Projektien turvallisuus

Risk & Säkerhet

Vi utför anpassad och systematisk riskledning i projekt med olika metoder. Med våra metoder kan vi göra säkerhetsarbetet intressant, och vi lyfter fram fördelarna med en god säkerhetsledning.

Vi arbetar tillsammans och beaktar alla perspektiv: Projektsäkerheten är av yttersta vikt för alla nivåer i organisationen. Säkerheten handlar om mer än att bara hantera sina egna ansvarsområden. Det inbegriper också samarbete och kunskapsdelning.

En pionjär inom säkerhet

När det gäller säkerheten strävar vi efter att skapa infrastrukturprojekt som infriar förväntningarna hos alla parter. Vi ger stöd för våra kunders målsättningar, tidsramar och budgetar.

Vi främjar proaktivt säkerheten genom att tillhandahålla assistans och metoder för en utvecklad arbetsmiljösäkerhet, att vara kundens representant och genomföra praktiskt riskhanteringsarbete.

Med denna proaktiva strategi kan vi begränsa säkerhetsöverträdelser, skador, spill och förseningar. Vi strävar efter att skapa nya och säkra samarbetsstrategier i sektorn. Säkerheten går alltid först!

Vi betonar den roll säkerhetskulturen och den mänskliga faktorn har i olika företag och kundverksamheter. Vårt mål är att hjälpa företag utveckla egna säkerhetsledningssystem samt ge stöd för egen internrevision och orsaksanalys vid avvikelser.

Vi vill skapa nya sätt att undersöka och utveckla säkerheten samt identifiera lämpliga indikatorer och övervakningsmetoder i syfte att förhindra återkommande avvikelser.

Kontakta oss

Kimmo Saarela

Kimmo Saarela
Affärschef, Järnväg
förnamn.efternamn@welado.fi
+358 40 712 9434