Työkonnet työmaalla rakentamassa kunnallistekniikkaa..

Juridiikka ja sopimustekniikka

-

Juridinen tuki projektien menestyksen viilauksena

Miten juridinen tuki on tärkeä osa projektinhallintaa ja rakennuttamispalveluita? 

Hankintajuridiikka osana hankkeiden kilpailutusta:

  • Apua projektin tai sen osan kilpailutuksen tehokkaaseen läpivientiin hankkeen kannalta parhaalla tavalla
  • Hyvin suunniteltu ja valmisteltu kilpailutus ja kilpailutukseen liittyvät asiakirjat vähentävät hankintavalitusten ja –oikaisujen määrää ja osaltaan tukee hanketta, jotta kilpailutustilanteissa saadaan varmasti sitä, mitä oikeasti halutaan

Sopimustekninen apu hankkeen sopimusasiakirjoja laadittaessa:

  • Kirjaukset kuntoon jo ennakkoon myös juridiikan osalta, jotta urakan asiakirjojen ristiriidat ja epäselvyydet eivät aiheuta tilaajalle lisäkustannuksia hankkeen edetessä.
  • Epäselvissä tai –varmoissa tilanteissa sopimusasiantuntijan kautta voidaan varmistaa asioita nopeasti ja tehokkaasti ilman, että asiakirjojen laadinnassa ilmenneet haasteet viivästyttävät hanketta

Joustava hanketuki projektin työmaa-aikana

  • Juridisesti työmaakokouksen ja työmaa-aikaisten muistioiden ja kirjelmien merkitys on urakointimaailmassa korostunut ja vain oikeaan aikaan tehdyillä, oikean sisältöisillä kirjauksilla voidaan varmistaa, että ristiriitatilanteissa omat pelimerkit ovat kunnossa
  • Tulkintatilanteissa juridinen tuki auttaa muotoilemaan kirjaukset kuntoon ja tilaajan edun mukaisiksi sekä toimii samalla myös projekteilla nopeana tukena, jos tilanne on poikkeava tai sisältää tilaajan kannalta hankkeeseen ja osapuolten sopimukseen liittyviä riskejä
  • Ristiriitatilanteissa reklamointiin ja vastineisiin liittyvä juridinen tuki ja mahdollisen riitatilanteen juridisen pohjan varmistaminen
  • Tilaajan etujen turvaaminen ja mahdollisiin vastineisiin vastaaminen ajallaan on tärkeää, jotta varmistetaan oma selusta ja huolehditaan siitä, että kirjaukset epäselvissä tilanteissa on laadittu oikein
  • Ristiriitatilanteissa hyvin laadituilla ja juridiikan huomioivilla vastineilla luodaan tarvittaessa myös pohja onnistuneen oikeusprosessin käynnistämiselle, jos sellaiseen tilanteeseen rakentavasta yhteistyöstä huolimatta hankkeella jouduttaisiin turvautumaan.

Ota yhteyttä

Marleena Härkönen, liiketoimintajohtaja