-

Kaupunkiraiteiden asiantuntija Mira Saarentaus

Kokenut kaupunkiradan rakennuttaja

Weladolla projektipäällikkönä työskentelevä Mira Saarentaus tiesi olevansa omalla alallaan vietettyään viisi vuotta tilaajan edustajana eli Espoon hankepäällikkönä Raide-Jokerin allianssissa. Tulevaisuus kaupunkiratojen parissa oli sillä sinetöity! Nyt hän työskentelee Raide-Jokerissa Weladon lipun alla, sillä kokenut kaupunkiradan rakennuttaja on Suomessa harvinainen laji.

Mikä kaupunkiradoissa kiinnostaa?

Ratahankkeet mielletään usein junahankkeiksi, mutta niitä minä en ole tehnyt. Minua kiinnostaa nimenomaan kaupunkien sisällä ja kaupungeista poispäin menevä lyhyen matkan joukkoliikenne eli kaupunkijunat, kuten ratikat ja metrot. Tulevaisuudessa ehkä myös Duo-junat.

Kaupunkiradat veivät mukanaan vuonna 2018, kun aloitin Raide-Jokeri-allianssissa hankepäällikkönä. Alassa oli niin paljon uutta opittavaa - ja on edelleen -, koska koko kaupunkiraideala on vasta kehittymässä Suomessa. Osaajiakaan ei liiemmin ole, joten ei tullut oloa, että olisin joutunut opettelemaan alaa hirveältä takamatkalta.

Raide-Jokeri on uusinta uutta ja yksi käynnissä olevista pikaratikkahankkeistamme. Muun muassa Tampereella ja Helsingissä Kruunusilloilla on myös työt käynnissä. Pikaraitiotie on suhteessa nopeampi kuin Helsingin kantakaupungin raitiotie, ja sillä liikuttaa isoja ihmismääriä.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Valmistuin Metropoliasta ympäristörakentamiseen erikoistuneeksi rakennusinsinööriksi vuonna 2009, ja sain hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon valmiiksi vuonna 2020. Opintojen välissä ja niiden aikanakin olen työskennellyt Espoon kaupungilla katu- ja viherosastolla urakoiden valmistelijana ja valvojana sekä HSY:n projekti-insinöörinä suunnitteluttaen ja rakennuttaen päävesijohto- ja viemäriverkostoja. Toimin myös Siuntion kunnalla rakennuttajapäällikkönä ennen Raide-Jokeriin hyppäämistä.

Taustani on nimenomaan julkisen puolen tilaajana, ja sitä kokemusta saan hyödynnettyä julkisissa raidehankkeissa. Kaupunkiympäristössä tapahtuvat infrahankkeet vaativat huolellista yhteensovittamista, koska siellä ei tehdä pelkkää katua, ei pelkkää puistoa eikä pelkkää vesihuoltoa vaan niitä kaikkia. Tavoitteena on eri hankkeiden erilaisia tarpeita kuuntelemalla ja sovittamalla varmistaa, että saataisiin kerralla laadukasta, kaunista, hyvää ja kestävää kuntalaisille.

Keväällä 2022 valmistuin kauppatieteiden kandidaatiksi johtamisen pääaineesta. Vuonna 2023 teen työn ohella gradua, jonka työotsikko on “Yhteistoiminnallisten infrahankkeiden projektipäälliköiden johtamiskäytännöt: Narratiivinen analyysi kokemuksista”. Analysoin siis allianssihankkeiden projektipäälliköiden kokemuksia.

Mihin allianssihankkeiden taika perustuu?

Se on lyhyesti se yhteinen vastuu ja yhteiset tavoitteet. Ei tapella, että kuka tekee ja mitä, vaan tehdään yhdessä. Mietitään enemmän projektia kuin sitä, että mitä kukakin siitä saa.

Allianssit on todellakin hyväksi havaittu tapa tehdä rata-, tie- ja sairaalahankkeita, ja nykyään malli on omaksuttu myös laajemmin esimerkiksi IT-maailmassa.

Mikä Weladossa houkutti työpaikkana?

Raide-Jokeri alkoi olemaan valmistumaisillaan ja mietiskelin, että mitä haluan tehdä isona. Totesin, että haluan tehdä ratikoita ja kokeilla vaihteeksi konsulttipuolta. Olin Raide-Jokerista tuttuun Katajan Jyrkiin yhteydessä, ja hän järjesti minut elämäni parhaaseen työhaastatteluun.

Haastattelussa Jukka Niemelä ja Jussi Seppä olivat aidosti kiinnostuneita siitä, mitä minä osaan, mitä minä voin Weladolle tarjota ja millainen minä olen. Yleensä haastatteluissa näkökulma on ollut se, millaista paikkaa ollaan täyttämässä ja miten haastateltava siihen muottiin mahtuisi.

Painopiste oli minun osaamisessani eikä siinä, miten vakuutan weladolaiset, että olisin tähän tehtävään hyvä. Se oli ihana haastattelu, josta hakijalle tuli hyvä fiilis ja valtava tahto päästä Weladolle töihin. Aloitin Weladolla elokuussa 2022.

Miten Welado alustana tukee sinulle merkityksellistä asiantuntijuutta?

Minulle työn mielekkyys syntyy siitä, että saan perustellusti vaikuttaa isoihin päätöksiin ja tuoda uusia näkökulmia päätöksentekoon. Ja tyytyväisyydestä, kun tietää itse tehneensä asiat hyvin, ja sitten vielä asiakaskin kiittää saamastaan avusta.

Olemme luomassa kaupunkiraidepalveluita Weladolle, ja siihen olen saanut valtavan hyvän tuen ja sparrausta valmentavalla otteella. Saan kokeilla ajatuksiani ja kehittää ideoita.

Kaupunkiraiteissa on sääntelyä huomattavasti vähemmän kuin junaradoissa, mutta toisaalta siinä on taas valtavasti yhteensovittamista olemassa olevan infran, katujen, liikenteen, rakennusten ja puistojen kanssa. Viherrakenteisiin ja pysäkkien ilmeisiin kiinnitetään eri lailla huomiota, jotta ne saadaan integroitumaan kaupunkiympäristöön. Tämä kaikki yhdisteleminen on kiehtovaa.

Mitä sinulla on nyt työn alla?

Teen esimerkiksi Helsingissä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikolle tilaajan hankintoja aina ratatuotantokalustosta (mm. vaununostimet, siltanosturit, sorvi) kiinteistöjärjestelmiin (mm. kamera- ja äänentoistojärjestelmät, LVI-automaatio) ja niiden kilpailutuksia.

Pidän rakennuttajan ja projektipäällikön konsultoivassa roolissa nimenomaan miettimisestä, pähkimisestä ja kehittämisestä asiakkaan parhaaksi. Siitä, että ajatukseni kuullaan ja niiden perusteella tehdään päätöksiä

Raide-Jokeri valitsi minut konsultiksi, ja jatkan siellä tilaajan edustajana sekä teen monipuolisesti myös muita projektinjohdon avustavia tehtäviä: toimin sihteerinä ja teen asialistoja, raportteja ja päätösesityksiä. Organisoin myös erilaisia työpajoja, ja nyt olemme järjestämässä seminaaria ensi syksylle Raide-Jokerin opeista. Olen myös käynyt puhumassa asukastilaisuuksissa Raide-Jokerista.

Miksi Welado tulee pärjäämään kaupunkiraidemarkkinassa?

Weladon riippumattomuus on vahva valtti, sillä me emme ole suunnittelemassa tai rakentamassa mitään itse. Emme siis ole sidottuja muihin hankkeiden osapuoliin, vaan useimmiten toimimme tilaajan edunvalvojana. Täällä on vahva tie- ja katupuolen osaaminen sekä valtavasti ratapuolen osaajia. Ratikat ovat siinä puolivälissä. Meiltä löytyy monialaista osaamista teknisistä järjestelmistä, turvallisuudesta, riskienhallinnasta sekä kiinteistöistä, mikä on taas ratikkavarikoilla suuri etu. Meillä siis hanskataan koko kokonaisuus.

Myös ympäristöosaaminen on kaupunkiraiteiden maailmassa tärkeää. Kaupungeissa on valtava määrä erilaisia luontokohteita, ja Weladolla olemme huolehtineet muun muassa viitasammakoiden, jokisimpukoiden ja liito-oravien elinmahdollisuuksista.

Kaipaatko lisätietoja kaupunkiratoihin liittyen tai siitä, millainen Welado on työpaikkana? Ota yhteyttä Miraan!

mira.saarentaus@welado.fi

+358 40 149 3456