-

Kasvua uusiutuvan energian hankkeista

Kasvua uusiutuvan energian hankkeista

Antti Tiri on aloittanut Weladon energialiiketoiminnan johtajana elokuun alussa 2023. Antilla on jo noin kvartaalin 😉 kokemus ympäristö- ja energia-alalta, sillä hän on valmistunut Oulun yliopistosta DI:ksi vuonna 2000. Uransa aikana hän on saanut monipuolista työkokemusta erilaisista tehtävistä niin teollisuudesta kuin konsulttialalta. Antti on työskennellyt liiketoiminnan kehitystehtävissä ensin kiertotalouden parissa ja Weladoa edeltävät 1,5 vuotta teollisen aurinkosähkövoiman kehittämistehtävissä.

Millaisena toimijana näet Weladon uusiutuvan energian sektorilla tulevaisuudessa?

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ovat nousseet 140 miljardin euron tasolle (kesäkuun 2023 loppu), kun myös maatuulivoima ja energiansiirtoyhteydet ovat nyt mukana arvioissa. Weladolla on laaja osaajajoukko ja menestykkäästi hoidettuja projekteja useilla liiketoiminta-alueilla, hyvin johdetussa yrityksessä. Tarkoituksena onkin ensin koota olemassa olevista sekä uusista tulevista weladolaisista hyvä tiimi viemään teollisen mittakaavan aurinkohankkeita tilaajien haluamaan suuntaan.

Uusiutuvan energian investointien saaminen Suomeen on kansantaloudellisesti merkittävää. Hankkeisiin liittyy tavanomaista suunnittelua ja rakentamista eli infran, erilaisten rakenteiden ja rakennusten toteuttamista, joissa Weladolla on jo iso joukko osaajia. Lisäksi on selkeitä uusiutuvan energian erikoisosaamista vaativia tehtäviä, kuten esimerkiksi aurinkosähkövoimalan tuotannon simulointia tai kaavoitus- ja luvitusprosesseja, joihin pääsee kiinni perehtymällä ja kouluttautumalla.

Weladolla on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä yhdeksi halutuimmaksi palveluntarjoajaksi mahdollistamaan vihreää siirtymää ensin Suomessa ja Ruotsissa. Eli ei muuta kuin tuottamaan uusiutuvaa sähköä tuulen ja auringon avulla, ja varastoimaan sitä erilaisilla menetelmillä, erityisesti vedyn avulla.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Valmistuttuani opinahjosta Oulusta löysin ensimmäisen työpaikkani Riihimäeltä täysin vastaavien tehtävien parista, joiden äärellä tein diplomityöni. Olin tässä suhteessa hyvin onnekas, kun pääsin aloittamaan urani sellaisten projektien parissa, joita Suomessa oli tehty vielä vähän, ja yritys oli kokoluokassaan Suomen merkittävimpiä. Työkaverini olivat myös Suomen huippuja alallaan, joten pääsin hyvään oppiin ja tekemiseen kiinni.

Palasin kahden vuoden jälkeen takaisin Oulun suunnalle ja konsulttialalle, kun aloitin työt ympäristökonsultoinnin parissa. Projektit keskittyivät ensisijaisesti pilaantuneiden maiden ja pohjavesien tutkimukseen ja kunnostussuunnitteluun. Mukaan tulivat riskinarvioinnit ja ympäristölupahakemushankkeet sekä jätehuoltoon liittyvät selvitykset.

Noin neljän Oulun vuoden jälkeen muutin Pirkanmaalle aloittamaan jo toisen kerran ensimmäisenä työntekijänä ympäristökonsultointia, nyt uuden työnantajan palveluksessa. Niin Oulun kuin Tampereenkin tehtävissä tärkeää oli yhteistyö niin yrityksen sisällä ko. toimistossa kuin valtakunnallisestikin, ja asiakkaiden luo löytäminen. Esihenkilötyön ja tiimien rakentamisen lisäksi kenttätyöt, kuten näytteenotto, maaperän kunnostustyön valvonta ja muut maastokäynnit, halusin pitää ohjelmassa ammattitaidon säilyttämisen vuoksi.

Konsulttialalla toimin kaikkiaan vuodesta 2002 vuoteen 2015 tehtävänimikkeiden ollessa projektipäällikkö, aluepäällikkö, yksikön päällikkö ja johtava asiantuntija. Projektitöiden vaihtelevuus ja projektin hallinnan jatkuva kehittäminen ovat vaan niin hienoja juttuja, että ei niihin kyllästy! Vuonna 2015 minusta alkoi tuntua, että haluan erilaiseen rooliin, joten siirryin kiertotaloushankkeiden pariin viemään eteenpäin hankkeita, joissa oli tavoitteena kehittää uusia materiaalien käsittelykeskuksia, löytää polkuja jätteistä tuotteiksi ja tuotteistaa materiaaleja, kierrättää teollisuuden sivuvirtoja ja löytää sisäisiä kehityskohteita jätehierarkian mukaisesti.

Miten ajauduit töihin uusiutuvan energian pariin?

Vaikka kiertotalous- ja ympäristösektorin hankkeet olivat monipuolisia ja kiinnostavia, alkoivat uusiutuvan energian asiat nousta enemmän ja enemmän mielenkiinnon kohteikseni. Ja niinpä parin kontaktin kautta huomasin keskustelevani uusiutuvaa energiaa kehittävän yhtiön leipiin siirtymisestä. Olin ollut jo vuonna 2013 projektipäällikkönä hankkeessa, jossa toteutettiin tuolloin Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmä yhden kauppakeskuksen katolle. Sen jälkeenkin seurasin alan kehitystä sivusta.

Uusiutuvaa energiaa ja erityisesti teollisen aurinkosähkön hankkeita ja tiimiä kehittäessäni huomasin olevani aidosti ja isosti innostunut alasta. Ei tarvinnut motivoida itseään, vaan motivaatio oli sisäsyntyistä. Koska ala on vielä varsin uusi Suomessa, joutuu hankkeissa uusien tehtävien äärelle vielä usein. Tekemistä riittää kaikille osapuolille paljon, jotta pääsemme irti fossiilisista polttoaineista. Eli vastauksena kysymykseen, niin tekemisen ja tehtävien kautta, kokeneemmilta tai kokemattomammiltakin kollegoilta oppimalla ja myös opiskelemalla.

Miten Welado alustana tukee sinulle merkityksellistä asiantuntijuutta?

Weladon yrityskulttuuri, fiilis ja tapa toimia saivat minut innostumaan tehtävästä ja Weladolle siirtymisestä. Yrityksestä huokuu välittömyyden ja välittämisen ilmapiiri. Uskon, että sama fiilis kantaa asiakkaillemme tehtävissä töissä pitkälle ja tuottaa hyvän lopputuloksen. Welado uusiutuvan energian palveluiden tarjoamisen alustana houkuttelee myös muita uusia asiantuntijoita, jotka haluavat weladolaisina tuottaa lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme.

Kaipaatko Antin tai muiden energia-asiantuntijoidemme osaamista? Ota yhteyttä!

Antti Tiri

+358 400 475 095

antti.tiri@welado.fi