Tie- ja katurakennuttaminen

Väg

Byggledning med innovativa och samarbetsinriktade strategier som sätter kundens bästa i fokus. Vi erbjuder en nya tankesätt och metoder för tjänster och underhåll och förbättrad livscykelledning genom våra tjänster och vår projektledningsverksamhet. Allt vårt arbete syftar till att nå bästa möjliga resultat för våra kunder, och vi engagerar oss helhjärtat i varje projekt.

Vårt mångsidiga tjänsteerbjudande innefattar också stora projekt tack vare den gedigna expertis vi har samlat på oss inom spårteknik och säkerhetsledning. Vi erbjuder stark projektledningskompetens för all slags upphandling.

Vi hanterar byggprojekt inom vägar, gator, broar, kommunentreprenad, vatten, hamnar, vindkraftsparker, avfallshantering och gruvdrift på ett professionellt och passionerat sätt. Bland våra kunder finns finska transportstyrelsen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland samt städer, kommuner, företag och privatkunder.

Referenser

Referenssikuva

Finska Trafikledsverket

Förbättringar av riksväg 4 runt Uleåborg

Målet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet på riksväg 4 mellan Kempele och Kello samt minska trängseln runt Uleåborg. Pålitligheten i handels- och industritransporter är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Läs mera »
Referenssikuva

Uleåborg stad, vattenverket i Uleåborg och finska transportstyrelsen

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemangRenovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemang

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg kommer att genomföras i ett gemensamt projekt med Uleåborg stad, vattenverket i Uleåborg och finska transportstyrelsen som kunder.

Läs mera »

Kontakta oss

Joonas Haverinen

Joonas Haverinen
Affärschef, Väg
förnamn.efternamn@welado.fi
+358 50 355 9298