-

Uusi palvelumalli mahdollistaa radan kunnossapitotöiden hankkimisen pienemmissä kokonaisuuksissa vähentäen toimittajien riskiä

Projektinjohtopalvelut radan kunnossapitoalueille 9 ja 10


Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja ylläpidosta. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. 

Liikennevirasto kokeilee rataverkon kunnossapitoon uutta projektinjohtopalvelu -mallia, jossa valittu asiantuntija vastaa sekä isännöinnistä että kunnossapidon projektinjohtotehtävistä.

Aiemmin osa tehtävistä on kuulunut kunnossapitourakoiden kokonaisvastuuseen. Haasteena on optimoida kunnossapitotyöt radan elinkaaren ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa samalla varmistaen rautatieliikenteen turvallisuus.

Weladon asiantuntijat ovat kehittämässä radan kunnossapidon tehtävämäärittelyjä ja menettelyitä sekä uusia taloudellisempia ja tehokkaampia toimintamalleja radan kunnossapitoon ja elinkaaren hallintaan.

Weladon asiantuntijat toimivat projektinjohtopalvelutoimijana vastaten kokonaisvaltaisesti rataosan isännöinnistä, osasta tarkastuksista, kunnossapitotöiden suunnittelusta ja ohjelmoinnista sekä kunnossapitotöiden päätoteuttajavelvollisuuksista. Kunnossapitotyöt ohjelmoidaan ja hankitaan puitesopimustoimijoilta kokonaistaloudellisesti järkevissä työpaketeissa. Weladon asiantuntijat ovat kehittämässä radan kunnossapidon tehtävämäärittelyjä ja menettelyitä sekä uusia taloudellisempia ja tehokkaampia toimintamalleja radan kunnossapitoon ja elinkaaren hallintaan. Weladon asiantuntijat ovat myös mukana kehittämässä Liikenneviraston työkaluja kunnossapitotöiden ohjelmointiin ja tarkastushavaintojen käsittelyyn.

Uusi palvelumalli mahdollistaa radan kunnossapitotöiden hankkimisen pienemmissä kokonaisuuksissa vähentäen toimittajien riskiä

Weladon asiantuntijoiden avulla kunnossapitotöiden toimintamalleja ja menettelyitä voidaan kehittää sekä parantaa kunnossapidon teknis-taloudellista tietoisuutta. Uuden palvelumallin avulla voidaan kunnossapitotyöt hankkia pienemmissä osakokonaisuuksissa vähentäen toimittajien riskejä, jolloin työkustannuksissa saavutetaan säästöjä. Palvelumallin avulla pystytään myös reagoimaan tarvittaessa entistä nopeammin muutoksiin ja kehittämään kunnossapidon hankintoja ketterämmin sekä kokeilemaan uusia työmenetelmiä. Projektinjohtopalvelumallissa ajantasainen tieto rataverkon kunnosta ja kunnossapidon tarpeesta on entistä paremmin tilaajalla, eikä kunnossapitotöitä suorittavilla tahoilla.


Lisätietoja antaa