Ketterät toimintamallit

-

Ketterän organisaation voittava tekijä on, että muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Vastuuta jakamalla ketterä organisaatio mahdollistaa myös usein työntekijöillensä mielekkäämmän työn kuvan ja työympäristön. Onko organisaation ketteröittäminen yrityksenne muutosagendalla, mutta ette tiedä, miten lähteä viemään prosessia eteenpäin? Yhtä oikeaa tietä tähän ei olekaan ja ketteryys vaatii usein polulta toiselle rohkeaa hyppäämistä – muutosta, kun valittu polku ei johdakaan toivottuun päämäärään. Meidän asiantuntijoillamme on kokemusta organisaatioiden ketteröittämisestä ja voimme olla apuna esimerkiksi muutosprosessin käynnistämisessä ja läpiviennissä sekä johdon sparrailussa muutosmatkalla kohti ketterää organisaatiota.

Ota yhteyttä

Marleena Härkönen, liiketoimintajohtaja