-

Oulun kaupunki: valtava aluekehityshanke rakentuu mallikkaasti vuoden 2025 Asuntomessuille

Hartaanselänrannassa Oulussa järjestetään Suomen Asuntomessut vuonna 2025. Aluetta kehitetään monipuoliseksi ja kaikkia oululaisia palvelevaksi kokonaisuudeksi. Oulun kaupungin investointikustannukset infrastruktuurin ovat noin 27 miljoonaa euroa. Infrahankkeissa rakennuttajakonsulttina toimii Welado.

Hartaanselän alueelle rakennetaan tulevina vuosina kokonaan uusi asuinalue. Hietasaaren puolelle rakentuva Asuntomessualue on yksi osa tästä suuremmasta kokonaisuudesta. Welado on toiminut projektinjohtokonsulttina infrasuunnittelun alusta lähtien.

“Hartaanselänranta on varsin poikkeuksellinen hanke, joka on ollut käynnissä jo vuosia. Itse tulin infrastruktuuritiimin johtoon rakennussuunnittelun loppuvaiheessa. Asuntomessutiimin projektinjohto toimii messutapahtuman järjestäjänä”, kertoo infrarakentamisen projektipäällikkö Juha Isoherranen Oulun kaupungilta.

Messut sijoittuvat Vaakunakylään ja Lehtokylään. Welado vastaa Oulun kaupungin toimeksiannosta alueen infrastruktuurin suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Toimeksiantoon kuuluvat kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, Vaakunakylänrannan laiturirakenteet sekä uusi, kaksijänteinen, 170 metriä pitkä teräksinen kaarisilta. Silta yhdistää Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien jalankulku- ja pyöräliikenteen verkoston.

“Welado on ollut mukana hankkeessa joulukuusta 2021 lähtien. Oulun kaupunki otti Weladoon yhteyttä Oulun Asuntomessualueen suunnittelun ohjauksen sekä laadunvalvonnan tarpeisiin liittyen. Roolimme on kasvanut verrattain suureksi: tiimimme huolehtii myös muista suunnitteluvaiheen asiantuntijatehtävistä, kuten silloista ja taitorakenteista sekä kesäkuusta 2022 alkaen projektinjohtotehtävistä. Myös weladolaisten toteuttama turvallisuuskoordinointi on suuri osa kokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan alueella on ollut parhaimmillaan käynnissä viisi maanrakennusurakkaa, ja kokonaisuuden hallinta on varsin vaativaa', kertoo projektipäällikkö Jarkko Kariniemi Weladolta.

Haasteista onnistumisiin luottamuksen ilmapiirissä

Asuntomessualueen infrastruktuurihanke koostuu monista eri alihankkeista samaan aikaan kun työmaalla on monia työvaiheita käynnissä yhtäaikaisesti. Tämä asettaa aikataulu-, toteuttamis- ja turvallisuushaasteita.

“Weladon tiimille kuuluu kiitos siitä, että olemme saavuttaneet yhdessä luottamuksen ilmapiirin. Meillä on ollut vaikeita asioita ratkottavana, mutta niistä huolimatta tiimimme on toiminut hyvin. Olemme tiiminä sitoutuneet jatkuvaan oppimiseen ja avoimuuteen, tunnistamme osaamisemme rajat sekä sen, milloin tarvitsemme asiantuntijoiden tukea. Haasteista huolimatta ja oikeiden ratkaisujen ansiosta uusi kaupunkiympäristö voidaan ottaa käyttöön etuajassa vuoden 2024 lopussa”, kertoo Juha Isoherranen.

Asuntomessualueen yhdistävä kävely- ja pyöräilysilta tuo asukkaille mahdollisuuden hyödyntää jokisuistoa ja alueen virkistysreittejä entistä monipuolisemmin. Hankkeessa sillan rakennuttaminen on kuitenkin kohdannut toistuvia haasteita, joiden vuoksi esimerkiksi osa töistä on jouduttu siirtämään haasteellisempaan vuodenaikaan eli talvella tehtäviksi. Muutosten toteuttaminen on merkinnyt siltatyömaalla jatkuvia korjaavia toimia, riskienhallintaa sekä urakoiden uutta yhteensovittamista.

"Tiiviillä alueella on monia toimijoita, ja urakoiden yhteensovittaminen on todella haasteellista. Turvallisuuskoordinoinnin merkitys hankkeen onnistumisen kannalta on suuri. Tiimi on muun muassa hoitanut siltatyömaan pienen öljyvahingon puhdistamiseen liittyviä tehtäviä, varmistanut sukeltajien työturvallisuuden, suurien teräs- ja betonielementtien kuljetusten valvonnan ja työmaaliikenteen sujuvuuden”, weladolainen Jarkko Kariniemi kertoo.

Ympäristötekoja hankkeessa – lietetatar elää ja voi hyvin sillan alla

Messualueen rantavyöhykkeellä elää erittäin uhanalainen pieni kasvi – lietetatar, jolla on vahva suojelustatus kasvuympäristöineen. Se löytyi rantavyöhykkeeltä juuri rakennettavan Hartaansillan alta.

Kasvia ei voitu siirtää, vaan lupaehtojen täyttymiseksi piti keksiä luova ratkaisu, joka turvaa kasvin elinympäristön. Työsilta rakennetiin rantaviivan yli, jolloin herkkä kasvuympäristö jäi koskemattomaksi. Kaikki lupaehdot täytettiin, ja aluehallintovirasto sekä ELY hyväksyivät suunnitelmat.

Miten Weladon lupaus aina helposta projektista näkyy tilaajalle?

“Vaadin itseltäni ja tiimiltäni paljon, ja yhdessä teemme parhaamme. Tämän työn vaikuttavuus perustuu kaupunkiympäristön rakentamisen aikana hyvin pitkälle ennakointiin ja ennakoivaan ongelmanratkaisuun. Luottamus tiimissä on ollut hyvä, ja Weladon tiimin kanssa on helppo toimia. Myös resurssien käyttö hankkeessa on hoidettu mallikkaasti. Toimimme yhtenä rintamana ja ymmärrämme toisiamme”, kertoo Oulun kaupungin Juha Isoherranen.

“Hartaanselänranta on todella mielekäs ja mielenkiintoinen hanke, jossa rakennetaan infraa kaupungin parhaalle paikalle, ja sen lisäksi huomioidaan Asuntomessutapahtuman tarpeet. Hanketta tarkastellaan tiukemmin kuin normaalihankkeita, ja mediakin seuraa alueen tapahtumia tarkasti. Kokonaisaikataulu on tiukka, mutta olemme jo voiton puolella. Avoin ja rehellinen yhteistyö on tie onnistumiseen, kiitos tästä Isoherrasen Juhalle ja muille Asuntomessutiimissä toimiville sekä hankkeessa aikaisemmin mukana olleille', sanoo weladolainen Jarkko Kariniemi.

Asuntomessut Oulussa 2025 -hankkeesta löydät lisätietoja Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Artikkelin pääkuva on valaistussuunnitteluyritys Valoan havainnekuva. 

Haluatko kuulla aluekehityshankkeesta tarkemmin? Ota yhteyttä Jarkkoon.

Jarkko Kariniemi, jarkko.kariniemi@welado.fi, 040 748 9023


Muita referenssejä


Lisätietoja antaa