-

Artisan Tiina Pajunen

Riskienhallinnan asiantuntija Tiina Pajunen on työskennellyt keväästä 2020 lähtien Weladolla erilaisten ratahankkeiden riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä. 

Miten asiantuntijuutesi on syntynyt?

Olen opiskellut ympäristötieteitä ja turvallisuustekniikka, minkä lisäksi minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus erilaisista riskienhallintaan, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ilmailu- ja puolustusteollisuudessa ja rakennuttamisessa. Siirryin ratarakennuttamisen pariin reilu kaksi vuotta sitten tullessani Weladolle. Weladolla olen saanut perehtyä rautatiehankkeisiin ja niiden erityispiirteisiin, kuten YTM-riskienhallintaan, YTE-vaatimuksiin sekä yhteistyöhön ISA- ja NoBo-laitosten kanssa.

Mitä sellaista osaamista sinulla on, josta muutkin weladolaiset voisivat hyötyä?

Erityisosaamiseni on projektiriskien hallinta ja YTM-riskienhallinta. Minulla on kokemusta myös esimerkiksi riskienhallinnan kehittämisestä, kustannusriskien hallinnasta ja liikennepaikkojen esteettömyydestä.

Mitkä ovat suurimpia onnistumisiasi tai mistä olet erityisen ylpeä?

Olen erityisen iloinen silloin, kun asiakas on tyytyväinen ja antaa tästä hyvää palautetta. Parhaalta tuntuu silloin, kun olemme yhdessä onnistuneet saavuttamaan tärkeitä tavoitteita.

Mihin hankkeisiin olet päässyt jättämään kädenjälkesi?

Työskentelen Luumäki-Imatra-ratahankkeessa (LUIMA) riskienhallinnan asiantuntijana sekä Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeessa (JOERA) riskienhallinnasta ja YTE-vaatimuksista vastaavana asiantuntijana. Lempäälän läntisen laiturin muutostyöt -hanke oli ensimmäinen hanke, jossa olin mukana suunnittelusta hankkeen valmistumiseen asti.

Mitkä ovat mielestäsi hankkeen onnistumisen tärkeimmät tekijät?

Mielestäni hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaan tarpeita ja odotuksia sekä luomme ratkaisuja näiden odotusten täyttämiseksi. Onnistumiseen tarvitaan myös kaikkien projektiryhmän jäsenten osaamista ja kokemusta sekä hyvää yhteistyötä.

Mitä haluaisit alallamme kehittää parempaan suuntaan?

Haluan omalta osaltani parantaa edelleen ratarakentamisen turvallisuuskulttuuria, vastuullisuutta ja riskienhallinnan käytäntöjä.

Missä haluat Welado-polkusi aikana kehittyä?

Haluan syventää ja laajentaa omaa rautatiealan osaamistani sekä luoda ja kehittää asiakkaita entistä paremmin palvelevia toimintamalleja.

Millaisia kollegoja sinulla on Weladolla?

Weladolla on rautaisia ammattilaisia, joiden kanssa on hienoa saada työskennellä eri hankkeilla. Jokainen weladolainen auttaa muita onnistumaan, minkä takia apua ja neuvoja saa tarvittaessa muilta.

Lue, miten riskienhallinnan ammattilaiset varmistavat projektin menestymisen