-

Ensiaputaidot tuovat turvaa arkeen

On koulutuksia, joiden oppeja emme haluaisi koskaan joutua käyttämään. Yksi sellainen on ensiapukoulutus. Arvostamme asiantuntijoidemme ja heidän työmaalla kohtaamiensa kollegoiden turvallisuutta. Sen osoituksen organisoimme etenkin maastossa valvontatehtävissä työskenteleville ensiapukoulutuksen.

Ensiapukouluttaja ja sairaanhoitaja Kaisa Rönni-Salminen veti alkuvuodesta 2022 kolme EA1-kurssia, jonka suoritti yhteensä 39 weladolaista. ”On todella hienoa, että Weladon henkilökunnasta näin kattavasti on nyt ensiaputaitoisia", Kaisa toteaa. "On varsin harvinaista, että yrityksessä, joka ei ole liitoksissa terveyden huoltoon tai ensiapuun on näin paljon ensiaputaitoisia. Yleensä työpaikassa on vain juuri lakisääteinen minimi määrä ensiaputaitoisia työntekijöitä. Oli hyvä, että ensiaputaitojen päivitys ja kouluttautuminen aloitettiin valvojista, koska heillä on toimistotyöntekijöitä suurempi riski joutua auttamistilanteeseen liikkuessaan paljon työmailla ja liikenteessä. Tilanteet, joihin valvojat saattavat joutua, voivat olla muun muassa olosuhteiden ja ammattiavun paikalle saannin suhteen haastavampia”, Kaisa kertoo.

Ensiapukoulutus on weladolaista huolenpitoa

Ensiapukurssin käyneillä on nyt varsin kattavat perusensiaputaidot. He osaavat toimia niin tilanteissa, joissa autettavalla on esimerkiksi suuri verenvuoto tai sairauskohtaus kuin tilanteissa, jossa autettava on tajuton tai eloton. Lisäksi kursseilla opeteltiin muun muassa sähkön aiheuttamisen vammojen hoitoa, rankavamman tai raajamurtuman saaneen auttamista ja pohdittiin tapaturmien ennaltaehkäisyä sekä henkistä ensiapua.

Weladolaisia on ollut ilo olla kouluttamassa, koska kurssilaiset olivat motivoituneita ja hyvällä fiiliksellä. On tullut paljon esiin auttamistilanteita elämästä. Oikean elämän esimerkit ovatkin yleensä kaikista opettavaisimpia. Paljon on tullut myös kysymyksiä, että kuinka jossain tietyssä tilanteessa tulisi toimia, jolloin yhdessä pohdimme niihin ratkaisuja”, Kaisa Rönni-Salminen kuvailee.

Auttamistilanteeseen voi joutua kuka tahansa niin auttajaksi kuin autettavaksikin, joten toivottavaa on, että väestössä olisi mahdollisimman kattavasti auttamistaitoisia. Tärkeintä auttamistilanteessa on, että menee rohkeasti paikalle, selvittää mitä on tapahtunut ja tarvittaessa soittaa hätäpuhelun.

Nyt kaikki kurssin käyneet weladolaiset osaavat jo toimia enemmänkin tilanteessa. Valtaosalla oli jo olemassa varsin hyvin ensiaputaidot olemassa, mutta milloinkaan ei kertaus ole pahitteeksi. Jos EA1- pätevyyden haluaa pitää voimassa, on se päivitettävä kolmen vuoden välein”, Kaisa muistuttaa.

Joustavasti toteutettava ensiapukoulutus sopii kiireisimmillekin asiantuntijoille

Kurssi toteutettiin yhdistelmäkoulutuksena eli ensin kurssilaiset suorittivat verkkokurssina teoriaosuuden, minkä jälkeen oli yhden päivän harjoituspäivä. Päivän aikana harjoiteltiin kaikki verkkokurssin aiheet. Verkkokurssi oli mahdollista suorittaa osissa, oman aikataulun puitteissa, joka varmasti helpotti monen työskentelyä.

Weladolainen projektipäällikkö Pekka Kerola piti kurssin joustavuudesta ja monimuotoisuudesta.

Ehdottomasti hyvä asia, että kurssi oli jaettu kahtia: ensin omaehtoista teorian opiskelua verkkokurssin muodossa, jonka suorittamisen pystyi soveltamaan omaan aikatauluun. Sitten tehokas päivän lähikoulutus, missä oli hyvä harjoitella porukalla, ja soveltaa teoriaa käytäntöön opettajan opastuksella. Harjoituspäivä oli antoisa”, kommentoi Pekka koulutuspäivän jälkeen.