-

Ympäristöpäällikkö Pinja Kasvio

Weladon ympäristöpäällikkö Pinja Kasvio vetää Weladon ympäristötiimiä, toimii ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntijoiden esihenkilönä sekä ympäristöasiantuntijana eri hankkeissa. Erityisen lähellä Pinjan sydäntä ovat vesistöt ja niiden suojeleminen.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Opiskelin Helsingin yliopistossa ympäristöekologiaa sekä ympäristö- ja kalataloutta, ja valmistuin vuonna 2011 filosofian maisteriksi. Tein kolmena kesänä töitä ja sen lisäksi gradun Espoon kaupungille virtavesien ekologisen tilan arvioimiseksi tutkimalla pohjaeläimiä. Sieltä siirryin Suomen ympäristökeskukseen (Syke) tutkijaksi, jossa hoidin vesien hoitoon liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tehtävissäni koordinoin vesistökunnostusverkostoa ja olin mukana erilaisissa vesistö- ja hulevesihankkeissa. Sykkeen työt veivät myös maailmalle, sillä samojen ympäristöasioiden kanssa painitaan globaalisti.

Välillä työskentelin kolmisen vuotta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Nyt Weladolla pääsen hyödyntämään kaikkea urani aikana karttunutta tietoa ja viemään oppeja käytäntöön.

Mikä ympäristöasioissa kiinnostaa?

Ympäristöasiantuntija katsoo niin sanotusti pintaa syvemmälle. Huomioimme alueen eläin- ja kasvilajit, vesistöt, maaperän ja näihin liittyvät vaikutukset nyt ja tulevaisuudessa. Ydinosaamistani on arvioida erilaisia ympäristöön liittyviä ja vaikuttavia asioita hankkeissa.

Työn suola ja sokeri on se, että pystymme vaikuttamaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksiin ja vähentää niitä isoissakin hankkeissa. Meidän työmme ansiosta ympäristö voi paremmin, ihmiset viihtyvät ja tilaaja kiittelee etenkin kustannus- ja aikatauluhyödyistä, kun asioihin tartutaan ajoissa. Neljä vuodenaikaa vaikuttaa esimerkiksi lajistoselvityksien toteutukseen ja lupa-asiat vievät aikaa.  

Miksi juuri vesistöt ovat sinulle sydämen asia?

Olen aina viihtynyt vesistöjen äärellä, ihan pienestä pitäen. Kaikki perheemme vapaa-aika on vietetty vesissä uiden ja ulkoillen. Vesistöjen, erityisesti Itämeren, tila ja sen parantaminen on meidän kaikkien etu. Meillä on Suomessa 336 000 kilometriä rantaviivaa, joten infra- tai ratahankkeissakin rakennetaan usein vesistöjen äärellä.

Hankkeissa minimivaatimus on, että vesistöjen tila ei saa heikentyä. Minun kokemukseni mukaan hankkeissa on mahdollisuus jopa parantaa vesistöjen tilaa. Kunnostamalla ja ennallistamalla voimme lisätä vesistöjen ja niiden ympäristöjen monimuotoisuutta, mihin omassa työssäni mahdollisuuksien mukaan pyrin.

Millaisia ominaisuuksia löytyy hyvältä ympäristöasiantuntijalta?

Ympäristöasiat ovat sisäänrakennettuina infrahankkeiden ohjeistuksissa ja säännöksissä, mutta työ vaatii eri asioihin perehtymistä ja lainsäädännön tuntemusta. Mitä aiemmin ympäristöasiantuntija pääsee hankkeeseen mukaan, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia kartoittaa tarvittavien selvitysten määrää ja ympäristövaikutuksia, keskustella viranomaisten ja hankkeen muiden osapuolien kanssa ja sitä kautta vaikuttaa ympäristöasioihin. Avoimen keskusteluyhteyden luominen, neuvottelutaidot ja kyky hallita kokonaisuuksia ovat tässäkin ammatissa tarpeen.

Millaisissa projekteissa olet mukana?

Työskentelen ympäristöasiantuntijana niin suunnittelu- kun rakennusvaiheisissa ratahankkeissa, kuten Helsinki-Riihimäki, Tampere-Oulu, Hyvinkää-Hanko ja Oulu-Kontiomäki-Pesiökylä. Esimerkiksi Turun tunnin junaan liittyen minulla on tarkastettavana kymmeniä vesi- ja poikkeuslupahakemuksia sekä ympäristösuunnitelmia. Ratahankkeiden lisäksi olen ollut ympäristöasiantuntijana Oulun asuntomessualueen infrahankkeessa.  

Mielelläni olen mukana jo suunnitteluvaiheessa, sillä silloin pääsemme hyvissä ajoin vaikuttamaan myös siihen, miten vastuullisuus voidaan huomioida hankkeessa ja mitä valintoja hankkeella tehdään kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyen. Voimme tehdä tarvittavia seurantasuunnitelmia sekä selvityksiä esimerkiksi uhanalaisille lajeille ja järjestää keskusteluja viranomaisten kanssa lupaprosesseihin liittyen ennen lupahakemuksen jättöä.  

Miten huomioitte ihmiset rakennushankkeilla?

Rakennushankkeilla on vaikutuksia niiden ympäristössä asuville ihmisille. Voi olla melua, liikennemuutoksia tai huolta esimerkiksi oman kaivoveden laadusta. Meillä täytyy olla keskusteluyhteys alueen ihmisiin, jolloin he saavat ajantasaista tiedotusta hankkeen kulusta ja sen vaikutuksista sekä siitä, miten uudistus tulee parantamaan alueen ympäristöä ja arkea sekä miltä alue tulevaisuudessa näyttää.

Mikä tuo sinulle merkityksellisyyttä työssäsi?

Jokainen ympäristöteko on minusta merkityksellinen. Suomen ympäristökeskuksessa minulla oli mahdollisuus vaikuttaa valtakunnallisesti moniin asioihin, kuten ohjeisiin ja yhteistyön parantamiseen eri toimijoiden välillä. Weladolla olemme onnistuneesti turvanneet esimerkiksi paahdeympäristöjä, kuten Pesiökylä-Kontiomäen hankkeessa saimme säästettyä uhanalaisen perämerenketomarunan siirtämällä sen turvaan rakennustöiden ajaksi. Myös Helsinki-Riihimäki hankkeessa olemme rakentaneet uuden paahdevallin, joka suojelee uhanalaisia kasvi- ja perhoslajeja.

Hankkeissa meillä on monia tapoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että hanke on ilmastokestävä ja vastuullinen. Pitkissä hankkeissa, kuten esimerkiksi Turun tunnin junassa, työnsä tulokset näkee vasta vuosien päästä, mutta aina se silti on yhtä palkitsevaa. 

Haluatko kysyä Pinjalta tarkemmin ympäristöteemoista? Ota yhteyttä:

Pinja Kasvio, 044 527 8467, pinja.kasvio@welado.fi