Kuvassa rakenteilla oleva tie osuus.

Turvallisuus

-

Turvallisuuskulttuuri kehittyy vain toimilla ja teoilla: olemme kaikki vastuussa turvallisuuden kehittämisestä

Tämä on kuitenkin usein helpommin sanottu kuin tehty. Turvallisuuden kehitys on noussut monen organisaation toiminnan ytimeen ja aivan syystä. Myös turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on kiristynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Artisaanimme auttavat asiakkaitamme mielellään monipuolisissa turvallisuuden asiantuntijatehtävissä.

Turvallisuus ei ole kuitenkaan erillinen johdettava asia toiminnassa tai hankkeilla. Siksi teeman asiantunteva johtaminen onkin niin tärkeää: turvallisuus on juurrutettava osaksi toimintaa ja arkea. Sen on oltava tavoitteellista, mitattavaa ja konkreettisilla toimenpiteillä edistettävää.

Turvallisuuden erikoisasiantuntijamme auttavat sinua työturvallisuusvelvoitteiden tunnistamisessa ja niiden täyttämisessä sekä turvallisuuden toteuttamisessa suunnittelussa, valvonnassa, viestinnässä ja johtamisessa.

Turvallisuuspalvelut voivat olla joko osa riskienhallintaa tai erillisinä projekteina turvallisuusfokuksella kattaen muun muassa

  • yritysten ja hankkeiden turvallisuuskulttuurin, toimintamallien ja työkalujen kehityksen suunnittelu ja johtaminen 
  • turvallisuusjohtamisjärjestelmien laadinta ja ylläpito 
  • turvallisuusviestintä 
  • mittaukset ja valvonta 
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
  • HOF-asiantuntemus (inhimilliset ja organisatoriset tekijät turvallisuudessa) 
  • turvallisuuteen liittyvä osaamisen kasvattaminen ja koulutukset 
  • tilannekuvan määrittäminen 
  • valmius- ja varautumissuunnittelu. 

Ota yhteyttä

Henna-Riikka Puolakka, turvallisuusasiantuntija