-

Psykologinen turvallisuus onnistuneen hankkeen takana - case Tampereen henkilöratapiha

Asiantuntijamme auttavat sekä hankkeita, että yrityksiä menestymään viestinnän keinoin: esimerkiksi fasilitoimalla sisäistä viestintää, ja luomalla vaikuttavaa, vuorovaikutteista ja sidosryhmät tavoittavaa ulkoistaa viestintää.
Kurkinen Mari
Kurkinen Mari
Viestintäasiantuntija (hankkeet)

Rata 2023 -tapahtuman antia

Psykologinen turvallisuus onnistuneen hankkeen takana - case Tampereen henkilöratapiha

Tampereen henkilöratapiha on erittäin vaativa hankekokonaisuus, jossa ratkotaan ennennäkemättömiä suunnitteluhaasteita. Hanke on Tampereen ytimessä ja se mahdollistaa tulevaisuudessa Tampereen ydinkeskustan kehittämisen.

Keskeinen asia hankkeen onnistumiselle on ollut turvallisen, sekä yksilöitä että tiimiä tukevan työilmapiirin kehittäminen. Tämä tunnistettiin hankkeessa, ja tästä näkökulmasta lähdettiin kehittämään toimintatapoja, jotka kannustavat vuoropuheluun ja asioiden esille nostamiseen.

Uuden äärellä tiimin tulee voida kyseenalaistaa vanhoja käytäntöjä

Kun tiimin tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja tai kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä, jokaisen tiimiläisen tuli voida tuoda ideansa ja ajatuksensa esille. Myös totutusta poikkeavien asioiden tai ulottuvuuksien mukaan ottaminen päätöksentekoon tai esimerkiksi uuden tieteiden välisen tiedon hyödyntäminen vaatii hankkeessa mukana olevilta turvallisuuden tunnetta ja kokemusta hyväksynnästä.

Käytännössä luottamuksen rakentaminen projektiorganisaatiossa on tekoja, viestintää ja asiantuntijuutta

Muun muassa seuraavat tekijät yhdessä herättävät luottamusta ihmisessä suhteessa toisiin: jaetaan tietoa eikä pantata sitä, ollaan rehellisiä, myönnetään virheet, sallitaan kriittinen palaute ja myös annetaan sitä, puhutaan hyvässä tarkoituksessa. Myös toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen sekä puhuminen kunnioittavaan ja arvostavaan sävyyn ovat aivan psykologisen turvallisuuden ytimessä.

Luottamuksen ilmapiirissä ihminen haluaa ja pystyy aidosti antamaan parastaan

Rakennushankkeet ovat mitä suuremmassa määrin muutosprojekteja. Usein hankkeen sisällä halutaan kehittää toimintatapoja, olla ketterämpiä ja valmiimpia tekemään muutoksia myös hankkeen aikana. Lisäksi työntekijöiden odotukset ja toiveet työn sisällöstä ja työn tekemisen tavoista muuttuvat ja kehittyvät. Vain turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tiimi pystyy reagoimaan näiden muutosten tuomiin haasteisiin ja kehittämään uutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Luottamuksen ilmapiirissä ihminen haluaa ja pystyy aidosti olemaan luova, antamaan parastaan ja jakamaan sitä myös muille. Silloin hän kokee olonsa turvalliseksi. Innovaatiot syntyvät siis lähtökohtaisesti avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Voimme käyttää tällaisesta ilmapiiristä myös termiä työntekijäystävällinen ilmapiiri. Psykologinen turvallisuus on tärkeää hankkeilla myös talouden näkökulmasta. Tiimit, joiden psykologinen turvallisuuden tunne ja kokemus on hyvällä tasolla, ovat usein myös tuottavampia.

Lue viestinnän asiantuntijamme Mari Kurkisen artikkeli ’Psykologisen turvallisuuden kehittäminen hankkeella – case Tampereen henkilöratapiha hanke Rautatietekniikan lehdestä 1/2023

Lue lisää aiheesta

Referenssi: Vaativa henkilöratapiha-hanke Tampereen kaupunkikehityksen ytimessä mahdollistaa Tampereen keskustan kehittymisen

Artikkeli: Tampereen ratapihahanke luo edellytykset kaupungin kehitykselle. Lue miten hanketta viedään eteenpäin.

Tutustu viestinnän palveluihin tästä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

mari.kurkinen@welado.fi

+358 40 148 7222