-

Projektinjohto

Kaksi weladolaista miestä tutkii tietokoneelta asiaa. 
Projektinjohtaminen on asiakkaan ja käyttäjien tarpeen ymmärtämistä sekä sen kääntämistä projektin vaatimuksiksi.

Rakennushanke alkaa, se päättyy ja on kertaluontoinen. Siinä johdetaan aikaa, kustannuksia, resursseja sekä muita raameja ja tavoitteita. Sitä johdetaan projektina. 

Avaimet onnistumisiin projekteilla syntyvät avoimesta yhteistyöstä, ihmiskeskeisyydestä ja luottamuksesta

Näillä elementeillä syntyy projektitiimejä, jotka eivät katso organisaatiorajoja. Projektitiimejä, jotka ovat motivoituneita tekemään töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Projektinjohto on meille tietojen, taitojen, välineiden ja tekniikoiden käyttämistä projektin ohjauksessa niin, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Se on sopimusteknistä vaikuttamista, työn ohjausta ja tiimin valmennusta sekä vaikuttavaa sidosryhmäviestintää. 

Projektinjohtaminen on ennen kaikkea asiakkaan ja käyttäjien tarpeen ymmärtämistä ja niiden kääntämistä projektin vaatimuksiksi

Erikoisalamme on projektijohtajuus rakennushankkeilla. Autamme asiakastamme myös muiden projektien johtamisessa, kuten erilaisissa asiantuntija- ja kehitysprojekteissa sekä monimutkaista yhteensovitusta tai monikerroksellista sidosryhmäyhteistyötä vaativissa hankkeissa.

Rakennusalalla toteutamme projektinjohtoa palveluna mukautuen erilaisiin toteutusmuotoihin: allianssihankkeilla, elinkaarihankkeilla, ST- ja STk hankkeilla, projektinjohtopalveluilla, ketterissä kehityshankkeilla ja perinteisissä vesiputousmallisissa tapauksissa.