-

Allianssivalmennuksissa opitaan toimimaan yhdessä

Allianssivalmennuksissa opitaan toimimaan yhdessä


Allianssi on hyväksi havaittu malli toteuttaa muun muassa suuria infra- ja sairaalahankkeita. Nykyään malli on omaksuttu myös laajemmin esimerkiksi IT-maailmassa. Projektipäällikkö ja muut allianssin jäsenet voivat kuitenkin kokea kuumottavana tilanteen, kun uusi hanke alkaa ennestään oudon tiimin, tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa. Allianssivalmennuksissa opitaan tuntemaan toisiaan ja toimimaan yhdessä.

Weladolainen Mira Saarentaus on kaupunkiraidehankkeissa kokenut ja opinnäytetyössään tutkinut allianssihankkeiden taikaa, ja hänen mukaansa onnistumiset perustuvat yhteiseen vastuuseen ja tavoitteisiin.

”Gradussani analysoin allianssihankkeiden projektipäälliköiden kokemuksia johtamiskäytänteistä. Perusprinsiippi on se, että allianssihankkeessa ei tapella siitä, kuka tekee ja mitä, vaan asiat tehdään yhdessä. Mietitään enemmän projektia kuin sitä, että mitä kukakin siitä saa”, Mira kuvailee allianssiarkea.

Miten hankkeen alussa toisilleen vieraat, tilaajaosapuoli ja kilpailutusten kautta valitut eri organisaatioiden ihmiset löytävät sen yhteisen hiilen, johon puhaltaa? Weladolaisten allianssivalmentajien mukaan tutustuminen ja ryhmäytyminen kannattaa varmistaa jo hankkeen alkusenteillä.

Allianssivalmennuksessa valmistaudutaan tulevaan tilaajatyöpajaan ja yhteiseen tekemiseen

Weladon allianssivalmentajat Jyrki Kataja, Juha Tantarimäki ja Marleena Härkönen ovat valmentaneet jo lukuisia tarjoustiimejä ja yhteisöjä toimimaan yhdessä tarjousprosesseissa sekä erilaisissa hankkeissa.

”Skaala on laaja aina isoista infrahankkeista kiinteistökehityshankkeeseen – ja kaikkea siltä väliltä. Olemme olleet valmentamassa tieinfra-, raitiotie- ja varikkohankkeissa, sairaalahankkeissa ja erilaisissa talotekniikka-alliansseissa sekä perinteisemmissä talopuolen isommissa hankkeissa. Tällä hetkellä valmennamme allianssien lisäksi yhteistoiminnallisessa projektijohtourakassa, joka on toteutusmuotona hyvin lähellä allianssia”, kertoo Weladon Juha Tantarimäki.

Juhan oma vahvuusalue on vuorovaikutusvalmentaminen, joka on merkittävässä roolissa yhteisen sävelen etsimisessä ja löytämisessä.

”Pääsääntöisesti olemme olleet mukana tarjousvaiheen allianssihankkeissa, joissa allianssiryhmittymä valmentautuu tuleviin tilaajatyöpajoihin. Tilaajatyöpajat arvostellaan ja niissä arvioidaan muun muassa projektijohdon ja tarjoajaryhmittymän kykyä rakentaa luottamusta, toimia tiiminä ja työskennellä sujuvasti yhdessä. Tilaajatyöpajoissa tilaaja arvioi, onko ryhmittymä sellainen bändi, minkä kanssa haluaa tehdä töitä kenties jopa vuosia eteenpäin. Valmennuksissa keskitymme allianssin kyvykkyyksiin ja siihen, miten pahimmassa tapauksessa toisilleen tuntemattomien asiantuntijoiden ryhmästä saadaan yhteen soittava jazz-bändi”, Juha kuvailee valmennusprosessin nuotteja.

Allianssivalmennuksissa ratkotaan todentuntuisia yhteistoiminnallisia tilanteita

Valmennusten metodi on vahvasti kädet saveen -henkinen.

”Lyhyen teoriaosuuden jälkeen siirrymme tekemään eli harjoittelemaan työpajallisin keinoin. Harjoitustehtävät haetaan kyseisen allianssin toimialan arjesta. Harjoituksen jälkeen annamme palautetta ja ryhmäläisille mahdollisuuden reflektoida omaa osuuttaan. Käytännön harjoitusten ja keskustelujen kautta ryhmittymän jäsenet alkavat pikkuhiljaa tuntea toisiaan ja toistensa taitoja. Tästä syntyy luottamus niin ryhmään kuin omaankin osaamiseen. Päivän päätteeksi alkaa muodostua toimiva kokonaisuus, yhteen puhaltava torviorkesteri, joka osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja työpajallisia keinoja asioiden ideoimisessa ja lopputulosten aikaansaamisessa”, kuvailee ratarakennuttamisen ja allianssihankkeiden konkari Jyrki Kataja.

”Laitamme porukan ratkomaan sudokua työpajallisin keinoin. Alussa tehtävät ovat helpompia ja pikkuhiljaa kiristetään ruuvia ja viedään porukkaa lähelle epämukavuusalueetta. Voi olla, että joskus käydään vähän paniikkialueillakin, mutta aina turvallisessa ympäristössä”, Juha lisää.

”Harjoitusmetodimme olisi eduksi allianssihankkeiden lisäksi perinteisilläkin hankkeilla toteutusmuodosta riippumatta ja minkä tahansa tiimin tiimiytymisen työkaluna. Kaikki hankkeet ja tiimit hyötyvät siitä, että siellä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja psykologinen turvallisuus. Allianssihankkeessa on tietenkin se erityinen puoli, että kun perinteisessä mallissa istutaan usein tavallaan pöydän vastakkaisilla puolilla, niin allianssihankkeessa pöytä onkin pyöreä. Ollaan kaikki yhteisen asian äärellä ja kohdataan haasteet ja onnistumiset aidosti yhdessä ja pelataan yhteiseen pussiin. Näitä samoja elementtejä voisi ihan hyvin opetella missä tahansa toteutusmuodossa: ratkoa tehokkaasti yhdessä eteen tulevia kysymyksiä laajasti asiantuntijoita ja eri näkökulmia hyödyntäen, kaikkien ajatuksia kuunnellen ja muodostaa näistä yhdessä hankkeen parhaaksi ratkaisuja”, sanoo asiantuntijapalvelujen vetäjä Marleena Härkönen.

Weladolaisten substanssiosaaminen rakennuttajana tuo syvyyttä työpajoihin

Valmennusyrityksiä on paljon ja monissa valmentajina toimii ihmismielen ammattilaiset. Mikä Weladon myyntivaltti valmennuksissa on?

”Valmennusyrityksiin verrattuna puolestamme puhuu se, että meillä on substanssiosaamista, jonka avulla saamme työpajatehtävistä käytännönläheisiä ja todentuntuisia. Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvin mukailla tilaajatyöpajassa eteen tulevia tehtäviä ja toisaalta myös sitä, mikä auttaisi ryhmää laatukirjoituksessa. Emme jää kakkoseksi myöskään ryhmädynamiikan edistämisessä tai luottamuksen rakentamisessa”, kuvailee Marleena.

Hankkeen ja siinä työskentelevien ihmisten kannalta on optimaalinen tilanne, että tarpeet henkilö- tai roolivaihdoille tunnistetaan heti alussa eikä silloin, kun projekti ja työyhteisön hyvinvointi on jo pahasti mutkalla. Valmennuksissa näin on käynytkin.

”Kyllä. Valmennus kuitenkin tapahtuu vaiheessa, jossa on jo toimitettu joitakin tarjouksen osia ja nimetty ihmiset. Tehtävämme on hoksauttaa esimerkiksi projektipäällikköä, että hän itse oivaltaisi kiinnittää huomiota omiin tai tiiminsä työtapoihin tai käyttäytymiseen. On sellaisiakin keissejä tullut vastaan, joissa henkilövaihdoksia on tehty, mutta ne on ratkottu niin sanotusti perhepiirissä eli hankkeen sisällä”, Juha kertoo.

Merkityksellistä asiantuntijuutta

Valmentajille työ erilaisten organisaatioiden muodostamien ryhmien kanssa on hyvin merkityksellistä.

”Vaikka olisi kokenutkin allianssiporukka, niin aluksi vähän kompastellaan, haetaan tasapainoa. Sitten kenraaliharjoitusvaiheessa on palkitsevaa nähdä kasvutarinan huipennus, että ei helkkari mikä porukka meidän ohjauksessamme on syntynyt. Tuolle porukalle voi heittää minkä tahansa tehtävän ja he selvittävät sen”, Jyrki kuvailee.

”Näistä valmennushetkistä saan samanlaisia hyvänolon tunteita kuten siitä, kun näen omien tiimiläisteni ponnistelua, kehittymistä ja siitä seuraavaa kasvua. Valmennushetket ovat minulle yhtä merkityksellisiä ja palkitsevia”, Juha jatkaa.

Kiinnostuitko Weladon valmennuspalveluista? Ota yhteyttä Juhaan, Jyrkiin tai Marleena niin kartoitetaan tilanteesi.

Juha Tantarimäki, 050 591 8319, juha.tantarimaki@welado.fi

Jyrki Kataja, 040 866 1790, jyrki.kataja@welado.fi

Marleena Härkönen, 0400 614 166, marleena.harkonen@welado.fi