-

Vuosi 2021

Vuosi 2021 jää historian kirjoihin vuotena, joka on vaatinut meiltä kaikilta sopeutumista ja uuden opettelua. Vuotena, joka on vaatinut kaikilta nopeaa reagointia ja uusiutumiskykyä. Samalla kun omat henkilökohtaiset piirimme pienenivät, kävi konkreettisen selväksi, kuinka tiiviissä yhteydessä koko maailma on: Viikon tukos Suezin kanavassa aiheutti merkittäviä toimitusvaikeuksia maailman joka kolkassa, ja koronavariantit levisivät hetkessä ympäri näennäisesti seisahtuneen maapallon. 

Vuosi 2021 - ketteröitymisen ja uuden opettelun vuosi

Weladon näkökulmasta vuosi 2021 on ollut myös ketteröitymisen vuosi. Kehitimme yhdessä henkilöstömme kanssa ensimmäisen koronavuoden 2020 aikana uuden organisaatiomallin eli ketterän Weladon, jota tänä vuonna on viety käytäntöön. Ketterä Welado tarkoittaa muun muassa: 

  • uutta, mahdollisimman matalaa ja hierarkiatonta organisaatiomallia,  
  • tiimiperusteista tekemistä,  
  • uudistunutta esihenkilötyötä ja johtamista,  
  • osaamiseen ja tiedonjakoon panostamista,  
  • Lasse-palveluita yksilöiden ja tiimien tueksi, 
  • valmentamista ja itse- sekä yhteisöohjautuvuuden taitojen opettelua.  

Näistä voit lukea lisää Ketterän Weladon -blogisarjan osista.

Isojen muutosten läpivienti on kasvokkainkin vaativaa, mutta etäaikana vuorovaikutuksessa yhteiskehittäminen ja ihmisten kuuleminen on pitänyt tehdä entistä tietoisemmin. Weladolaiset ovat kuitenkin todella hienosti nousseet haasteeseen ja saaneet kuviot toimimaan etänäkin. 

Olemme vielä harjoittelemassa uuden mallin mukaista toimintaa ja totta kai teemme siihen viilauksia jatkuvasti. Hienoja onnistumisia on kuitenkin myös jo pilkahdellut. Uskon, että vuoden päästä meillä on jo mitattavia tuloksia ja esimerkkejä, miten malli on hyödyttänyt henkilöstöämme, tiimejä ja asiakkaitamme. 

Vuosi 2021 - inhimillisten kontaktien ja yhteyksien tietoinen lisääminen 

Vuosi 2021 näytti myös koronan suhteen valon pilkahduksia rokotekattavuuden edetessä. Turnausväsymys alkoi näkyä henkilöstössämme, kuten varmasti jokaisessa meissä. Käytimmekin mielellämme kaikki mahdolliset tilaisuudet turvallisiin tiimien livekohtaamisiin. Esimerkiksi osaamistiimien kick-offeja pidettiin sekä live- että etämahdollisuuksilla ja sopivan pienillä porukoilla kokoontuen.  

Koronan aikaan weladolaisten määrä on kasvanut yli sadalla henkilöllä, ja sen myötä olemme juuri valmistelemassa Ouluun ja Helsinkiin uusia toimistoja. Valtavirtaa vasten uiden lisäämme tilaa, ja kehitämme toimistoille yhteisöllisyyden avustamiseksi ”Welado WOWta” ihmistemme kanssa. Mitkä ovat niitä asioita, jotka saavat tulemaan toimistolle, kun lähtökohtaisesti kaikki toimistotehtävät voi hoitaa myös kotoa? Miten tilat tukevat näitä tarpeita? Miten tuemme tiloillamme yhteisöllisyyttä ja kulttuuriamme kehittymään?

Lisäsimme vuoden aikana weladolaisille yhteisöllisyysbudjettia sekä toimistoittain että yhteisen piikkiin. Onkin hienoa huomata, miten henkilöstömme on aktivoitunut järjestämään erilaisia harrastuksia ja tapahtumia kollegoiden kanssa yhteisöllisyysbudjetin varojen mahdollistamana: crossfitiä, keilausta, painonnostovalmennusta, pakohuonetta ja vaikka mitä muuta. Vielä mietimme, mitä etäyhteisöllisyys tarkoittaa, ja miten sitä lisätään niillekin henkilöille, jotka eivät asu toimistopaikkakunnilla.  

Toisaalta emme ole lisänneet yhteyksiä vain sisäisesti, vaan myös alkaneet tekemään töitä yhteistyöverkostomme kehittämiseksi. Haluamme yhdistää rakennetun ympäristön toimijoita, jotka uskovat ihmislähtöiseen tekemiseen ja yhteistyöllä menestymiseen.  

Vuosi 2021 – jotain täysin uutta 

Olemme pystyneet luomaan näinä erikoisina aikoina merkitykselliseen asiantuntijuuteen pohjautuen hienoja uusia lähtöjä. 

Tiimeistä esimerkkinä nostan mittauksen asiantuntijatiimimme, joka lähti liikkeelle täysin asiantuntijalähtöisesti: Jarkko ja kumppanit huomasivat alkuvuonna, että meille on kertynyt merkittävä keskittymä mittauksen huippuosaamista. Sen seurauksena he kehittivät tunnistettuun markkinarakoon oman mittauspalvelujen konseptimme. Tällaisia uusia rakennetun ympäristön onnistumisen palveluita – siis asiantuntijapalveluita, jotka auttavat rakennushankkeita onnistumaan – pyrimmekin kehittämään ensi vuonna ja tulevaisuudessa osaamistiimiemme kanssa kasvavissa määrin. 

Weladolaiselle toimintatavalle ja menestyksemme salaisuuksille alkoi olla kyselijöitä, ja samanaikaisesti Marleena etsi uutta alustaa, jolle kehittää ihmiskeskeisiä yritysjohdon palveluita. Tälle alusta löytyi Weladolta, ja useita weladolaisia on myös ilmoittautunut mukaan kehittämään ”huppariversiota liikkeenjohdonkonsultoinnista” Marleenan kanssa. Tämän uusimman liiketoiminnan puitteissa olemme jo tehneet muun muassa osaamisen kehittämistä, kulttuurimuotoilua, kiinteistökonsepti- ja markkinointikehitystä, investorihakua, allianssivalmennuksia ja yrityskauppojen konsultointia asiakkaillemme. 

Kiinteistörakennuttamisen liiketoimintamme on lähtenyt hienosti kasvuun, ja loppuvuodesta meillä on jo 20 kiinteistörakennuttamisen asiantuntijaa kautta Suomen. CC Controlin yritysoston myötä saimme vahvistusta tuulivoima- ja teollisuusliiketoimintaan. CC Controlin kaupan yhteydessä kehitimme ja kokeilimme myös weladolaista ihmiskeskeistä integraatiomallia, josta saimme arvokasta kokemusta. Toivomme voivamme antaa CC:läisille tammikuusta lähtien henkilökohtaista hyvinvointia ja merkityksellistä asiantuntijuutta tukevan työkodin. 

Väylä puolella olemme jatkaneet tasaisen vahvasti kasvua ja uudistusta. Ratarakennuttamisen puolella olemme voittaneet valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita, ja päässeet mukaan luomaan rautatiealan tulevaisuutta osana Digirataa. Ratapuoli sai myös Jyrkistä uuden liiketoimintajohtajan ja Jyrkinkin sanojen mukaan ”keltaista energiaa” tänä vuonna. Tie- ja katupuoli puolestaan on laajentanut asiakaskuntaansa ja lisännyt palvelukattaukseen muun muassa meriväylä- ja ilmailualan erikoisasiantuntijuutta. 

Vuosi 2021 – oman uuden normaalin muodostaminen 

Vuoden 2021 aikana jokainen meistä lienee muodostanut oman ”uuden normaalin”, kun välitilassa elämiselle täytyi kehittää jotain vakiintuneempaa. Omalta osaltani se on tarkoittanut Teams-kokouksien lisääntymistä ja live-yhteyksien vähentymistä, kuten varmasti monelle muullekin. Tämä on vaatinut vuorovaikutuksen tietoista lisäämistä ja sen laatuun keskittymistä. Koronan tuomat toimintatavan muutokset ovat tuoneet harmin ja huolen lisäksi myös hyvää. Olen pystynyt ottamaan enemmän vastuuta lapsiperheen arjesta, kuskaamaan lapsia harrastuksiin sekä huolehtimaan läksyjen teosta. Toisaalta matkoista vapautunutta aikaa olen päässyt hyödyntämään myös asiakasprojekteilla. Weladolaisten kanssa yhteistyössä projektityön tekeminen onkin minulle tärkeä henkireikä ja kunnia. 

Rokotusten jälkeen olen henkilökohtaisesti halunnut lisätä sosiaalisia kontakteja, tietenkin vastuullisesti. Kuitenkin tässä vaiheessa pandemiaa nämäkin ovat henkilökohtaisia valintoja, ja organisaationa tehtävämme on mahdollistaa sujuva työskentely jokaisen omien valintojen kannalta. 

Yhteenvetona vuoteen 2022 

Kaiken kaikkiaan palkkasimme vuonna 2021 73 uutta Welado-artisaania, ja saimme 83 uutta asiakkuutta. Väylärakennuttamisessa olemme tänä vuonna markkinajohtaja, ja muilla liiketoiminta-aloillamme tuntuu olevan kysyntää myös inhimilliselle otteellemme.  

Vuodelta 2022 odotan, että pystymme tarjoamaan yhä useammalle henkilölle alustan toteuttaa omaa merkityksellistä asiantuntijuuttaan sekä apuja yhä useammalle oman merkityksellisen asiantuntijuuden elementtien tunnistamiseen. Tämä koskee sekä nykyisiä että tulevia weladolaisia, ja tarjoaa mahdollisuuden myös uudenlaisille malleille työsopimusten rinnalle olla osa Weladoa tai Weladon verkostoa. Odotan vuodelta uusia kokeiluja, kohtaamisia ja antoisia keskusteluja.  

Kiitos kaikille tästä vuodesta: weladolaisille, asiakkaille, kumppaneilla ja muille sidosryhmille.  

Matti