-

Moni yksityisraiteiden haltija ei tiedä raiteiden todellista kuntoa – elinkaaren hallinta takaa radan turvallisen käytön

0 kommenttia
Jorma Silventoinen

Yksityisrataverkonhaltijalla on monia velvollisuuksia liittyen radan kunnossapitoon ja hallintaan. 

Muuttuvat säädökset vaativat lisäksi jatkuvaa tilanteen seurantaa. Radan kunnossapidon elinkaaren hallintaan on radan haltijalla kuitenkin harvoin omia erikoisasiantuntijoita käytössään. Tämä luo todellisen haasteen, kun radan elinkaaren hallintaa yritetään hoitaa oman toimen ohessa. Aikaa kuluu ja kustannuksia voi syntyä yllättävän paljon.  

Rataverkonhaltijan on hyvä tietää, mitä lupia hän tarvitsee voidakseen käyttää raidetta ja mitä dokumentteja luvassa pitää olla. Myös raiteen kunnossapitoon tarvitaan oikeanlaista asiantuntemusta, jotta varmistetaan radan oikeatasoinen hoito ja turvallinen käyttö. Joskus radan haltija voi tietämättään hoitaa rataa jopa liikaa. Tästä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Jos taas vastaavasti laiminlyö raiteen kunnossapidon, rataa ei saisi käyttää. Tällaisiakin tapauksia Suomessa on jo ollut, kertoo yksityisradan turvallisuusasiantuntija Jorma Silventoinen Welado Oy:stä.  

Radan erikoisasiantuntija hoitaa radan elinkaaren hallinnan kustannustehokkaasti 

Radan kustannustehokas ja oikeatasoinen hoito vaatii radan erikoisosaamista. Radan asiantuntijan toimeksianto voi sisältää muun muassa seuraavanlaisia työtehtäviä:  

  • Radan nykytilan selvitys – myös mahdolliset tarkastukset 
  • Radan tavoitetilan ja kunnossapitotason määrittely yhdessä asiakkaan kanssa 
  • Kunnossapitodokumenttien tarkastus ja selvitys siitä, miten kunnossapitoa on tehty 
  • Kunnossapitodokumenttien päivitys tarpeita ja säädöksiä vastaaviksi – työ sisältää juuri kyseiselle radalle sopivien toimenpiteiden suunnittelutyön 
  • Radan elinkaarenhallinta ja projektinjohto- ulkoistettu radan elinkaarenhallinta, jolloin toimenpiteet optimoidaan radan toiminnallisiin vaatimuksiin  
  • Rataverkon hallintaan liittyvä valmiussuunnitelman laadinta ja toimitus viranomaisille viimeistään 31.5.2021 
  • Turvallisuuskertomuksen laadinta 

Vaade radan valmiussuunnitelmasta astuu voimaan 1.6.2021 

Raideliikenteen toimijoilla on varautumisvelvollisuus, jossa toimijan pitää varautua sellaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin etukäteen, jotka voivat vaikuttaa hänen toimintaansa. Tämän vuoksi raideliikenteen toimijoiden on laadittava määräyksen vaatimukset täyttävä valmiussuunnitelma 1.6.2021 mennessä. Tämä vaatimus koskee myös yksityisraideasiakkaita. Moni yksityisraiteiden haltija käyttääkin nyt aikaansa valmiussuunnitelman laadintaan. Myös tähän on mahdollista saada asiantuntijalta apua. Asiantuntija laatii suunnitelman kokonaisuudessaan avaimet käteen -periaatteella.   

”Vaade radan valmiussuunnitelmasta koskee myös yksityisraideasiakkaita.” 

Yksityisraiteiden elinkaaren hallinnan asiantuntijat palveluksessasi 

Weladolla on yksityisraiteiden elinkaaren hallinnasta useiden vuosien kokemus.  Yhteistyö eri viranomaisten kanssa tuttua ja samalla asiantuntijamme varmistavat, että turvallisuus raiteilla taataan eikä kustannuksia synny raiteiden ylikunnossapidosta.  

Tiedustele palveluistamme lisää ja pyydä tarvittaessa tarjous:   

Jorma Silventoinen 
Yksityisradan turvallisuusasiantuntija 
jorma.silventoinen@welado.fi 
0400 244 871 


Kommentit

Ei kommentteja