-

Hankinnat

Hankinta asiakirjat järjestyksessä. Asiantuntijamme auttavat hankintojen maaliin viemisessä ammattitaitoisesti.

Tuotamme hankinnan asiantuntijapalveluita osana rakennuttamistoimeksiantojamme sekä erikseen tilattavana palveluna

Tunnemme julkisen hankintalain kuin takataskumme. Asiantuntijoidemme avulla hankinnat saadaan toteutettua sujuvasti ilman epäselvyyksiä, takapakkeja ja riitoja.

Hankintoja suunnitellessa käymme aina läpi asiakkaamme strategiset, tekniset, taloudelliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet hankinnalle. Näin pystymme sitouttamaan tarjoajat jo hankintavaiheessa yhteisiin tavoitteisiin. Valitsemme sopivat hankintamuodot tapauskohtaisesti ja huomioimme riskien hallinnan.

Pystymme erityisesti auttamaan erikoishankinnoissa sekä vaativissa hankinnoissa, kuten allianssi- ja PPP-hankkeissa. Tuomme yhteistoimintamallien hyötyjä myös muihin projekteihin miettimällä sopimusteknisiä keinoja yhteisten tavoitteiden edistämiseksi sidosryhmien välillä.

Varmistamme laadukkaat hankinnat markkinahintaan

Hankinnan asiantuntijapalvelut koostuvat muun muassa hankinnan tavoitteiden ja hankintamallin määrittelystä, sopimus- ja kilpailutusmallin valinnasta, tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnasta, kilpailutuksesta valitulla menetelmällä, neuvotteluista, toimittajien vertailuista ja arvostelusta sekä sopimusten laadinnasta.

Hankintojen takana on tarpeiden kirjaaminen yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Tämä varmistaa, että hankinnat ovat oikeita ja laadukkaita. Laadukkaissa hankinnoissa vältytään tarjoajien tulkinnoilta ja siten tarjoushinnat ovat paremmin vertailukelpoisia. Hyödyke saadaan parhaaseen markkinahintaan.

Hankintojen virtaviivaistaminen Lean- toimintamallilla

Näiden lisäksi autamme asiakkaitamme kehittämään hankintastrategioitaan, -prosesseja sekä toimitusketujaan. Käytämme muun muassa Lean-metodologiaa toimintatapojen virtaviivaistamisessa.