-

Infrahankkeiden ympäristöystävällisyys

Miten infrahankkeiden ympäristöystävällisyys varmistetaan?

Welado on rakennetun ympäristön vastuullinen toimija ja edelläkävijä esimerkiksi hankkeiden ympäristöasioissa. Weladolaiset ovat vieneet vastuullisuuden käytäntöön, konsulttien jokapäiväiseen projektiarkeen, missä ympäristötyön vaikutukset ovat merkittävimmät. Työtä tukee weladolaisten yhdessä kehittämä projektinjohtoalusta Projo.

Projektien ja niiden johtamisen tueksi kehitetty Projo lanseerattiin käyttöön maaliskuussa 2023. Sen avulla jokaisella tiimiläisellä on tarjolla samat tiedot projektista, ja asiat tulevat hoidetuiksi niiden vaatimalla intensiteetillä.

”Projo on weladolaisten jalkapallokenttä, jossa projektitiimeille annetaan rajat ja säännöt, joissa on tehtäväkohtaisesti enemmän tai vähemmän vapauksia. Tiimien tehtävänä on saada pallo malliin ja asiakas tyytyväiseksi, mutta tyylissä on paljon valinnan vapautta", kuvailee Projon kehittämistyötä vetänyt asiakaskokemuksen johtaja Jaana Koivuniemi.

ISO 9001 -ympäristöjärjestelmän ulkoisissa auditoinneissaan Welado sai kehuja siitä, miten ympäristö huomioidaan Projon avulla heti projektin alusta alkaen. Millaisesta alustasta onkaan kyse ympäristön näkökulmasta?

Ympäristö on meistä jokaisen vastuulla

Welado on osa liiketoimintaketjua, jossa veronmaksaja maksaa suurista infrahankkeista, joita kunnat, ELY-keskukset tai Väylävirasto edistävät ja jotka urakoitsija rakentaa, jotta loppukäyttäjä eli veronmaksaja pääsee niitä käyttämään. Tässä ketjussa konsultilla on valtava vaikutusmahdollisuus siihen, että ympäristöasiat huomioidaan lain ja säädösten mukaisesti aina arvokkaita luontoarvoja kunnioittaen. Kyseessä voi olla rautatie, moottoritie, kadun alla kulkeva infra tai muu rakennushanke.

”Rakennuttajakonsultteina meillä on mahdollisuuden lisäksi velvollisuus vaikuttaa siihen, miten ympäristöasioista huolehditaan hankkeilla. Mielestämme on vastuullista ja edistyksellistä huomioida myös ympäristöasiat hankkeiden eri vaiheissa ja varmistaa, että asiakkaamme tietää, miten huomioihin tulee reagoida. Asiakkaalla ei aina ole mahdollisuuksia, saati aikaa perehtyä lakisääteisiin tai ympäristön kannalta edullisiin toteutustapoihin. Meidän tehtävämme konsultteina on hoksata selvittää ympäristöasiat ja kertoa myös asiakkaalle, miten saadaan aikaan parhaat ratkaisut”, toteaa Weladon ympäristöpäällikkö Pinja Kasvio.

Ympäristön tsekkilista hoksauttaa

Hoksaamisen apuna toimii Projon ympäristötsekkilista. Ennen erillisenä dokumenttina täytetty tsekkilista on nyt pakollinen osatehtävä jokaisen projektin alkuvaiheessa. Tsekkilistan avulla projektijohtaja muistaa varmasti selvittää esimerkiksi sen, onko projektityömaa pohjavesialueella, onko hankkeessa tehty YVA-selvitys tai sijaitseeko hankealueella suojeltuja lajeja tai alueita.

“Ympäristötiimimme teki Pinjan johdolla huipputyötä ympäristötsekkilistan ohjeistuksien kanssa. Viime vuonna tehtiin valtava harppaus siinä, miten merkittävällä tavalla ja vaikuttavasti saimme edistettyä ympäristöasioita monella hankkeella. Ero vuotta aiempaan oli niin suuri, että ulkoinen auditoijammekin oli vaikuttunut”, Jaana iloitsee.

Projo ja sen ympäristötsekkilista on käytössä esimerkiksi Tampereen tietiimillä Viinikankadun rakennusurakassa. Sen vaikutusalueella sijaitsee suojeltavan ahdeyökkösen pesimäalue ja kasvaa vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua.

”Olemme yhdessä projektitiimin kesken käyneet läpi hankkeen ympäristönäkökohdat ja olen kirjannut Projon tsekkilistaan, miten ne tulee huomioida hankkeen aikana. Tarjouspyyntöasiakirjojen kirjausten ja työmaavalvonnan avulla varmistamme, että urakoitsija huomioi ympäristönäkökohdat rakentamisen aikana”, kertoo hankkeessa projektipäällikkönä työskentelevä Saku Haverinen.

Havainnekuva Projon projektimittareista ja esimerkkejä ympäristön tsekkilistasta.

”Projektien ympäristönäkökohdat käydään läpi ympäristötsekkilistan avulla heti hankkeen alkuvaiheessa, ja tietoja päivitetään koko toteutuksen ajan. Ympäristönäkökohtien oikea-aikaisen huomioinnin laiminlyönti aiheuttaa asiakkaalle niin aikataulullisia kuin taloudellisiakin riskejä. Esimerkiksi rakentamisen aikainen havainto uhanalaisesta lajista voi keskeyttää työt kokonaan. Konsultin tehtävä on olla askeleen edellä ja varmistaa, että työt projektilla jatkuvat”, Jaana kertoo.

Projektinjohtoalusta ja siihen liittyvä ympäristötsekkilista ovat konkreettisia tekoja, joilla Weladon työn laatua on parannettu. Tsekkilistan avulla ymmärrys ympäristöasioista on levinnyt laajemmin projektitiimeihin. Osaamista on myös kehitetty ympäristösparrauksilla, joita ympäristöasiantuntija Pinja Kasvio ja kiertotalousasiantuntija Tero Leppänen ovat weladolaisille pitäneet.

Toki syvin osaaminen löytyy ympäristöasiantuntijoiden tiimistä, ja heidän osaamisensa onkin jokaisen weladolaisen hyödynnettävissä kaikissa projekteissa.

”Mikäli projektissa nousee esiin hyvin merkittäviä ympäristönäkökohtia, ohjaa tsekkilista keskustelemaan tilaajan kanssa erillisen ympäristöasiantuntijan resursoinnista”, Jaana kertoo.

Haluatko kuulla lisää Projosta tai laajemmin laatu- tai ympäristöjärjestelmistämme? Ota yhteyttä Jaanaan tai Pinjaan.

Jaana Koivuniemi, jaana.koivuniemi@welado.fi, 040 833 5566

Pinja Kasvio, pinja.kasvio@welado.fi, 044 527 8467