STHK – part of Welado

Vi leder tillsammans med Welado vägen mot framtiden för nordisk järnväg – och mer därtill. Tillsammans har våra över 300 experter den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs.

-

Vi är STHK – part of Welado

STHK, Sveriges ledande järnvägssignalkonsultföretag, och Welado, marknadsledare inom byggledning och infrastruktur i Finland, har kombinerat de två företagens kompetenser och affärer. Tillsammans kan vi tillhandahålla ett ännu starkare erbjudande till våra kunder i Sverige, Finland och övriga Skandinavien inom järnväg och även inom väg- och energisektorn.

STHK:s och Welados expertområden stärker varandras affärer

Våra gemensamma värderingar och strategier kommer tillsammans att gagna företagskultur och tillväxt.

STHK:s kärnkompetens finns inom ERTMS och signalsystemets livscykel. Genom att gå samman med Welado utökar STHK sin expertis med bland annat byggledning, projekteringsledning och övervakning, vilket särskilt gynnar utrullningen av ERTMS i Sverige. Som ett resultat av förvärvet breddas våra tjänster och erbjudanden för att täcka de behov som finns inom energi, väginfrastruktur och industri. 

Styrkan i att de två företagen går samman kommer särskilt att gynna framtiden för järnvägen, inte bara i Finland och Sverige, utan även i Baltikum, andra Skandinaviska länder och norra Europa.

Läs mer 

STHK grundarna

Magnus och John möttes under millenniets första trevande decennium när de båda arbetade med signalering och ERTMS hos en av systemleverantörerna. De är en dynamisk duo i den där klassiska bemärkelsen. En hipster och en gentleman. En innovativ idéspruta och en slutförare. Bodysyntare och folkmusikentusiast. Kodare och ledare. Inlinesåkare och drejare. Kanske är det den slitna klyschan om att olikheter berikar som delvis ligger bakom framgången?

Det visade sig i alla fall att de hade liknande tankar kring hur branschen behöver förändras för att klara den förestående utrullningen av ERTMS i Sverige: Detta måste gå att göra enklare! Enklare och snabbare godkännande- och implementeringsprocesser för att minska trösklarna för operatörerna att installera systemet. Hur skulle annars detta tunga system kunna rullas ut framgångsrikt i Sveriges unikt diversifierade järnvägslandskap? De skapade sitt företag 2009 och grundtankarna lever i högsta grad kvar än i dag, men ERTMS har breddats till signalsystem och fordon, och i och med samgåendet med Welado 2022 även inom andra områden. 

Oss som tjänsteleverantör

Oss som kollegor

40
Experter (11/2022)
3
Kontor
5
M€ Omsättning prognos 2022
38
Pågående projekt
20
% tillväxtmål