-

RAID-e digitalisointihanke parantaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. 

Liikennevirasto on käynnistänyt vuonna 2016 kolmivuotisen digitalisaatiohankkeen, joka uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun

Osana laajaa digitalisaatiohanketta on käynnistetty Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen (RAID-e) -osahanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottaminen, ylläpitäminen ja jakelu.

Weladon asiantuntijat ovat mukana RAID-e -hankkeella radan substanssiosaajina.

Hankkeella kehitetään yhdessä Weladon asiantuntijoiden kanssa uusia automatisoituja tiedonkeruumenetelmiä ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidon ja kunnon seurantaan. Weladon asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät Liikenneviraston tiedonhallinnan prosesseja.

Kunnossapidon ja ylläpitojärjesteminen parempi ajoitus vähentää kustannuksia ja kertoo radan kunnon

Hankkeen tavoitteena on ottaa Liikenneviraston haltuun radan rekisteri-, kunnossapito-, sekä ylläpitotiedot. Hankkeen kehittämillä rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmillä on mahdollista parantaa kunnossapitotoimien ajoittamista, vähentää kustannuksia sekä saada parempi kuva rataverkon kunnosta.

 


Lisätietoja antaa