-

Tampere-Oulu ratasuunnitteluhanke

Tampere-Oulu rataosuuden kapasiteetti on osittain täynnä, ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittaminen on haastavaa erityisesti yksiraiteisilla osuuksilla

Tampere-Oulu on merkittävä junaliikenteen pääväylä sekä TEN-T-ydinverkkoon kuuluva rataosuus, jolla kulkee niin henkilö- kuin tavaraliikennettä. Rataosuuden junaliikenteen on arvioitu kasvavan 11% vuoteen 2030 mennessä ja 26% vuoteen 2050 mennessä. Rataosuuden kapasiteetti on osittain täynnä, ja henkilö- ja tavaraliikenteen yhteensovittaminen on haastavaa erityisesti yksiraiteisilla osuuksilla. Rataosuuden kehittämisellä parannetaan sen välityskykyä, mahdollistetaan junamäärien kasvattaminen sekä matka-aikojen lyhentäminen.

Suunnitteluhankkeeseen kuuluvat kaksoisraiteen rakentaminen ja toiminnallisuutta sekä kapasiteettiä parantavia raiteistomuutoksia

Käynnistyvä suunnitteluhanke on laajuudeltaan merkittävän kokoinen. Se sisältää Tampere-Oulu tarveselvityksessä esitettyjen ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden suunnittelua, joita ovat kaksoisraideosuudet ja rataosan pahimpia pullonkauloja poistavat sekä toiminnallisuutta ja kapasiteettia parantavat raiteistomuutokset liikennepaikoilla.

”Tampere-Oulu-rataosan tarveselvitys on valmistunut keväällä 2021. Valtio on Oulun seudun Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus) sitoutunut radan jatkosuunnitteluun viiden miljoonan euron erillisrahoituksella. On hienoa, että pistemäisten kohteiden lisäksi suunnittelua voidaan käynnistää kriittisimmistä kohteista koko yhteysvälin tarpeet huomioiden. Suunnitteluhanke käynnistyy syksyn 2021 aikana suunnittelutoimeksiantojen hankinnoilla ja maastomittauksilla,” kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen.

Welado toimii hankkeen suunnitteluttajana kaikkien tekniikkalajien osalta, toteuttaa hankkeen turvallisuuteen, riskienhallintaan ja ympäristöön liittyvät tehtävät sekä hoitaa hankkeen viestinnän.

Lisätietoja:

Eero Virtanen, Väyläviraston projektipäällikkö, eero.virtanen@vayla.fi, puh. 029 534 3017

Kimmo Saarela, Welado Oy:n projektipäällikkö, kimmo.saarela@welado.fi,  puh. 040 712 9434


Lisätietoja antaa