-

Pimenevät illat, liikenneturvallisuus ja inhimilliset tekijät

0 kommenttia

Liikenneturvallisuus on asia, joka nousee ajankohtaiseksi aiheeksi aina syksyn pimenevien iltojen myötä koko kansalle. Me rakennuttajakonsultteina käsittelemme kuitenkin liikenneturvallisuutta aiheena ympäri vuoden: joka päivä, osana jokaista tehtäväämme.

Liikenne- ja työturvallisuudessa on omat erikoisuutensa riippuen väylämuodosta, mutta peruslähtökohdat ovat samat. Kaikki lähtee kattavasta riskien arvioinnista, ennakoinnista, hyvistä suunnitelmista ja kehityshaluisesta turvallisuuskulttuurista.

Rataympäristössä vaaran tulosuunta on selvillä ja useimmiten junien aikataulut ovat tiedossa. Toisaalta radalla kohdattu juna ei pysähdy hetkessä, eikä voi väistää, vaikka junan kuljettaja ehtisi nähdä junaradalla olevan kulkijan kaukaakin. Junille ei voi myöskään tehdä kiertoreittejä ratatöiden ajaksi samalla tavalla kuin autoille. Rataympäristössä töiden ja liikenteen turvallisuus varmistetaan erilaisin keinon: ratatöitä varten sovittavilla liikennekatkoilla (ratatyöluvilla) tai turvamiesjärjestelyillä. Ilman jompaa kumpaa turvallisuusmenetelmää, radalle ei ole kellään asiaa – ei edes ammattilaisella. Ratahankkeissa toinen merkittävä liikenneturvallisuuden näkökulma liittyy tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseen, johon Liikennevirasto on panostanut viime vuosina merkittävästi.

Tie- ja katuhankkeilla liikenneturvallisuuden suhteen on puolestaan useampia muuttujia kuin ratahankkeilla. Vaara voi tulla mistä vaan, milloin vaan, esimerkiksi kuljettajan sairauskohtauksen seurauksena. Toisaalta liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on myös enemmän keinoja kuin junaradalla. Jokainen tietyömaa lähtee käyntiin työnaikaisella liikenteenohjaussuunnitelmalla, jonka tarkoituksena on varmistaa sekä tietyömaan että ympäröivän liikenteen turvallisuus työmaan aikana muun muassa alennetuilla nopeusrajoituksilla, kiertoteillä, sulku- ja varoituslaitteilla, törmäys- ja suistumissuojilla sekä liikenteenohjauksella. Tietyömaan kohdatessa, on jokaisen liikenteessä kulkijan velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia, jotka ovat olemassa kaikkien turvallisuutta varten.

Me Weladolla haluamme kehittää turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja toimintoja, mikä johtaa lopulta kehittyneeseen turvallisen toiminnan toteutumiseen.

Toisinaan hankealueemme sijoittuvat esimerkiksi koulujen lähelle, jolloin liikenteen turvallisuusnäkökohtiin ja viestintään, on syytä kiinnittää korostetusti huomiota. Esimerkiksi Lappeenrannassa olemme menossa viestimään rataturvallisuudesta ratatyömaan läheisyydessä sijaitsevaan kouluun LUIMA-hankkeen tiimoilta yhdessä Liikenneviraston kanssa.

Welado painottaa turvallisuuskulttuurin edistämisessä aina ihmisiä ja inhimillistä tekijää.

Käytäntöjen muuttamiseksi ja inhimillisen tekijän huomioimiseksi, halusimme tehdä myös jotain konkreettista työmaaympäristön ulkopuolella liikenneturvallisuuden edistämiseksi tänä vuonna. Sen vuoksi noin 300 kappaletta ”Welado-haamusia” pääsi jakoon ympäri Suomea, kun weladolaisten omat ekaluokkalaiset ja heidän luokkatoverinsa saivat uudet koulutien turvaajat. 

 


Kommentit

Ei kommentteja