Våra lösningar

En visionär ledare

Welados styrka ligger i vår fantastiska personal och den samarbetsinriktade strategi vi tillämpar för att utnyttja kompetensen maximalt. Vi är en oberoende expert inom projekt- och byggledning.

Welado är en öppensinnad partner som kopplar samman projektdeltagarna och alltid strävar efter att förbättra verksamheten. Vi bidrar till utvecklingen av nya rutiner och processer i fältet och undviker att blint följa traditionella verksamhetsmodeller.

Vi utnyttjar möjligheterna som ges av digitalisering och VR-teknik, och vi fortsätter att utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder.

Ratarakennuttaminen

Järnväg

Welados styrka ligger i vår fantastiska personal och den samarbetsinriktade strategi vi tillämpar för att utnyttja kompetensen maximalt. Vi är en oberoende expert inom projekt- och byggledning för järnvägs-, väg- och industribyggnation.

Läs mera »
Tie- ja katurakennuttaminen

Väg

Byggledning med innovativa och samarbetsinriktade strategier som sätter kundens bästa i fokus. Vi erbjuder en nya tankesätt och metoder för tjänster och underhåll och förbättrad LCC genom våra tjänster och vår projektledningsverksamhet.

Läs mera »
Teollisuusrakennuttaminen

Industri

Welado är en oberoende expert och projektledningspartner inom lösningar för industriell automatisering och elektrifiering.

Läs mera »
Projektien turvallisuus

Risk & Säkerhet

Vi utför anpassad och systematisk riskledning i projekt med olika metoder. Med våra metoder kan vi göra säkerhetsarbetet intressant, och vi lyfter fram fördelarna med en god säkerhet.

Läs mera »
Ympäristö ja vastuullisuus

Miljö och hållbarhet

För oss på Welado innebär den helhetskvalitet vi erbjuder en hög teknisk kvalitet och säkerhet men också ett beaktande av miljö- och hållbarhet.

Läs mera »
Rakennuttamisen tulevaisuus

Framtida lösningar

Welado vill vara med och utveckla sektorn och tillhandahålla ansvarsfulla tjänster, till nytta för alla intressenter.

Läs mera »