-

Welado johtaa radanpidon raamatun TUROn päivittämistä

0 kommenttia

Liikennevirasto päivitti radanpidon turvallisuusohjeita (TURO) säännöllisesti, mutta silti saatiin päivitellä poikkeamien määrän kasvua. Sitten TUROn päivittämisen tapa päätettiin rohkeasti uusia entistä avoimemmaksi ja Welado astui mukaan kuvaan.

TURO päivitetään nyt ensimmäistä kertaa toimikuntatyönä, johon on otettu mukaan kaikki halukkaat radoilla toimivat urakoitsijat, koulutuslaitokset ja rakennuttajat. Vastuun toimikuntatyön johtamisesta on kantanut Welado.

"Liikennevirasto luotti sen verran, että tilasi Weladolta toimikuntatyön johtamisen. Syyskuun lopulla aloitettiin ja tammikuun loppuun piti saada valmiiksi luonnos ohjeista. Ohje on lausunnolla ja lausuntokierroksen jälkeen helmikuun lopussa ohjeen tulee olla lopullisesti valmis", Weladon turvallisuusjohtaja Vesa Korpi kertoo.

Muutama seikka mutkisti jo muutenkin kireällä aikataululla tehtävää matkaa. Radoilla ollaan ottamassa käyttöön RUMA, eli ratatyöurakoitsijoiden mobiilialusta, joka siirtää paperityötä digitaaliseksi. Korpi toteaa, että muutos on merkittävä.

"Ratatyön prosessi,  suunnittelu, viestintä ja luvananto muuttuvat paljon, joten RUMAn sovittaminen ohjeeseen oli haastava työ."

Sisällön lisäksi TURON rakenne laitettiin uusiksi. Aiemmin ohjeessa on ollut paljon yleisesti infra-alaa ohjeistavaa tekstiä, mutta nyt Liikennevirasto tuottaa turvallisuusmenettelyjen käsikirjan yleiseksi ohjeeksi ja eriyttää pätevyysasiat omaksi ohjeeksi sekä lakkauttaa viestintäohjeet, joista siirretään osia TUROoon.

"Nyt kun TURO muuttuu, niin oli iso työ selvittää, että mitä jätetään ja mitä otetaan pois. Lisäksi täytyy varmistaa, että pois otetut osat eivät katoa vaan päätyvät oikeaan paikkaan", Korpi selventää.

Korpi muistuttaa, että TURO on aivan keskeinen dokumentti. Hän nimittää sitä leikillisesti radanpidon raamatuksi. Kaikissa rakentamisurakoissa viitataan siihen.

"Me olemme uusi yritys ja turvallisuuspuolen toiminta on käynnistetty vasta toukokuussa. Tavoitteena oli saada pää auki asiantuntijatehtäviin ja nyt se sitten toteutettiin tämän luokan projektilla! Päästiin näyttämään mihin turvallisuus- ja riskienhallintatiimi pystyy."

Korpi arvioi, että uusi tapa päivittää TUROa parantaa aidosti turvallisuutta radoilla. Alan toimijat on otettu mukaan päivitystyöhön ja varmistettu, että kaikki pääsevät vaikuttamaan ohjeen sisältöön ja sitoutuvat siihen.


Kommentit

Ei kommentteja