-

Yritysosto: Tästä eteenpäin luomme yhdessä enemmän ruotsalaisen rautatiealan edelläkävijän STHK:n kanssa

Kuuden kuukauden yhteisen strategiatyön jälkeen voimme ilmoittaa ilouutisen: olemme ostaneet valtaosan ruotsalaisesta rautatiealan edelläkävijäyritys STHK:sta. Yhteistyömme aikana on vahvistunut alusta saakka vallinnut voimakas tunnetta siitä, että olemme löytäneet juuri meille oikean kumppanin.

Jo aikaisessa vaiheessa välillemme syntyi syvä keskinäinen luottamus ja hyvä fiilis tulevaisuudesta. Nyt jos koskaan on oivallinen ajankohta määritellä eritoten rautateiden tulevaisuutta, ja tähän tehtävään pystymme paremmin yhdessä kuin erikseen. Organisaatioidemme osaaminen ja kokemukset täydentävät hienosti toisiaan.

Olosuhteet, ihmiset ja aika yritysostolle ja sen mahdollistamalle kumppanuudelle tuntuvat kaikki oikeilta juuri tässä hetkessä. Jatkossa Welado omistaa STHK:n osakkeista 75 % ja STHK:n työntekijät 25 %.

Täydentävää asiantuntemusta, yhteisiä arvoja ja merkityksellisyyttä

Yhdistämällä yritystemme asiantuntijaosaamisen ja liiketoiminnot pystymme tarjoamaan entistä vahvempaa asiantuntemusta asiakkaillemme. Yrityskauppa tarjoaa hienon mahdollisuuden laajentaa asiantuntijuuttamme kaikilla markkinoillamme: niin Suomessa, Ruotsissa kuin koko Pohjois-Euroopan alueella.

Kaupan tuloksena pystymme tarjoamaan Ruotsissa asiakkaillemme STHK:n vahvan osaamisen lisäksi jatkossa myös toteutushankkeita tukevia rakennuttamisen, valvonnan ja projektijohdon asiantuntijapalveluita. Nämä laajennetut palvelut tukevat eritoten Ruotsin ERTMS-kehityksen toteutusvaihetta. Ruotsissa yhteinen palvelutarjoamamme tulee lähitulevaisuudessa laajentumaan rautatiealan lisäksi myös tie- ja energiasektoreille.

Toisaalta ruotsalaiset kollegamme ovat ERTMS-osaamisessa ja -kokemuksissa Suomea edellä. STHK on ollut Ruotsin rautateiden teknologisessa kehityksessä mukana projektin alusta asti. Yksi suurimmista hyödyistä suomalaisten asiakkaidemme näkökulmasta onkin projektista saatujen oppien jakaminen Suomeen.

Yhdessä STHK:n kanssa pystymme jakamaan asiantuntemustamme myös laajemmin Pohjois-Euroopan ja Baltian rautatietulevaisuuden varmistamiseksi.

Ihmiskeskeistä yhdessä tekemistä, tiedonjakoa ja uusia mahdollisuuksia kaikille

Strategiatyömme alkumetreillä oivalsimme nopeasti, että Weladon ja STHK:n kulttuuri, arvot sekä visio pohjautuvat samoihin asioihin: ihmiskeskeiseen yhteistyöhön ja pehmeisiin arvoihin. Kumpikin yritys löytää merkityksellisyyttä rakennusalan edelläkävijyydestä ja kehittämisestä inhimillisellä otteella, keskustelevalla yhteistyöllä ja huippuasiantuntijuuden voimalla. Yrityksiämme yhdistää myös ajatus siitä, että kun asiantuntijamme voivat hyvin myös asiakkaamme saavat meiltä parasta palvelua.

Nämä yhteneväisyydet tarjoavat vahvan perustan ponnistaa kohti kansainvälistä kasvua yhdessä. Jatkamme ihmiskeskeisellä kasvun polulla Suomessa Weladona ja Ruotsissa STHK:na. Lähitulevaisuudessa keskitymme tuttuun tapaan ihmisiimme: eritoten yhteyksien luomiseen, osaamisen ja resurssien jakamiseen sekä yhtenäisyyden tunteen rakentamiseen Suomen ja Ruotsin välille. Uskomme, että tällä reseptillä menestymme yhdessä Pohjanlahden molemmin puolin.

Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on tässä ajankuvassa tärkeämpää kuin koskaan. Tuntuu hienolta voida edistää sitä omalta osaltamme.

Kerromme mielellämme asiasta lisää. Otahan yhteyttä!

Matti Tervonen, +358 40 749 3065, matti.tervonen@welado.fi

Noora Haverinen, +358 40 760 6551, noora.haverinen@welado.fi

Marleena Härkönen, +358 400 614 166, marleena.harkonen@welado.fi

Katso lyhyt video yritystemme synergioista. 

sthk.se

digirata.fi

STHK Stockholmskonsulterna AB on Ruotsin johtava asiantuntijaorganisaatio junakulunvalvonnassa ja sen elinkaaressa. STHK:lla on 33 työntekijää, joilla on osaamista ERTMS:stä, raidekulunvalvonnasta, kalustosta ja niiden ylläpidosta. STHK:n asiakkaat ovat järjestelmätoimittajia sekä infrastruktuurin ja raideliikenteen omistajia ja operaattoreita. STHK:n liikevaihto on noin 4,4 miljoonaa euroa.