-

Kokkola-Ylivieska kaksoisraide

Tavara-asema talvella

Kaksoisraideprojekti Kokkola-Ylivieska on osana Pohjanmaan ratahanketta (Seinäjoki-Oulu).

Projektin tilaajana toimii Väylävirasto ja projektijohtajana Tommi Rosenvall.

Kaksoisraideprojekti Kokkola-Ylivieska sisältää uutta raidetta 80 km ja vanhan raiteen perusparannusta 80 km, siltoja 80 kpl, maanteitä, katuja, yksityisteitä ja huoltoteitä yhteensä 100 km. Lisäksi hankkeeseen kuuluu pehmeikköjä, tukiseiniä ja paalulaattoja (mm. Sievin oikaisu ja Kannuksen keskusta). Näiden lisäksi rakennettiin uusi digitaalipohjainen turvalaitejärjestelmä, uutta sähkörataa 80 km ja tehtiin tasonnosto vanhalle sähköradalle 80 km.

Urakka-asiakirjojen laadinta ST-urakoihin rautatierakentamisessa.

ST-urakkamuoto on rautatiehankkeissa vähemmän käytetty ja projektin toimesta kehitettiin ST-urakan urakka-asiakirjoja ratahankkeisiin.

Hankkeen haasteena oli alkujaan tiukka aikataulu ja budjetti. Lisäksi hanke sisälsi useita teknisesti vaativia kohteita, kuten uusia raiteenvaihtopaikkoja, pehmeikköjä, paalulaattoja, siltoja ym.

Toisaalta haasteena oli töiden toteutus junaliikenteen ehdoilla ja työskentely liikenteellä olevan raiteen läheisyydessä. Samoin haastetta lisäsi rajoitettu lukumäärä ammattitaitoisia urakoitsijoita.

Hankkeessa oli useita raiteiden ristipaikkoja, joissa liitettiin liikennekatkoissa uuden raiteen päällysrakenne, turvalaitejärjestelmä ja sähköratajärjestelmä vanhaan raiteeseen.

Yhteistyössä tilaajan kanssa valittiin urakkamuodot ja urakka-alueiden laajuus

Aluksi hanke suunniteltiin kolmena isona ST-urakkana. Kaksi ensimmäistä urakkaa toteutuivat ST-urakoina ja kolmannen osuuden hankinta keskeytettiin ja toteutettiin kolmena erillisenä alus- ja päällysrakenneurakkana.

Näillä ratkaisuilla saatiin onnistunut urakkakilpailutus ja ammattitaitoiset urakoitsijat. Turvalaiteurakka käsitti koko Kok-Yv välin ja kolmannen osuuden sähkörataurakka toteutettiin ST-urakkana. 

Rakennuttajakonsultti määritteli lunastusalueet ja tarkan töiden vaiheistuksen. Lisäksi rakennuttajakonsultti ohjasi ST-urakoiden suunnittelukokouksissa suunnitteluratkaisujen valintaa parempiin teknisiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin mm. Sievin paalulaatta ja Sikanevan ylikulkusilta. 

Rakennuttajakonsultilla oli myös säännöllinen ja tarkka aikataulun, laadun ja kustannusten seuranta. Rakennuttajakonsultin henkilöstön ammattitaitoa tarvittiin erityisesti eri tekniikka-alojen töiden yhteensovittamisessa liikennekatkoissa. 

Hanke valmistuu etuajassa ja kustannusarvio alittuu

Näillä edellä mainituilla toimenpiteillä hanke valmistuu etuajassa ja kustannusarvio alittuu. Työt ovat toteutuneet liikennekatkoissa suunnitellusti ja työn laatu on ollut hyvää. Samoin on onnistuttu päivittäisten liikennehaittojen minimoimisessa. 

Kahdessa ensimmäisessä ST-urakassa oli vaatimuksena tehdä osuus tietomalli -pohjaisella suunnittelulla ja toteutuksella. Kolmas urakkaosuus kokonaisuudessaan suunniteltiin ja toteutettiin tietomalli -pohjaisena. 

 


Lisätietoja antaa