-

Projektipäällikkö Henri Vanha

Kattavaa osaamista tuulivoimasektorin toiminnoista

Henri Vanha on aloittanut työskentelyn Weladon energiatiimissä maaliskuussa 2023. Mukanaan Henri toi kattavaa osaamista tuulivoimasektorin toiminnoista. Henrin taustalla on vahva sähkötekninen osaaminen aina konkreettisesti suoritettavista sähköasentajan tehtävistä teoreettisempiin insinöörin tehtäviin. Henrin aloitus Weladolla on lähtenyt liikkeelle toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, ja odotukset Weladon tuulivoimatoiminnoille ovat korkealla.

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen sähköasentaja vuodelta 2008. Koulutuksen alkuaikana maailma tuntui hyvin erilaiselta, ja ajattelin päättäväni opinnot tähän tutkintoon. Ajattelumaailmani kuitenkin muuttui nopeasti, ja jo valmistumisvuoden syksynä löysin itseni Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta sähkötekniikan tutkinto-ohjelmasta. Suuntautumisvaihtoehdoksi valitsin tuotantopainotteisen sähkötekniikan, jossa painotus oli energian siirrossa ja tuotannossa. Ammattikorkeakoulusta valmistuin vuonna 2012.

Jälleen kerran ajatusteni kehitys yllätti, ja osaltaan aktiivinen urheilu-urani ohjasi minut syksyllä 2013 jatko-opintojen pariin Tampereen teknilliselle yliopistolle. Sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa valitsin suuntaumisvaihtoehdoksi sähköverkot ja -markkinat pitkällä pääaineella. Valmistuin vuonna 2016, minkä jälkeen vuorossa oli odotettu työelämä - heti asepalveluksen jälkeen. Työurani aikana olen kerryttänyt osaamistani muun muassa hankkimalla sähköpätevyys 1, joka mahdollistaa toimimisen sähköteknisenä vastuuhenkilönä niin sähkötöiden kuin käytön parissa.

Reilu kuuden vuoden työkokemukseni on kertynyt kokonaisuudessaan uusiutuvalta energia-alalta, missä olen päässyt työskentelemään sangen poikkitieteellisissä tehtävissä ja hyödyntämään vahvaa sähköteknistä taustaani. Ensimmäiset kolme vuotta toimin rakennuttamiskonsultoinnissa ja omaisuuden hallintaan liittyvissä tehtävissä, ja seuraavat kolme vuotta olen saanut työskennellä käytönaikaisten tuulipuistojen parissa toimittaen teknistä hallinnointipalvelua ulkoiselle tuulipuistoinvestorille.

Millaisissa uusiutuvaan energiaan liittyvissä tehtävissä olet ollut mukana?

Ensimmäisen kosketuspinnan uusiutuvan energian sektoriin sain vuoden 2017 alussa, kun aloitin työtehtävät projekti-insinöörinä tuulivoimaan profiloituneessa konsultointitalossa. Kyseisenä vuonna elettiin yhtä tuulivoima-alan kiivainta ajankohtaa, sillä kyseinen vuosi oli viimeinen, kun tuulivoimatuotantoa oli mahdollista saada syöttötariffin eli takuuhintajärjestelmän piiriin. Pari vuotta kuluikin hektisissä projektivaiheissa olevien tuulipuistohankkeiden parissa, missä päätehtävät liittyivät työmaavalvontaan, dokumentaation tarkastuksiin ja -hallinnointiin sekä erinäisiin omistajainsinööritiimin tehtäviin.

Vuonna 2018 työtehtäväni muuttuivat merkittävästi, kun tuulivoimarakentaminen hetkellisesti rauhoittui. Käytännössä tämä minun kohdallani tarkoitti siirtymistä käytönaikaisten toimintojen pariin, missä päätehtävät olivat omaisuuden hallintaa tukevat kuntotarkastukset, pienemmät teknisen hallinnoinnin tehtävät sekä tapauskohtaiset projektisuoritteet. Yhteensä suoritin yli kaksisataa tuulivoimaloihin ja sähköasemiin liittyvää tarkastusta.

Vuoden 2020 tammikuussa urallani kääntyi uusi sivu, kun tehtävänimikkeeksi kirjattiin TCM Engineer, eli suomeksi tuotantoinsinööri. Toimin vastaavana tuotantoinsinöörinä kolmelle ulkoisen investorin omistamalle tuulipuistolle huolehtien päivittäistoiminnallisista asioista. Käytännössä tämä tarkoitti toimintaan liittyvää raportointia, tuotannollisten tekijöiden optimiointia, osapuolivelvoitteiden kontrollointia, omaisuuden arvon ylläpitoon liittyviä tehtäviä, erinäisiä sidosryhmätoimintoja sekä HSE-koordinointia. Tuotantoinsinöörin tehtävän ohessa toimin myös TCM-tiimin sähköteknisenä asiantuntijana avustaen tapauskohtaisissa sähköteknisissä asioissa. Reilun kolmivuotisen tuotantoinsinöörin uran aikana huomasin konkreettisesti, miten tuulivoima-alan hankekehitys ja rakentaminen elpyivät rytinällä vuodesta 2018, ja alalle tarvittiin entistä enemmän osaajia.

Miten Welado alustana tukee sinulle merkityksellistä asiantuntijuutta?

Työssäni ja yleisesti ottaen muussakin elämässä pidän tarkasta tekemisestä, sovittujen asioiden noudattamisesta ja laadukkaasta lopputulemasta. Olennaisena osana tärkeiden asioiden joukossa ovat myös kehittämisen halu ja vastaaminen asiakkaan esittämiin tarpeisiin ja toiveisiin. Tehtävissä onnistuminen ja tyytyväinen asiakas luovat minulle vastaavia hyvänolon tunteita kuin kilpaurheilu aikaisemmassa elämänvaiheessani.

Kokonaisuus muodostuu aina yksilöistä, jolloin mukaan mahtuu erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Jokainen meistä tuo kokonaisuuteen tarvittuja osa-aluekohtaisia vahvuuksia, ja näin voimme täydentää toisiamme sekä oppia joka päivä jotain uutta.

Millaisena näet Weladon uusiutuvan energian sektorin tulevaisuudessa?

Keväällä 2023 Weladon tuulivoimatiimissä on kymmenen asiantuntijaa vaihtelevilla taustoilla. Weladon yli kolmensadan työntekijän joukossa on useiden eri alojen erityisosaajia, joiden osaaminen ja potentiaali ovat vielä täysin hyödyntämättä uusiutuvien energia-alojen sektorilla. Näinpä tulevaisuuden odotuksenani on, että Welado tultaisiin näkemään entistä laaja-alaisempana erityisosaamisen toimittajana kaikissa hankkeen elinkaaren vaiheissa myös muilla uusiutuvien energioiden aloilla kuin tuuli. Yhtenä näkemyksenä tulevaisuudessa on pyrkiä tarjoamaan laaja-alaisesti toimintoja asiakkaillemme yhden rajapinnan periaatteella tuoden lisäarvoa kustannusteknisessä mielessä sekä yksinkertaistuneen osapuolirakenteen ansiosta.

Kaipaatko Henrin asiantuntemusta? Ota yhteyttä!

Henri Vanha, projektipäällikkö

henri.vanha@welado.fi, +358 40 825 0339