-

Lupiineja näkyvissä! Kuinka huomioit haitalliset vieraslajit hankkeellasi?

0 kommenttia

Erityistä osaamista hankkeilla tarvitaan, kun rakennusympäristössä havaitaan vieraslajeja. Mitä vieraslajit ovat, ja mitä haittaa niistä on? Weladon ympäristöasiantuntija Elina Ahlqvist opastaa hankekohtaisesti, kuinka vieraslajien kanssa tulee menetellä.

Rakentamisessa lakien ja direktiivien tavoitteena on, että ympäristö kärsisi mahdollisimman vähän toimenpiteiden seurauksena. Rakentaminen ei luonnon kannalta ole aina haitallista, jos alusta alkaen tehdään viisaita valintoja. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat vieraslajit ja niiden käsittely hankkeilla.

-Ympäristö ei voi odottaa, ja se tulee huomioida hankkeen jokaisessa vaiheessa – aivan ensiaskeleista lähtien.  Ympäristöasiat on syytä ottaa hankkeen agendalle heti, Weladon ympäristöasiantuntija Elina Ahlqvist kertoo.

Vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Joissakin tapauksissa vieraslajit menestyvät ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään. Jotkin vieraslajeista ovat uhka aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille.

Vieraslajit voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja, eli haitallisia vieraslajeja, torjutaan koko EU:n alueella.

-Muun muassa lupiini ja kurtturuusu ovat vieraslajeja, joita kiinteistön omistajan pitää lain mukaan torjua ja hävittää. Hävittämisen sijaan velvoitteena voi olla toimenpiteet vieraslajin leviämisen estämiseksi, Elina opastaa.

Ratahankkeiden kannalta merkityksellisimpiä vieraslajeja ovat komealupiini, kurtturuusu, terttuselja ja isotuomipihlaja. Suomen liikennöidyn rataverkon pituus oli vuoden 2018 lopussa 6 000 km ja tieverkon 78 000 km. Komealupiini on levinnyt erityisen tehokkaasti ratojen ja teiden varsille. Yksi lupiini voi tuottaa jopa sata siementä. Lupiinin hävittäminen onkin erityisen hankalaa, sillä maaperän siemenvarastosta nousee uusia lupiineja useiden vuosien ajan. Hävittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka voi kestää useiden vuosien ajan.

Welado apuna hankkeesi vieraslajikysymyksissä

Welado Oy on kehittänyt vieraslajien tunnistamiseen ja hävittämisen priorisointiin liittyvää prosessia.

Hankkeille Welado tarjoaa tarpeen arvioinnin, kilpailutuksen ja työn ohjauksen. Vieraslajitoimenpiteiden valvonta kuuluu Weladon valvontatoimeksiantoihin.

-Me Weladossa opastamme hankkeilla toimenpiteissä vieraslajien suhteen, autamme priorisoimaan ja edistämme toteutusta yhdessä urakoitsijan kanssa. Lisäksi hankimme tietoa, määritämme vaatimukset urakka-asiakirjoihin, valvomme sekä tarvittaessa myös koulutamme tilaajia ja urakoitsijoita, Elina kertoo.

Esimerkiksi LUIMA-hankkeen urakoihin on sisällytetty vaatimukset vieraslajeista. Urakoiden aikana tullaan seuraamaan, miten urakoitsijat ottavat vaatimukset huomioon ja saadaanko vaatimuksilla vieraslajien esiintymiä vähennettyä.  Tulosten perusteella jatkokehitetään vieraslajien huomioimista ratahankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Haluatko tietää lisää tai tarvitsetko apua vieraslajien huomioimiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen hankkeellasi?

Ole yhteydessä:

Elina Ahlqvist
elina.ahlqvist@welado.fi
040 022 8134


Kommentit

Ei kommentteja