkönä sekä radantarkastustoiminnan kehityspäällikkönä.

Työkokemusta on kertynyt menneen 35 vuoden aikana useista erilaisista mittausalan tehtävistä myynnistä tuotekehitykseen. Olen osallistunut myös alan ohjeiden laatimiseen ja toiminut muun muassa maanmittausalan sivutoimisena opettajana ja kouluttajana.

Isoimmat onnistumisesi?

Pitkään uraan mahtuu useita onnistuneita projekteja ja onnistumisen hetkiä, joista voisin tehdä muutaman noston:

Vuonna 1991 sain mahdollisuuden toimia projektipäällikkönä Seinäjoen kaupungin runkoverkon selvittelytyön GPS-mittausten projektipäällikkönä. Tuohon aikaan GPS-teknologian käyttö oli Suomessa vielä melko vähäistä, joten minut värvättiin tehtävään sen vuoksi, että minulla oli nuoresta iästäni huolimatta jo kokemusta teknologian käytöstä.

Suunnittelimme, mittasimme ja laskimme kaupungille kokonaan uuden 3 lk:n runkoverkon kuuden kuukauden aikana. Koko projekti meni todella mallikkaasti läpi ja tuloksia sekä teknologiaa esiteltiin muille kunnille/kaupungeille.

Vuonna 1994 kehitimme Tielaitokselle tarkkaan GPS-teknologiaan perustuvan tiekartoitusajoneuvon. Keksinnölle myönnettiin myös patentti.

Vuonna 2008 Destia Oy:llä Turun seudun yhtenäisten koordinaatistojen GPS-runkomittaus, jonka aikana mitattiin Turun seudun kunnille yhtenäinen runkoverkko. Runkoverkossa oli 144 määritettävää pistettä ja 34 lähtöpistettä. Mittausalueen (Ahvenanmaa-Varsinais-Suomi) läpimitta oli 252 km (162 km määritettävien pisteiden osalta).

Vuonna 2011-2012 VR Track Oy:llä Lielahti-Kokemäki hankkeen mittausperustan ja maastomallien mittaus

Vuonna 2020 Helsinki-Tampere perusparannushankkeen tiedonhallintasuunnitelma

Vuonna 2020-2021 Welado Oy:llä Espoo-Salo oikoradan ratasuunnitelman kilpailutus.


Mihin hankkeisiin olet päässyt jättämään kädenjälkesi?

Olen saanut kunnian toimia projektipäällikkönä Weladon hankkeessa, jonka aikana kilpailutettiin Espoo-Salo oikoradan ratasuunnitelman hankinta. Tämä Väyläviraston hanke oli todella mielenkiintoinen, antoisa ja opettava. Kaiken kaikkiaan mukava projekti.

Olen myös saanut toimia useiden hankkeiden maastomittausten asiantuntijana:

  • Hyvinkää-Hanko sähköistys
  • Seinäjoki-Vaasa ratasuunnitelma
  • Ylivieska-Iisalmi sähköistys
  • Helsinki-Tampere tarvemuistion tarkennus
  • Pasila-Riihimäki 3, vaiheen maastomittaukset.


Mihin itse haluat työssäsi aina keskittyä ja tehdä hyvin?

Itselleni on tärkeää, että kun tehtävää alkaa hoitamaan, niin toimeksianto on selkeä. Selkeys syntyy siitä, kun tavoitteet ja aikataulu on määritelty siten, että kaikki ymmärtävät ne. Näiden pohjalta on sitten helppo rakentaa/määritellä työprosessi ja välitavoitteet omalle tekemiselle. Tällöin homma etenee loogisesti.

 
Missä haluat Welado-polkusi aikana kehittyä?

LEAN-asioiden syventäminen ja niiden tuominen omiin hankkeisiin kiinnostaa kovasti. Jotain kontaktipintaa asiaan jo on toki entuudestaan, mutta asioita voi aina opiskella lisää ja sitten taas testata ja soveltaa niitä hankkeissa.


Mitä haluaisit alallamme kehittää parempaan suuntaan?

Jos nyt ajatellaan tätä maastomittaustoimialaa, niin varmaankin tuo runkomittaus- ja raidemittausosaaminen olisivat sellaisia. Näitä opetetaan alan oppilaitoksissa, varsinkin raidepuoleen keskittyen, todella vähän, jos ollenkaan. Eli asiat on opeteltava käytännön työn kautta.

Myös maastomittausten kokonaisprosessi tarjouspyynnöstä lopputoimitukseen vaatisi tarkempaa ohjeistamista ja tarkastus-/valvontatoiminnan homogenisoimista. Alalla on useita palveluntuottajia, joista jokaisella on hiukan oma tyylinsä ja tapansa tehdä asioita, vaikka ohjeita pääosin noudattavatkin. Kun valvontaan, tarkastuksiin ja luovutuksiin saataisiin yhteinen "formaatti", olisi asioiden kanssa selkeämpi toimia.

Kaipaatko mittauksen asiantuntemusta hankkeellesi? Ota yhteyttä Jarkkoon!

jarkko.vilppola@welado.fi, +358 40 588 0389


Kommentit

Ei kommentteja